Ὁ εἰκοστός πέμπτος μεσημβρινός καί ἄλλα παραμύθια…

Τό 1975 ὁ τότε ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Εὐάγγελος Ἀβέρωφ…

… εἶχε καλέσει μιά ὁμάδα δημοσιογράφων στό Πεντάγωνο καί τούς μίλησε γιά τά ἑλληνοτουρκικά.

Ἡ ὅλη συζήτηση ἦταν μιά ἐκτενής ἀναφορά στόν εἰκοστό πέμπτο μεσημβρινό, ὁ ὁποῖος χωρίζει σχεδόν στά δύο τό Αἰγαῖο. «Ὁ εἰκοστός πέμπτος μεσημβρινός εἶναι ἡ κάθετος πού χωρίζει τό Αἰγαῖο περίπου στήν μέση καί ἀποτελεῖ διακαῆ πόθο τῶν Τούρκων (ἀνεξαρτήτως κυβερνήσεων) ἀπό τήν …ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης» εἶπε ὁ Ἀβέρωφ.

Ἡ Τουρκία, ὅπως εἶχε πεῖ τότε ὁ ἀείμνηστος εὐπατρίδης πολιτικός, διεκδικεῖ τήν περιοχή ἀνατολικῶς τοῦ ἐν λόγω μεσημβρινοῦ, ὥστε νά ὁριοθετήσει τήν ὑφαλοκρηπῖδα ἀλλά καί νά ὁρίσει στό ἴδιο εὖρος τό ὅριο τοῦ FIR. Ἡ ἐπιδίωξη αὐτή ἔγινε ἀπαίτηση -μέ διαβήματα καί τραμπουκισμούς, μετά τό 1974, ὅμως τό ζήτημα αὐτό δέν τό καθορίζει ἡ Τουρκία, ἀλλά ὁ διεθνής ὀργανισμός Πολιτικῆς Ἀεροπορίας (ICAO). Αὐτό, βέβαια, δέν ἐμποδίζει τούς Τούρκους στρατηγούς καί ὅποιον ἄλλον πιστεύει ἀκόμη ὅτι ἡ Ὀθωμανική αὐτοκρατορία τελεῖ ἁπλῶς ἐν ὑπνώσει καί …θά ξυπνήσει, νά ἔχουν χαράξει στόν εἰκοστό πέμπτο μεσημβρινό τά ὅρια τῆς «Γαλάζιας Πατρίδας», ὑπενθυμίζοντας ὅτι οἱ παλαιές διεκδικήσεις δέν ἔχουν ξεχαστεῖ. Καί αὐτό ἔχει ἀποδειχθεῖ καί μέ τήν δημοσίευση τοῦ γνωστοῦ (χωρίς ἀξία, ἀλλά ἐνδεικτικό τῆς νοοτροπίας τῶν γειτόνων) χάρτη ὁ ὁποῖος συμπίπτει μέ τόν ἐπίμαχο μεσημβρινό καί «καθορίζει» τίς διεκδικήσεις τῆς Τουρκίας γιά τά θέματα «ἔρευνας καί διασώσεως» στό Αἰγαῖο. Καί γιά νά τό ξεκαθαρίσουμε, τούς χάρτες καί τά σχέδια δέν τά φιλοτεχνεῖ ὁ Ἐρντογάν ἤ ὁ Μπαχτσελί, ἀλλά οἱ (ἑκάστοτε) ἐπί κεφαλῆς τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Ἔγινε κατανοητό; Γι’ αὐτό καί δέν εἶναι «γιά γέλια» οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἀμύνης, ὁ ὁποῖος μᾶς κατηγόρησε χθές ὡς παραβαίνοντες τό διεθνές δίκαιο.

«Οἱ Ἕλληνες γείτονές μας ὑπονομεύουν τό ἔργο πού γίνεται καί τή θετική πορεία. Θέλω νά τούς ὑπενθυμίσω ὅτι αὐτός ὁ δρόμος εἶναι ἀδιέξοδος. Πῶς ἀμφισβητεῖτε ἐσεῖς τά ἄρθρα πού ὑπάρχουν σέ διεθνεῖς συμφωνίες; Εἴμαστε ὑπέρ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τῶν σχέσεων καλῆς γειτονίας, ἀλλά δέν θά ἀφήσουμε ποτέ νά καταπατηθοῦν τά δικαιώματα τῆς χώρας μας καί τοῦ ἔθνους μας. Δέν θά ἐπιτρέψουμε ποτέ ἕνα τετελεσμένο γεγονός. Ὅλοι πρέπει νά τό γνωρίζουν αὐτό. Ὑπενθυμίζω στούς Ἕλληνες γείτονές μας νά λένε τά σωστά καί τίς ἀλήθειες.

Ὅσοι ἀποκαλοῦν τήν Τουρκία «ἐπεκτατική», νά κοιτάξουν πρῶτα τή δική τους τήν ἱστορία, νά δοῦν τίς ἐξελίξεις ἀπό τό 1821 μέχρι σήμερα, νά κοιτάξουν στόν χάρτη. Ἐκεῖ εἶναι πολύ σαφές ποιός εἶναι ἐπεκτατικός καί πῶς ἔχει ἐξαπλωθεῖ. Εἶναι μεγάλο λάθος νά κατηγοροῦμε τήν Τουρκία γιά ἐπεκτατισμό καί νά δείχνουμε τήν Τουρκία ὡς ἀπειλή, ὅταν ὅλες αὐτές οἱ ἀλήθειες βρίσκονται ἐνώπιόν μας.

Οἱ Ἕλληνες γείτονές μας νά βασίζονται στόν ἑαυτό τους καί ὄχι στούς προστάτες τους». Γιά ὅποιον δέν κατάλαβε, ἐμεῖς …ἐπεκταθήκαμε, καταλαμβάνοντας ἐδάφη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Κι ἀκόμη, λέμε ψέματα (ὅπως καί οἱ Ἀρμένιοι) γιά τίς γενοκτονίες, ἐνῶ ἡ Τουρκία «ἔχει τό μέτωπο καθαρό». Μήν γελᾶτε καθόλου, γιατί οἱ Τοῦρκοι ἔχουν σταθερή πολιτική καί, κυρίως, γνωρίζουν ὅτι ἀπευθύνονται σέ λαούς οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιά τήν «Γιουροβίζιον» παρά γιά τήν Ἱστορία!

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐγκαταλείπει τά σχέδια γιά ἐξόρυξη ὑδρογονανθράκων στό Αἰγαῖο

Εφημερίς Εστία
Μητσοτάκης: Εἶναι διαμάχη τοῦ περασμένου αἰῶνος γιά ἕνα ἀγαθό πού χάνει τήν ἀξία του – Οἱ ζωηροί διάλογοί του μέ Ἕλληνες ὁμογενεῖς γιά τά 12 μίλια

«Δέν εἶμαι ὑπάλληλος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους!» Ὁ Τράμπ, ἡ ἀντιπαροχή, τό κανάλι, τό Πατριαρχεῖο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ ἀκούω μέ προσοχή καί τήν ἄλλη ἄποψη στά ἐπίμαχα θέματα

Τά ἀποκαλυπτήρια προτομῆς τοῦ Καραϊσκάκη παρουσίᾳ τοῦ Κ. Φλώρου

Εφημερίς Εστία
ΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ στρατηγοῦ Κωνσταντίνου Φλώρου ἔγιναν…

Καί ξαφνικά, ἐν μέσῃ ὁδῷ, «τά ἅγια τοῖς κυσί»…

Δημήτρης Καπράνος
Μοῦ τηλεφωνεῖ, Παρασκευή μεσημέρι, μιά καλή φίλη, διακεκριμένη ἐπιστήμων…

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ