Ὁ covid-19 καί ὁ covid unleaded μᾶς ἀπειλοῦν

Βρέ, πῶς τά καταφέρνουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καί ἔχουμε ἐξελιχθεῖ σέ «μαίτρ» τῶν ἀνατιμήσεων…

… καί τῆς ἁρπαγῆς τοῦ πορτοφολιοῦ τῶν πολιτῶν; Πῶς τά καταφέρνουμε, σέ ἐποχές ὑφέσεως, δοκιμασιῶν, μνημονίων ἀλλά καί πανδημίας καί οἱ τιμές τῶν ἀγαθῶν ἐκτοξεύονται τήν ὥρα πού τά εἰσοδήματά μας ὁδεύουν ὁλοταχῶς πρός τό ναδίρ; Ἐσχάτως ἀνακαλύπτουμε ὅτι τά καύσιμα αὐξήθηκαν κατακορύφως καί ὅτι ἔπαψε νά γελᾶ ὁ κόσμος μέ τό «ποντιακό» ἀνέκδοτο, κατά τό ὁποῖον ὁ «Πόντιος» ὅταν ἐρωτᾶται ἄν παρατήρησε αὔξηση στήν τιμή τῆς βενζίνης ἀπαντᾶ: «Ἐγώ ἕνα πενηντάρικο ἔβαζα, ἕνα πενηντάρικο βάζω καί τώρα!». Ἐρωτήθη γιά τό θέμα ἡ πρόεδρος Βενζινοπωλῶν Ἀττικῆς Μαρία Ζάγκα καί ἀπήντησε ὡς ἀκολούθως: «Τά καύσιμα ἔχουν πάρει ἀνοδική πορεία διότι ἀνεβαίνει ἡ τιμή τους διεθνῶς. Χθές ἡ τιμή brent ἔκλεισε στά 77, 11 δολλάρια τό βαρέλι, ἐνῶ πρίν ἀπό ἕναν χρόνο ἦταν 48 δολλάρια τό βαρέλι». Πολύ καλά. Ἀλλά γιατί ὅταν ἡ τιμή εἶχε πέσει ἀπό τά 77.11 δολλάρια στά 48 δολλάρια τό βαρέλι, ἐμεῖς θέλαμε …ἕνα βαρέλι λεφτά γιά νά γεμίσουμε ἕνα ντεπόζιτο τῆς βενζίνης; Ἡ κυρία πρόεδρος, μάλιστα, ἐξετίμησε ὅτι «ἀπό τή στιγμή πού ἀρχίζει νά παίρνει μπρός ἡ μηχανή τῆς καθημερινότητας καί νά κινοῦνται τά ἀεροπλάνα, τά τραῖνα, τά πλοῖα, τά ὁποῖα χρειάζονται τό καύσιμο, εἶναι ἀπολύτως φυσιολογικό νά αὐξηθεῖ ἡ τιμή τῶν καυσίμων». Νά ὑποθέσουμε ὅτι θά αὐξηθεῖ καί ὁ μισθός τῶν ἐργαζομένων καί οἱ συντάξεις τῶν ἀπομάχων, κυρία μου; «Ἡ μέση τιμή τῆς ἀμόλυβδης βενζίνης κυμαίνεται σέ 1,65 εὐρώ ἀνά λίτρο, γεγονός πού σημαίνει ὅτι οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν αὐτοκινήτων θά πρέπει νά ἀναζητοῦν τά πιό φθηνά πρατήρια καυσίμων καί νά γεμίζουν τά ρεζερβουάρ τους σέ τιμές ἀπό 1,58 εὐρώ ἕως καί 1,65 εὐρώ τό λίτρο. Ἔλα, ὅμως, πού στά νησιά, στά ὁποῖα πολλοί θά πᾶνε διακοπές, ἡ τιμή τῆς ἀμόλυβδης εἶναι πολύ πιό ὑψηλή, διότι οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ὀχημάτων ἐπιβαρύνονται μέ τά μεταφορικά ἔξοδα; Μάλιστα στίς Κυκλάδες, τά Δωδεκάνησα καί στά νησιά τοῦ Ἰονίου, ὅπου ἡ τιμή τοῦ λίτρου τῆς ἀμόλυβδης μπορεῖ νά φθάσει μέχρι καί τό 1,82 εὐρώ.

«Δέν ξέρω τί παιχνίδι παίζεται ἔξω. Οἱ τιμές τῶν καυσίμων στό ἐξωτερικό ἐπηρεάζουν καί αὐτές ἀντίστοιχα στήν Ἑλλάδα» μᾶς εἶπε ἡ πρόεδρος. «Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν αὐτοκινήτων θά πρέπει νά εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικοί ἀπό ποιό πρατήριο καυσίμων ἀγοράζουν ἀμόλυβδη βενζίνη. Ὁ στόχος μας εἶναι ἡ σωστή ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ καί ὁ κόσμος νά προσέχει σέ ποιό πρατήριο βάζει ἀμόλυβδη. Ἡ εὐθύνη τοῦ κράτους εἶναι νά κάνει πάντα ἐλέγχους, ἀλλά καί οἱ καταναλωτές θά πρέπει νά ἐλέγχουν τό πρατήριο ἀπό τό ὁποῖο προμηθεύονται καύσιμα διότι σέ μιά περίοδο πού ἔχουμε κορωνοϊό οἱ ἐπιτήδειοι παραμονεύουν…» κατέληξε. Ὅπως καταλαβαίνετε, ἐκτός τοῦ covid 19, πού ἀπειλεῖ τήν ζωή μας, ἔχουμε καί τόν cocid unleaded νά ἀπειλεῖ τά πενιχρά μας βαλάντια καί τά ἄδεια πορτοφόλια μας! Κι αὐτός δέν ἀποφεύγεται μέ τήν μάσκα οὔτε μέ τά ἐμβόλια!

Απόψεις

Ποιοί «δαγκώνουν» τήν κοινή λογική

Μανώλης Κοττάκης
Μέ ἀφορμή τό ἐπεισόδιο στήν Νάουσα, τήν ἀπαγόρευση προσβάσεως σέ ἀντιεμβολιαστή καί τήν βιαία ἐπίθεση κατά καταστηματάρχου

«Σανίδα σωτηρίας» 10 δισ. στήν Τουρκία ἀπό τά Ἐμιράτα

Εφημερίς Εστία
Βάζει τέλος σέ 10 χρόνια ἀντιπαλότητος

Ὅταν τό διαδίκτυο γίνεται θερμοκήπιο κινδύνων

Δημήτρης Καπράνος
Δέν γνωρίζω ἐάν ἡ ρύθμιση περί τροποποιήσεως τοῦ Νόμου περί…

Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ἀγωγή τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου κατά πολιτῶν πού μπλοκάρουν τό Μετρό Θεσσαλονίκης

Εφημερίς Εστία
Στόν «ἀέρα» τό ἔργο ἐάν δέν ὑπάρξει λύσις ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2022