Ὁ Ἀσκληπιός, ὁ Ποδαλείριος καί ἡ πολιτική

Μόλις χθές μάθαμε ὅτι καλός μας φίλος, ἀρχισυντάκτης σέ ἐφημερίδα τοῦ Πειραιῶς…

… βρίσκεται διασωληνωμένος σέ σοβαρή κατάσταση, προσβεβλημένος ἀπό τόν φονικό ἰό.

Ἄλλος φίλος, τῆς παρέας, καπετάνιος θαλασσόλυκος, πού νοσηλευόταν σέ μεγάλο Νοσοκομεῖο γιά ἄλλη ἀσθένεια, προσεβλήθη ἀπό τόν ἰό, τόν ὁποῖο μετέφερε ἐκεῖ –ὅπως πληροφόρησαν οἱ διοικοῦντες τό Ἵδρυμα τήν σύζυγό του– κάποιος ἀπό τούς ἐργαζομένους. Καί ἀναρωτιέται κανείς πῶς μποροῦν ἀκόμη νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ ἰός «δέν ὑπάρχει» ἤ ὅτι «δέν κολλάει»!

Καί, ὁμολογουμένως, ἀλγεινή προκαλοῦν ἐντύπωση οἱ δηλώσεις πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν τήν πανδημία ὡς ἀφορμή καί ἐφαλτήριο γιά νά ἀσκήσουν φθηνή κριτική καί ἀντιπολίτευση. Φθηνή, ἀλλά ὄχι ἀνέξοδη…

Ἔχουμε τήν τύχη νά μιλοῦμε καθημερινά μέ φίλους καί συναδέλφους στό Ἡνωμένο Βασίλειο, τίς ΗΠΑ, τήν Αὐστραλία, τήν Σκανδιναβία, τήν Γαλλία, τήν Γερμανία, τό Βέλγιο. Τόσα χρόνια στόν χῶρο ἀποκτήσαμε καλές καί δυνατές ἐπαφές καί φιλίες. Ἀπό παντοῦ εἰσπράττουμε ἀβεβαιότητα, πληροφορούμεθα ὅτι παντοῦ οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν κάνει λάθη «ἐπειδή ὁ ἰός δέν ἔχει ἀκόμη πλήρως τιθασευθεῖ», μοῦ λένε ὅλοι πώς καί οἱ δικές τους κυβερνήσεις ἔχουν διαπράξει μικρά καί μεγάλα λάθη. Ἀλλά κανείς δέν μοῦ εἶπε –ἄν καί ζήτησα νά μάθω– ὅτι οἱ ἐκεῖ ἀντιπολιτευτικές δυνάμεις ἔχουν σηκώσει παντιέρα καί οἱ ἀρχηγοί τους παίρνουν σβάρνα τά νοσοκομεῖα γιά νά κάνουν ἀντιπολιτευτικές δηλώσεις, ἐνῷ προηγουμένως οἱ ἴδιοι ἔχουν στηρίξει ἄν ὄχι προετοιμάσει καί τροφοδοτήσει μέ μέλη τους καί νεολαίους διαδηλώσεις μέ τήν συμμετοχή χιλιάδων συνωστιζομένων «διαμαρτυρομένων»…

Μεταξύ μας, τό νά ἀκούγεται πρώην πρωθυπουργός νά καταγγέλλει τήν κυβέρνηση ὡς μή ἔχουσα σχέδιο γιά τήν ἀναγκαστική πλέον προσέλευση ἰδιωτῶν ἰατρῶν προκειμένου νά συνδράμουν τό ἔργο τῆς νοσηλείας στά νοσοκομεῖα τοῦ δημοσίου εἶναι ἐκτός πάσης πραγματικότητος. Ὑπάρχει, ἄραγε, ἔστω καί ἕνας λογικός πολίτης, ὁ ὁποῖος περίμενε ὅτι δέν θά ἔτρεχαν ὅλοι οἱ ἰδιῶτες ἰατροί νά συνδράμουν τήν προσπάθεια ἀποφυγῆς πιθανοῦ «μπλάκ ἄουτ» τοῦ Συστήματος Ὑγείας; Ἐκτός ἐάν…

Ἀσφαλῶς, δέν γνωρίζουμε τά «ντεσού» τῆς ὅλης ὑποθέσεως, ἀσφαλῶς καί δέν γνωρίζουμε τούς πολιτικούς-κομματικούς συσχετισμούς στούς κατά τόπους Ἰατρικούς Συλλόγους. Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι ἡ λευκή ποδιά ἔχει ἀκόμη δύναμη, ἡ «λευκή ποδιά» ἐπιτρέπει σέ ἀνθρώπους νά προσομοιάζουν σέ ἀγγέλους χαρᾶς καί εὐσπλαχνίας, ἐπιτρέπει σέ ἐμᾶς, τούς ἐκτός ἰατρικῆς καί πολλάκις συγγενεῖς πασχόντων, νά θεωροῦμε τόν ἄνθρωπο πού φέρει τήν λευκή ἐνδυμασία μεσάζοντα μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀσθενοῦς μας!

Ἔτσι βλέπαμε καί βλέπουμε τούς διακόνους τοῦ Ἀσκληπιοῦ τοῦ Μαχάωνος καί τοῦ Ποδαλειρίου. Καί ἔτσι πρέπει νά συνεχίσουμε νά τούς βλέπουμε. Ὁτιδήποτε ἄλλο, δέν εἶναι ἀποδεκτό. Σέ ἕνα τόσο λεπτό θέμα, ὁ Ἰατρικός κόσμος ἔπρεπε νά ἔχει ἐξεύρει τή λύση, νά ἔχει προσέξει περισσότερο. Ἀκόμη καί ἄν τό ὑπουργεῖο ὑπερέβαλε, ἄν ἔγινε κάποια λάθος κίνηση, ἔπρεπε νά εἶχε ἀπό τήν πρώτη στιγμή βρεθεῖ ἡ λύση ὥστε νά μήν φθάσουμε σέ ἐπιτάξεις καί ἐπιστρατεύσεις.

Καί καλό θά εἶναι, ὅσο διαρκεῖ αὐτή ἡ πανδημία, νά μήν βλέπουμε πολιτικούς τόσο συχνά. Ἄς καθίσουν σπίτι τους καί ἄς φροντίσουν νά μήν προκαλοῦν. Κάποιοι, «συγκεντρωσιάρχες», θυμίζουν τόν πατροκτόνο, πού ζητοῦσε τήν συμπάθεια τῶν συγχωριανῶν του ἐπειδή εἶχε μείνει ὀρφανός!

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ