ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ 25ος Μεσημβρινός, οἱ Τοῦρκοι καί ὁ «Ἀναπτυξιακός»…

Πρίν ἀπό ἕνα χρόνο, τήν 21η Ἰανουαρίου τοῦ 2021…

… ἡ «Ἑστία» ἀπεκάλυπτε τήν πρόταση τῶν Τούρκων γιά «Κοινές περιπολίες ἐρεύνης καί διασώσεως στόν εἰκοστό πέμπτο Μεσημβρινό».

Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ «25ος Μεσημβρινός» βρίσκεται ἀφίσα στα δωμάτια ὅλων τῶν ἀξιωματούχων τῆς γείτονος, καθώς ἡ Ἑλλάς –σοφῶς ποιοῦσα– ἔχει ἀποτρέψει –πλήν ἐλαχίστων περιπτώσεων– τήν «εἰρηνική εἰσβολή» τῶν τουρκικῶν ναυαγοσωστικῶν στά διεθνῆ (ἀπό τήν δική μας πλευρά) χωρικά ὕδατα. Ἔγραφε ἡ ἐφημερίδα μας, ὅτι «οἱ Τοῦρκοι ἔθεσαν τό θέμα, τό ὁποῖο δέν εἶχε συζητηθεῖ μέχρι τό 2016 καί ἀναφέρθηκαν στίς περιοχές ὅπου πραγματοποιοῦν οἱ δύο χῶρες ἔρευνα καί διάσωση». Μάλιστα, ὁ ὑπουργός Μεταφορῶν τῆς Τουρκίας, Ἀντίλ Καραϊσμαήλογλου, εἶχε ἀναρτήσει στό τουίτερ χάρτες-πρόκληση, προκειμένου νά καταδείξει τά ὅρια «τοῦ νέου κανονισμοῦ ἐρεύνης καί διασώσεως!». Τί ἔδειχναν οἱ χάρτες; Καθόριζαν ὅτι ἡ Τουρκία μπορεῖ νά πραγματοποιεῖ ἐπιχειρήσεις ἔρευνας καί διασώσεως στά διεθνῆ ὕδατα πού βρίσκονται ἀπό τήν δική μας πλευρά, δυτικά τῶν νησιῶν μας, κάτι πού θά ἐπέτρεπε στά δικά της ναυαγοσωστικά νά φθάνουν στόν πολυπόθητο μεσημβρινό καί νά διχοτομούν –διά τῆς “διασώσεως”– de facto τό Αἰγαῖο!

Ὁ τομέας τῆς ἔρευνας καί διασώσεως ἀποτελοῦσε πάντοτε ἕνα ἀπό τά καίρια σημεῖα δράσεως γιά τό ὑπουργεῖο Ναυτιλίας καί τό Λιμενικό Σῶμα. Ἔχουν δοθεῖ μάχες στά διεθνῆ φόρα, ἔχουν συμβεῖ «ἐπακουμβήσεις» ἐπανειλημμένως, ἔχουν πέσει καί κάποιοι πυροβολισμοί στόν ἀέρα καί οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἀκούσει γιά τά καλά τό «νόν πασαράν» ἀπό τούς Ἕλληνες καί τά ἑλληνικά σκάφη.

Μόνο πού τά τελευταῖα χρόνια τά πράγματα ἀλλάζουν. Οἱ Τοῦρκοι –μελετῶντας τίς ἐνέργειες τῆς ΕΕ, πού θέτει πάντα αὐστηρές προδιαγραφές– ἄρχισαν νά ναυπηγοῦν (βάσει τῶν εὐρωπαϊκῶν προδιαγραφῶν) στήν χώρα τους ὑπερσύγχρονα ναυαγοσωστικά σκάφη, φθάνοντας σέ σημεῖο νά ἀνταγωνίζονται σέ ποιότητα καί ἐκεῖνα τῆς Νορβηγίας! Μάλιστα, μέ τίς συνεχεῖς ὑποτιμήσεις τῆς τουρκικῆς λίρας, παλεύουν νά ἀποκτήσουν καί διεθνῆ πελατεία στόν ἐν λόγῳ τομέα.

Ἐμεῖς, δυστυχῶς, δέν ἔχουμε ναυαγοσωστικά αὐτῶν τῶν δυνατοτήτων. Καί –σέ μιά ἔκρηξη ἀγνοίας κινδύνου– φθάσαμε νά ἐξαιρέσουμε (ἄγνωστο γιατί) ἀπό τόν νέο Ἀναπτυξιακό Νόμο, ὁ ὁποῖος ἀρχίζει νά συζητεῖται στήν Βουλή, τήν δυνατότητα ἐπιδοτήσεως τῶν εἰδικῶν σκαφῶν (ναυαγοσωστικῶν) ὥστε νά δημιουργήσει καί ἡ Ἑλλάς «Ἐθνικό δίκτυο Πλοίων Ρυμουλκήσεως Ἐκτάκτου Ἀνάγκης», τόν ὁποῖο δημιούργησε ἤδη ἡ Ἄγκυρα, μέ σκοπό νά ἀρχίσει νά …διασώζει ἐκείνους πού ἡ ἴδια στέλνει στό Αἰγαῖο μέ σάπιες λέμβους! Στόχος, φυσικά, νά φθάνουν τά «ειδικά» σκάφη της στόν 25ο Μεσημβρινό. Καί ὅλα αὐτά παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπιδότηση ἐπιτρέπεται μέ βάση τόν Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 τῆς Κομμισσιόν, τῆς 14ης Ἰουνίου 2017. Φυσικά, θά εἶναι εὐχῆς ἔργον νά ὑπάρξουν ἐπιδοτήσεις (μέχρι 40%) καί νά «κτισθοῦν» ἑλληνικά ναυαγοσωστικά στά ἑλληνικά ναυπηγεῖα!

Σκεφθεῖτε, δηλαδή, τά «εἰδικά σκάφη» μέ τήν ἡμισέληνο στήν πρύμναν νά φθάνουν πρῶτα στούς «κινδυνεύοντες», καί ἐμεῖς νά ἐπαφιέμεθα στόν «Θεό τῆς Ἑλλάδος», μπάς καί βρεθεῖ κοντά στούς ἑκάστοτε κινδυνεύοντες κάποιο «παραπλέον σκάφος» γιά νά τούς διασώσει.

Πρόκειται γιά ἕνα πολύ σοβαρό ἐθνικό θέμα, τό ὁποῖο ἄγνωστο πῶς, ἔχει διαφύγει τῆς προσοχῆς τῶν συντακτῶν τοῦ «Ἀναπτυξιακοῦ Νομοσχεδίου». Κατά τίς δικές μας πληροφορίες, τό ὑπουργεῖο Ναυτιλίας δέν ἔχει ἀνάμιξη στήν ἐν λόγῳ ἀβλεψία. Καλό θά εἶναι νά ἐρωτηθεῖ. Δέν τίθεται, φυσικά, λόγος ὅτι πρόκειται γιά ἀβλεψία ἤ παράλειψη! Καί, εὐτυχῶς, πού τό σχετικό σχέδιο Νόμου δέν ἔχει ἀκόμη ἔλθει στήν Ὁλομέλεια τοῦ Κοινοβουλίου πρός συζήτηση καί ψήφιση! Ἄς τό προσέξουν αὐτό τό ἐθνικῆς σημασία θέμα οἱ μετέχοντες τῆς σχετικῆς Ἐπιτροπῆς στήν ὁποία συζητεῖται τό «Νέο ἀναπτυξιακό». Μήν βγάλουμε –γιά πολλοστή φορά «τά μάτια μας μέ τά ἴδια μας τά χέρια».

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923