ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Οὔτε μία γυναῖκα στό Σύνταγμα!

ΠΟΛΥΣ ΛΟΓΟΣ ἔγινε γιά τήν περίφημη ἑορτή γιά τήν ἀλλαγή τοῦ χρόνου στήν πλατεῖα Συντάγματος, ὅπου οἱ μόνοι Ἕλληνες φαίνεται πώς ἦσαν οἱ περί τόν δήμαρχο Χάρη Δοῦκα παρουσιαστές καί τραγουδιστές.

Καί στήν ἐξέδρα αὐτή ἐπικεντρώθηκαν τά φῶτα τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, πού σχεδόν ἀδιαφόρως ἐσχολίασαν τό γεγονός ὅτι «κάτω» στήν πλατεῖα κυμάτιζαν σημαῖες τῆς Παλαιστίνης.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Σημαῖες μέ τό πράσινο, μαῦρο καί κόκκινο χρῶμα, πού ἔχουν ὅλες οἱ σημαῖες τῶν χωρῶν τοῦ ἰσλάμ. Τά ΜΜΕ δέν παρετήρησαν, ἤ ἐνδεχομένως ἀντιπαρῆλθαν τό πιό σημαντικό πολιτισμικό στοιχεῖο πού χαρακτήριζε τήν ἐκδήλωση αὐτή. Ἀνατρέξτε στίς φωτογραφίες πού ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀπό τήν πλατεῖα Συντάγματος τό βράδυ τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἀναζητῆστε ἄν φαίνεται σέ αὐτές ἔστω μία γυναῖκα. Ἐκεῖ φαίνεται ἡ ἰσλαμοποίησις. Ἡ θέσις τῆς γυναίκας στό ἰσλάμ εἶναι στό σπίτι. Δέν τῆς ἐπιτρέπεται νά παρίσταται σέ δημόσιες ἐκδηλώσεις. Οἱ ἄνδρες δέν συγχρωτίζονται μέ τίς γυναῖκες σέ καμμία ἐκδήλωση, σέ καμμία ἑορτή, σέ καμμία διασκέδαση. Καί ἀπό τά τεμένη τῶν ἀσιατικῶν καί ἀφρικανικῶν χωρῶν, αὐτό μεταφέρεται στήν Ἀθήνα. Μεταφέρθηκε ἤδη στήν Ἀθήνα ἀπό τούς μετανάστες οἱ ὁποῖοι μέ κάθε νόμιμο (;) καί παράνομο μέσον παραβίασαν τά σύνορά μας, πάτησαν τήν γῆ μας, καί τώρα καταρρακώνουν τίς συνήθειες, τόν πολιτισμό καί τόν τρόπο ζωῆς μας.

Αὐτούς τούς ἰσλαμιστές μετανάστες ἦλθαν νά «νομιμοποιήσουν» ὁ κ. Καιρίδης καί οἱ σύν αὐτῷ. Γιά αὐτούς τούς ἰσλαμιστές μετανάστες στέρησε τό δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας γνώμης ἀπό τούς βουλευτές της ἡ ἡγεσία τῆς ΝΔ καί τούς ἐπέβαλε «κομματική πειθαρχία». Ἐσκέφθησαν ἄραγε τίς ἐπιπτώσεις; Ἐστάθμισαν τά ὑπέρ καί τά κατά τῆς ἀποφάσεώς τους; Ἔβαλαν τήν ἐπίπλαστη ἀνάγκη γιά ἐργάτες γῆς πάνω ἀπό τίς συνέπειες πού ἔχει ἡ ἰσλαμοποίησις γιά τήν κοινωνία μας; Ὑπῆρξαν ἄραγε ἀναφορές τῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας, ἐκτιμήσεις τῶν ἀναλυτῶν τοῦ Κράτους γιά τήν ἀλλοτρίωση τῆς κοινωνίας στήν ὁποία ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἀλόγιστοι δικαιωματισμοί καί ὁ δῆθεν ἀνθρωπισμός;

Καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, εἴδαμε μόλις χθές νά ἀναβαθμίζεται ἐντός τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, ἡ ὁποία στήν Βουλή ἐπιχειρηματολογοῦσε κατά τῆς ἐπάρσεως τῆς ἑλληνικῆς σημαίας στά ἑλληνικά σχολεῖα. Οἱ σημαῖες τῆς Παλαιστίνης ὅμως στό Σύνταγμα δέν φάνηκε νά τήν πειράζουν. Οὔτε αὐτήν οὔτε ἄλλο μέλος τῆς Κυβερνήσεως. Οὔτε τόν νεοεκλεγέντα δήμαρχο Ἀθηναίων. Οὔτε τούς ἀναλυτές τοῦ καναπέ πού ἐπιλύουν ἀπό τηλοψίας τά προβλήματα τῆς Μέσης καί τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, καί δέν ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἐδῶ χάνεται ἡ γῆ κάτω ἀπό τά πόδια μας. Ἡ «κατάληψις» τῆς πλατείας Συντάγματος τήν νύκτα τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἶχε ἕναν συμβολισμό στόν ὁποῖο δέν ἔδωσε σημασία κανείς. Ἦταν διεκδίκησις δημοσίου χώρου ἀπό τούς ἰσλαμιστές. Ἐντάσσεται στήν στρατηγική ἐπιβολῆς τους στίς εὐρωπαϊκές χῶρες στίς ὁποῖες ἐγκαθίστανται. Εἶναι τό ἑπόμενο βῆμα μετά τήν ἀπαίτηση νά γίνονται οἱ δικές τους τελετές (προσευχές καί μπαϊράμια) σέ δημοσίους χώρους. Ἡ ἑπομένη φάσις θά εἶναι ἡ δημιουργία πολώσεως στήν κοινωνία μεταξύ τῶν ὑποστηρικτῶν τους καί τῶν ἀντιτιθεμένων στήν ἀλλοίωση τῆς κουλτούρας καί τῶν κοινωνικῶν μας δεδομένων. Οἱ τελευταῖοι ἄλλως τε ἤδη χαρακτηρίζονται ὀπισθοδρομικοί καί ρατσιστές.

Ὅσο γιά τίς σημαῖες τῆς Παλαιστίνης, καί αὐτές χρησιμοποιοῦνται κατά τρόπο πού μᾶς εἶναι δύσκολο νά τόν κατανοήσουμε. Ἡ Παλαιστίνη εἶναι ἁπλῶς ἡ μάχη τήν ὁποία δίδει σήμερα τό ἰσλάμ.

Αὔριο μπορεῖ νά εἶναι μία ἄλλη. Μπορεῖ νά δοῦμε τούς ἴδιους ἀνθρώπους σέ ἕναν χρόνο νά κραδαίνουν σημαῖες τοῦ Ἀφγανιστάν ἤ τοῦ Πακιστάν. Καί σέ ἑπομένη φάση καί τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία πρός τήν ἰσλαμική θεοκρατία σταθερά διολισθαίνει. Ἀλλά ἄν κάποιος τά ἐπισημαίνει αὐτά, θεωρεῖται ἐθνικιστής. Λές καί εἶναι «ρετσινιά» νά ἀγαπᾶ κανείς τήν πατρίδα του. Ἄς ἀνατρέξουν οἱ ταγοί μας στά γραπτά περί ἐθνικισμοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαναστασίου, τοῦ κατ’ ἐξοχήν φιλελευθέρου πολιτικοῦ τοῦ μεσοπολέμου, καί μετά ἄς ὁμιλήσουν. Ἀλλά ἀμφιβάλλουμε ἄν γνωρίζουν κἄν ποιός ἦτο ὁ Παπαναστασίου. Τόσο ἀπαίδευτοι εἶναι. Τό κακό εἶναι πώς ὑποβαθμίζοντας τήν ἐθνική παιδεία, ἀπαίδευτη ἔχουν καταντήσει καί τήν κοινωνία μας. Καί ἀνέχεται ἔτσι φαινόμενα ὅπως ἡ κατάληψις τοῦ Συντάγματος τήν νύχτα τῆς Πρωτοχρονιᾶς.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ