ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Οἱ προοπτικές συνεργασίας μέ τήν Ἰνδία

ΤΟ ΕΑΝ ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Ἀθήνα θά εἶναι «ἱστορική» ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ κυβερνητικοί μας ἀξιωματοῦχοι, ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικῶς ἀπό ἐμᾶς.

Ἡ Ἰνδία εἶναι μία πολύ σοβαρή χώρα πού μεθοδικά ἀναδεικνύεται στήν τρίτη δύναμη τοῦ πλανήτου, μετά τίς ΗΠΑ, τήν Ρωσσία καί τήν Κίνα. Μόλις προχθές τό διαστημόπλοιό της ἔφθασε στόν ἀνεξερεύνητο νότιο πόλο τῆς Σελήνης, ἀλλά αὐτό τό ἐπίτευγμα εἶναι ἕνα ἀπό τά πολλά τῆς χώρας αὐτῆς.

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Οἱ Ἰνδοί εἶναι πρωτοπόροι στίς ψηφιακές τεχνολογίες σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἡ βιομηχανία τους παράγει τά πάντα, ἀπό χαμηλοῦ κόστους ὀχήματα γιά τόν ὄγκο τῶν χαμηλοῦ εἰσοδήματος κατοίκων τῆς χώρας τους μέχρι πυρηνικά ὑποβρύχια καί ἀεροπλανοφόρα. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἰνδία εἶναι ναυτική χώρα. Ἔχει δυναμική ἀναπτύξεως σέ παγκόσμια δύναμη πολύ ἰσχυρότερη ἀπό αὐτήν τῆς Ρωσσίας καί τῆς Κίνας, πού παραμένουν χῶρες «ἀθεράπευτα» ἠπειρωτικές.

Ἡ Ἑλλάς λοιπόν ἔχει πολλά νά κερδίσει ἄν ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, σημειοδοτήσει πράγματι μιάν ἱστορική ἔναρξη στενῶν σχέσεων τῶν Ἀθηνῶν μέ τό Νέο Δελχί. Ὁ ναυτικός χαρακτῆρας τῶν δύο λαῶν παρέχει ὑπόστρωμα ἀμοιβαίας κατανοήσεως. Πού ὅμως δέν εἶναι τό μόνο κοινό σημεῖο. Γεωπολιτικά ἡ Ἰνδία ἀντιμετωπίζει προβλήματα ἀνάλογα μέ τά δικά μας.

Οἱ διαφορές της μέ τό Πακιστάν εἶναι ἀνάλογες πρός αὐτές πού ἔχουμε ἐμεῖς μέ τήν Τουρκία. Οἱ προσπάθειες τοῦ Πακιστάν νά ἐλέγξει τήν ἐπαρχία τοῦ Κασμίρ στήν βόρειο Ἰνδία, ὅπου ὑπάρχει μουσουλμανική κοινότης, ὁμοιάζουν (ἄν καί εἶναι πολύ πιό ὠμές καί βίαιες) μέ τίς τουρκικές μεθοδεύσεις γιά τήν Θράκη. Δέν εἶναι τυχαῖο ἄλλως τε ὅτι ὁ στενώτερος σύμμαχος καί σταθερός βιομηχανικός συμπαραστάτης τῆς Τουρκίας εἶναι τό Πακιστάν.

Διερωτᾶται λοιπόν κανείς εὐλόγως, πῶς καί γιατί ἡ ἐπιβεβλημένη συνεργασία μέ τήν Ἰνδία δέν ἔχει ἀρχίσει ἐνωρίτερα. Πῶς μεγάλοι πολιτικοί ἄνδρες πού πέρασαν ἀπό τήν ἡγεσία τῆς χώρας μας δέν εἶχαν τήν διορατικότητα νά δοῦν τίς προοπτικές πού διανοίγονται σέ μιά συνεργασία μέ τήν μεγάλη ἀσιατική χώρα.

Θά ποῦμε βεβαίως τό «κάλλιο ἀργά παρά ποτέ», ἀλλά θά ἐπισημάνουμε ὅτι κάποιες ὑφιστάμενες συμμαχίες καί συνεργασίες ὑπῆρξαν τροχοπέδη γιά ἕνα ἄνοιγμα πρός τήν Ἰνδία. Πρῶτον, ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι χώρα ναυτική, ἡ κυρίαρχη ναυτική δύναμις τῆς ἐποχῆς, οἱ ΗΠΑ, τήν ἀντιμετώπιζαν πάντα μέ σκεπτικισμό. Ποτέ δέν θά ἔβλεπαν μέ «καλό μάτι» μιά προσπάθεια τῆς Ἑλλάδος νά ἀποκαταστήσει στενές σχέσεις μέ τό Νέο Δελχί. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἰνδία, ἔχοντας συναίσθηση τῶν μεγεθῶν καί τῆς σπουδαιότητός της, εἶχε τήν ἀξίωση νά τυγχάνει σεβασμοῦ, τόν ὁποῖο σπανίως ἐπιδεικνύουν οἱ δυτικοί μας σύμμαχοι σέ «τρίτους». Ἔτσι προτιμοῦσαν νά ὑποστηρίζουν τό πολύ πιό ἀναξιόπιστο, ἀλλά ἀρκετά «δουλικό» στήν συμπεριφορά του Πακιστάν.

Πολλά δεδομένα ὅμως ἔχουν ἀλλάξει ἀπό τότε πού οἱ ΗΠΑ ἄρχισαν νά βλέπουν τήν Κίνα σάν ἀντίπαλο δέος. Μπορεῖ ἡ Κίνα καί ἡ Ἰνδία νά συμμετέχουν ἀπό κοινοῦ στήν ὁμάδα τῶν BRICS, ὅμως καί ἐκεῖ ἀκόμη οἱ σχέσεις τους χαρακτηρίζονται ἀπό μιάν «ἐγκάρδια δυσπιστία». Ἡ συνύπαρξίς τους ἐκεῖ περίπου εἶναι, σάν τήν δική μας συνύπαρξη μέ τούς Τούρκους στό ΝΑΤΟ.

Νά τολμήσουμε νά πιστέψουμε ὅτι κάποιοι εὐφυεῖς ἄνθρωποι στό δυτικό στρατόπεδο ἐσκέφθησαν ὅτι ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά εἶναι ἡ χώρα πού θά ἀνοίξει τόν δρόμο γιά μιάν εὐρύτερη συνεργασία μέ τήν Ἰνδία; Τό ἐσκέφθησαν ἄραγε κάποιοι εὐφυεῖς ἄνθρωποι στήν Ἀθήνα. Θέλουμε νά τό ἐλπίζουμε. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως ἐπιβάλλεται γιά μιά φορά τοὐλάχιστον νά φανοῦμε σοβαροί. Διότι οἱ Ἰνδοί αὐτό περιμένουν ἀπό ἐμᾶς. Ἄς μήν τούς ἀπογοητεύσουμε.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ