Νέα μέλη γιά τό Propeller Club τῆς Ναυτιλίας

Ἑκατόν πενῆντα νέα μέλη ἐνέταξε στό δυναμικό του τό Propeller Club τοῦ Πειραιῶς, σέ τελετή πού πραγματοποιήθηκε στόν «Φάρο» τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος.

Ἡ ἡγεσία τῆς Λέσχης ἀνεκήρυξε ἐπίσης ἐπίτιμο μέλος τόν Κύπριο ἐφοπλιστή Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, διευθύνοντα σύμβουλο τῆς εἰσηγμένης στήν χρηματαγορά τῆς Νέας Ὑόρκης ναυτιλιακῆς Safe Bulkers.

Ἡ ἀνακήρυξη ἔγινε ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Club, Kωστῆ Φραγκούλη, καί τόν Ἀμερικανό πρέσβη καί ἐπίτιμο πρόεδρο τοῦ Propeller Club στήν Ἑλλάδα Τζώρτζ Τσούνη. Παρών ἦταν καί ὁ πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα Κυριάκος Κενεβέζος.

«Tό Propeller Club παραμένει ἕνας σύγχρονος τόπος συνάντησης καί ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων ὄχι μόνο μεταξύ τῶν μελῶν του, ἀλλά καί μεταξύ τῶν σημαντικότερων φορέων καί θεσμῶν γύρω ἀπό τήν ναυτιλία, τό ἐμπόριο, τήν οἰκονομία καί τήν ἀσφάλεια στήν θάλασσα. Εἶναι ἕνα σημαντικό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τίς Ἑλληνοαμερικανικές σχέσεις, ἐνῷ ἡ φιλανθρωπική του δράση παραμένει πάντοτεπλούσια καί πάντοτε οὐσιαστική. Ἐπί 88 χρόνια τό Propeller Club Πειραιᾶ στηρίζει τούς ἀνθρώπους τῆς ναυτιλίας, πού ἀποτελοῦν μιά παγκόσμια ὑπερδύναμη καί βασική κινητήριο δύναμη τῆς Ἑλλάδας» ἀνέφερε ὁ Κ. Φραγκούλης.

Ὁ Πόλυς Β. Χατζηιωάννου ἀναφέρθηκε στήν σταδιοδρομία του ἀπό τό 1988 μέσῳ τῆς οἰκογενειακῆς ναυτιλιακῆς Alassia τοῦ πατέρα του Βάσσου, πού εἶχε μικρότερα καί παλαιότερα πλοῖα, στίς δυσκολίες ἀνευρέσεως κατάλληλων μεταχειρισμένων πλοίων τήν ἐποχή ἐκείνη καί τήν ἀπόφασή του νά προχωρήσει στήν ναυπήγηση νεότευκτων πλοίων στήν Νότιο Κορέα, στά ναυπηγεῖα τῆς Samsung.

Μέ τήν εἴσοδο τῆς Κίνας στόν Διεθνῆ Ὀργανισμό Ἐμπορίου τό 2002 ἡ οἰκογενειακή ἑταιρεία βρέθηκε μέ νέα πλοῖα στήν ἰδιοκτησία της καί ἔτσι μπόρεσε νά ἐκμεταλλευτεῖ τό ἀνοδικό κῦμα τῆς ναυλαγορᾶς μέχρι τό 2006.

Ἡ εἰσαγωγή τοῦ 20% τῆς οἰκογενειακῆς ἑταιρείας στό χρηματιστήριο τῆς Νέας Ὑόρκης κρίθηκε ὡς κατάλληλη λύση, ὅταν οἱ ἑλληνικές ναυτιλιακές ἑταιρεῖες προχώρησαν σέ ἀποεπένδυση μέ πωλήσεις πλοίων στά ὑψηλότερα τῆς ἀγορᾶς.

«Διαπίστωσα ὅτι εἴχαμε πουλήσει περισσότερα πλοῖα τήν περίοδο 2005-2007 ἀπό ὅσα εἴχαμε παραγγείλει. Ἔτσι ἡ ἑταιρεία διέκοψε τίς πωλήσεις πλοίων, ἀναπτύχθηκε μέ νέες παραγγελίας καί μέ πρόσθετα μακροχρόνια συμβόλαια ναυλώσεων καί εἰσήχθη στό Χρηματιστήριο τῆς Νέας Ὑόρκης τό 2008. Ναυτιλία σημαίνει “διαρκής διόρθωση τῶν λαθῶν πού κάνουμε” καί εἶναι μία διαρκής διαδικασία ἐκμάθησης» ἀνέφερε ὁ τιμηθείς.

Ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα ἀνεφέρθη κυρίως στήν στρατηγική σημασία καί στόν ρόλο τῆς Ἑλλάδας στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, τῶν Βαλκανίων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί Βόρειας Ἀφρικῆς ὡς ἀξιόπιστου συμμάχου τῶν ΗΠΑ, «γεγονός τό ὁποῖο, ὅπως τόνισε, ἀποδεικνύεται ἀπό τίς ἐπενδύσεις τῶν ΗΠΑ στά ναυπηγεῖα Σύρου καί Ἐλευσίνας, καί στήν πρόσβαση σέ ὁπλικά συστήματα πού ἔχουν ἤδη δοθεῖ μέ τό πιό σημαντικό τήν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στά πρόγραμμα τῶν F-35» ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά. Ὁ Τζ. Τσούνης ἐξῆρε τήν σημασία τοῦ ἑλληνόκτητου στόλου παγκοσμίως καί τήν ἰσχυρότητα τῶν δεσμῶν πού ἀναπτύσσονται μέσῳ τῶν μελῶν τῶν Propeller Clubs, ἐνῷ ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων μέ τήν Ἑλλάδα μετρᾶται μέ πρόσφατα γεγονότα πού δέν εἶχαν συμβεῖ στήν διάρκεια προηγούμενων δεκαετιῶν, ὅπως ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας στό Ὀβάλ Γραφεῖο καί ἡ ὁμιλία του στό Κογκρέσσο.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ