Μήπως θά ἔπρεπε ἐμεῖς νά ὁμιλοῦμε ναυτικά;

Ἡ Ἑλλάς εἶναι –ἀναμφισβήτητα– ναυτική χώρα. Γι’ αὐτό καί σέ περιπτώσεις ὅπως αὐτή τοῦ προσφάτου ναυαγίου, ἡ χώρα πρέπει νά ὁμιλεῖ μέ ὅρους ναυτικούς.

Φυσικά, ἡ Ἑλλάδα εἶναι καί χώρα «μεσογειακή», πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι εἶναι πολύ εὔκολο, ἀντί γιά τούς ναυτικούς, νά προτιμηθοῦν ἄλλοι ὅροι στήν δημόσια συζήτηση γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα. Ὅπερ καί, ἐν πολλοῖς, ἐγένετο.

Ὡστόσο, ὅλα δείχνουν ὅτι οἱ ἐνέργειες, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ἦσαν οἱ ἐνδεδειγμένες. Τό Λιμενικό Σῶμα, δηλαδή, ἐνήργησε βάσει τῶν διεθνῶν συμβάσεων τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ), ἤτοι τῶν συμβάσεων Solas (τοῦ 1974) καί Sar (τοῦ 1979). Νά διευκρινίσουμε ὅτι ὁ ΙΜΟ ἀποτελεῖ τόν θαλάσσιο βραχίονα τοῦ ΟΗΕ. Ἡ Ἑλλάς, λοιπόν, στήν συγκεκριμένη περίπτωση, βάσει τῶν διεθνῶν κανονισμῶν καί συμβάσεων, εἶχε τήν ὑποχρέωση νά συντονίσει τίς ἐνέργειες ἐρεύνης καί διασώσεως. Νά εἰδοποιήσει, δηλαδή, τά παραπλέοντα σκάφη γιά τόν κίνδυνο, ὅπερ καί ἐγένετο.

Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ μιά ὑπενθύμιση. Στόν Βόρειο Ἀτλαντικό, ὁ ὁποῖος ἔχει χωρισθεῖ σέ δύο μέρη, τήν εὐθύνη τοῦ συντονισμοῦ γιά τήν ἔρευνα καί τήν διάσωση, ἔχουν οἱ ΗΠΑ καί ἡ Εὐρώπη.

Δηλαδή ἡ Εὐρώπη διά τῆς …Πορτογαλίας, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ χώρα αὐτή ἔχει τήν κυριαρχία τῶν Ἀζορῶν. Ἀσφαλῶς, ἡ Πορτογαλία δέν διαθέτει τά μέσα γιά νά καλύψει ὅλον αὐτόν τόν χῶρο. Οὔτε ὑποχρεοῦται νά τό κάνει. Ἔχει, ὅμως, τήν εὐθύνη τοῦ συντονισμοῦ.

Διαβάσαμε υκαί νομίζουμε ὅτι θά ξαναδιαβάσουμευ διάφορες «πληροφορίες ἀπό ἀποστράτους», μιά ἀφήγηση διασωθέντος πρός τόν κ. Τσίπρα, ἀλλά καί δηλώσεις μιᾶς κυρίας ἡ ὁποία εἶναι ἀκτιβίστρια, βαθμός καί ἰδιότητα πού προέκυψε ὅταν ἄρχισε τό προσφυγικό νά γίνεται ἑλκυστικό γιά ἑκατοντάδες «μή κυβερνητικές ὀργανώσεις».

Διακρίναμε ἐπίσης μιά φούρια πολλῶν νά ἀποδεχθοῦν τίς δηλώσεις αὐτές ὡς θέσφατα. Ἀλλά δέν ἀκούσαμε, δέν διαβάσαμε νά μιλήσει κάποιος ναυτικά.

Ἐπιτρέψτε μας νά ἀμφιβάλλουμε γιά τόν τεράστιο ἀριθμό τῶν ἐπιβαινόντων. Ναί, ἦταν ὑπερβολικά μεγάλος ὁ ἀριθμός, τεράστιος γιά ἕνα παλαιό ψαράδικο τῆς σειρᾶς.

Ἄς μιλήσει κάποιος μέ ἔμπειρους ναυτικούς πού γνωρίζουν τί εἶναι ἡ «Ἴσαλος γραμμή». Καί μήν μᾶς ποῦν οἱ αἴφνης προκύψαντες «εἰδικοί», ρεπόρτερ ἀλλά καί λοιποί εὐκαιριακοί «εἰδήμονες», οἱ ὁποῖοι –προφανῶς ἐμπνεόμενοι ὁ καθείς ἀπό διαφορετικές, ἀκόμη καί μικροκομματικές προθέσεις, ὅτι «ἐδῶ δέν μιλᾶμε γιά ἀριθμούς ἀλλά γιά ἀνθρώπινες ψυχές.» Τόν ἀριθμό 700 προβάλλουν ὅλοι, χωρίς νά ἔχει ὑπάρξει καταμέτρηση ἀπό κάποιον.

Ἡ κοινή λογική λέει ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά χώρεσαν τόσοι ἄνθρωποι σέ ἕνα ψυγεῖο, τό ὁποῖο εὐκόλως ἀποκαλεῖται «ἀμπάρι».

Μέ δυό λόγια, ἐμᾶς, τούς Ἕλληνες, πού ἐπαιρόμεθα κάθε τόσο γιά τήν πρωτιά μας στόν παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη, ἀλλά καί ἐπειδή κάθε τόσο ἐπικαλούμεθα τούς διεθνεῖς κανόνες (ΙΜΟ) γιά τήν «Ἔρευνα καί Διάσωση», τούς ὁποίους τηρεῖ μέ εὐλάβεια ἡ χώρα μας, προσηλωμένη στίς συμβάσεις Solas καί Sar τοῦ ναυτιλιακοῦ βραχίονος τοῦ ΟΗΕ, θά ἔπρεπε νά μᾶς διακρίνει μεγαλύτερη προσοχή στούς χειρισμούς καί στά λεγόμενα σέ θέματα ὅπως τό συγκεκριμένο τραγικό ναυάγιο.

Καί καλό θά ἦταν νά μήν λησμονοῦμε ὅτι στήν θέση τοῦ ὑπουργοῦ Ναυτιλίας καί πολιτικοῦ προϊσταμένου τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, βρίσκεται ὁ πρώην ἀρχηγός του! Πότε, ἄλλοτε, ὑπῆρξε «ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στήν κατάλληλη θέση»;

Ὅταν τά πράγματα ξεκαθαρίσουν, θά ἐπανέλθουμε. Μέ νηφαλιότητα καί στοιχεῖα. Ὄχι μέ εἰκασίες καί ἀνώνυμες «ἐξομολογήσεις».

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924