ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Δέν εἶναι ἀρκετό νά ἀναζητήσει τά νοήματα πού κρύβονται ἀνάμεσα ἀπό τίς γραμμές καί τά ὑπονοούμενα πού μπορεῖ νά ἀνατρέπουν τήν εἰκόνα πού δίδεται στήν ἐπιφάνεια. Πρέπει νά ἀναλυθεῖ ἡ ἐν γένει συμπεριφορά τῶν ἐμπλεκομένων. O «ἀέρας» τοῦ ἐπικυριάρχου στίς κινήσεις καί τίς προσεγγίσεις του Ταγίπ Ἐρντογάν καί ἡ ἀμηχανία, ἕως δουλικότητα, στήν συμπεριφορά τῶν ἡμετέρων κυβερνητικῶν. Ἀκόμη χειρότερα, μποροῦσε κανείς νά διακρίνει καί ἀγωνία. Ἀγωνία ὡς πρός τί ἄραγε; Ὡς πρός αὐτά τά ὁποῖα συνεφωνήθησαν πίσω ἀπό κλειστές πόρτες; Ἤ μήπως ὡς πρός τό ἐάν αὐτά μπορεῖ νά διαρρεύσουν; Νά φθάσουν στίς εἰδησεογραφικές σελίδες καί συνεκολούθως νά περιέλθουν σέ γνώση τῶν πολιτῶν;

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Αὐτά γιά τούς ἀγωνιοῦντες κυβερνητικούς μας ἐπισήμους. Τήν δουλικότητα δυστυχῶς τήν ἀποτύπωσε ἡ στάσις τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν. Τοῦ μέλους τῆς Κυβερνήσεως, τό ὁποῖο ἐξουσιοδοτεῖται νά δεσμεύει τήν χώρα διά τῆς ὑπογραφῆς του. Καί πού δέν εἶναι κἄν ἐκλεγμένο μέλος τοῦ κοινοβουλίου. Τόν γῦρο τοῦ διαδικτύου ἔκανε ἡ εἰκόνα τοῦ κ. Γεραπετρίτη νά ὑποκλίνεται δουλικά πρό τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, κατά τήν εἴσοδό του στά Προεδρικό Μέγαρο. Μιά εἰκόνα-χίλιες λέξεις, ἔλεγαν ἀπό παλιά. Καί αὐτή ἡ εἰκόνα –δυστυχῶς– εἶναι αὐτό πού μένει ἀπό τήν χθεσινή συνάντηση.

Ἀτυχεστάτη καί ἡ προσπάθεια «ἀπαντήσεως». Δέν εἶχε κἄν τό θάρρος ὁ κ. Γεραπετρίτης νά ὁμιλήσει ὁ ἴδιος καί νά δώσει τήν ὅποια ἑρμηνεία ἤθελε νά δώσει γιά νά δικαιολογήσει τήν στάση του.

Ἐπεστρατεύθησαν «ἀνώνυμες διπλωματικές πηγές» γιά νά προβοῦν στό σχόλιο, ὅτι οἱ ἐντυπώσεις τίς ὁποῖες προεκάλεσε ἡ στάσις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν εἶναι ἁπλῶς «γελοιότητες». Καί συνέχισαν ὑποστηρίζοντας ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά ὑπόκλιση πρό τοῦ Ἐρντογάν, ἀλλά γιά κλίση τῆς κεφαλῆς, χάριν εὐγενείας πρός τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία ὅμως δέν εἶχε εἰσέλθει ἀκόμη στήν αἴθουσα. Στήν φωτογραφία φαίνεται εὐκρινέστατα ὅτι ἡ κ. Σακελλαροπούλου εὑρίσκετο ἐκτός Προεδρικοῦ Μεγάρου, ὅταν ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἔκανε «τεμενᾶδες». Μᾶλλον λοιπόν οἱ «γελοιότητες» εἶναι ἁρμόζων χαρακτηρισμός γιά ἄλλους καί ὄχι γιά αὐτούς πού ἀναδεικνύουν τίς δουλικές συμπεριφορές.

Ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ποιόν λόγο εἶχε νά ἀπευθύνει εὐχαριστίες στόν Τοῦρκο ὁμόλογό της, στήν τουρκική γλῶσσα; Ἕνας κρατικός λειτουργός, πόσῳ μᾶλλον ἕνας πολιτειακός παράγων, ὁμιλεῖ πάντα στήν γλῶσσα τῆς χώρας του. Καί ἄς ἔχει τήν εὐρύτερη δυνατή γλωσσομάθεια. Μόνον ὅταν εἶναι φιλοξενούμενος, μπορεῖ γιά λόγους ἁβρότητος νά ἀπευθυνθεῖ στήν γλῶσσα τῆς χώρας πού τόν ὑποδέχεται. Τό εἶχε κάνει ὁ Ζισκάρ ντ’ Ἐσταίν ἀπευθυνόμενος πρός τόν ἑλληνικό λαό –ὄχι πρός κάποιον συγκεκριμένο ἐπίσημο– ὑπό τήν πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ. Τό εἶχε κάνει ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος ὅταν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τό Παρίσι, ὁπότε καί εἶχε δώσει ἐμπνευσμένη ὁμιλία πολιτικῆς φιλοσοφίας στήν γαλλική γλῶσσα.

Μπορεῖ κανείς νά συγκρίνει ἐκεῖνες τίς στιγμές ἑλληνικοῦ μεγαλείου στίς ὁποῖες πρωταγωνίστησαν ὀγκόλιθοι τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς μέ τό χθεσινό κατάντημα; Καί δέν θά ἀναφερθοῦμε σέ ἄλλα στιγμιότυπα, ὅπως συνομιλίες μέ δημοσιογράφους στήν τουρκική.

Ἀλλά καί τά δῶρα πού ἀντηλλάγησαν ἀλγεινήν ἐντύπωση προκαλοῦν στόν σκεπτόμενο Ἕλληνα πολίτη. Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐδώρησε στόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἔκδοση τῆς τουρκικῆς προεδρίας γιά τήν Λωρίδα τῆς Γάζας καί τίς πολιτικές πρωτοβουλίες τῆς Ἀγκύρας ὑπέρ τῆς Χαμάς! Ὁ δέ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἀνταπέδωσε μέ μίαν ἔκδοση σχετικά μέ τήν ἀναστήλωση τῶν ὀθωμανικῶν μνημείων στήν Ἑλλάδα! Μά εἴμαστε σοβαροί; Δέν φθάνει πού σχεδόν δεχθήκαμε ὅτι ἡ μειονότης τῆς Θράκης εἶναι τουρκική, δηλώνουμε ὅτι ἀναστηλώνουμε καί τά κατάλοιπα τῆς ὀθωμανικῆς σκλαβιᾶς; Θά τρίζουν τά κόκκαλα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21!

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ