ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Μεγίστη ὑποκρισία

ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑ σχεδόν χρόνια –ἐξαιρῶ τίς ὑπόγειες ἐπαφές τήν περίοδο τῆς ἀντιπολιτεύσεως– ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ ὑπουργοί του ἔχουν κάνει τήν διαδρομή Ἀθήνα – Οὐάσιγκτων «Κολιάτσου –Παγκράτι».

Οἱ ἐπισκέψεις καί οἱ φωτογραφίσεις στόν Λευκό Οἶκο, στό State Department ἀκόμη καί στούς δρόμους τῆς Νέας Ὑόρκης πέφτουν «βροχή». Ἀμερικανοί Πρόεδροι πᾶνε κι ἔρχονται στήν Ἑλλάδα. Ἦρθε ὁ Ὀμπάμα, «κάναμε» διάλογο μέ τόν Κλίντον, «πήγαμε» στόν Τράμπ.

Ὁ ἄριστα δικτυωμένος ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν μας ἔχει συναντήσει καί τούς τρεῖς Συμβούλους Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Τράμπ (Φλύν, ΜακΚάστερ, Μπόλτον), ἐνῶ ξεκινᾶ τήν μέρα του μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ Twitter τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου. 13 Νοεμβρίου θά δεῖ πάλι τόν Πομπέο. Βουλευτές, ὑπουργοί καί στελέχη τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας, καί μάλιστα ἰδίως αὐτοί πού ξεσηκώθηκαν κατά τοῦ Πάνου Καμμένου γιά τίς δηλώσεις του στίς ΗΠΑ, περνοῦν τακτικά ἀπό τήν πρεσβεία –μία εἶναι ἡ πρεσβεία– ἐνῶ ὅταν δέν περνοῦν παίζουν ἄριστα τό γεωπολιτικό της παιχνίδι. Παραδείγματος χάριν, στήν σύγκρουση Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου – Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Καί βεβαίως μήν τό ξεχάσουμε καί αὐτό –ἄν τό ἀποτολμοῦσε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά τοῦ εἶχαν κάψει τήν πόλη– κατά τήν διάρκεια τῆς ΔΕΘ ἀνέμιζαν στήν Θεσσαλονίκη δεκάδες ἀμερικανικές σημαῖες στούς δρόμους. Χωρίς νά καεῖ οὔτε μία.

Ὅταν λοιπόν διαβάζω πρωτοσέλιδα συγκεκριμένων ἐφημερίδων, ἀκούω ἤ βλέπω δηλώσεις συγκεκριμένων βουλευτῶν ἤ πρώην ὑπουργῶν (πού δροῦν στό παρασκήνιο ὡς τά καλύτερα ἀμερικανάκια), εἰλικρινῶς διερωτῶμαι: Τί ἄραγε ἔκανε ὁ Καμμένος μέ τίς δηλώσεις του στίς ΗΠΑ καί τάχα ἔβλαψε τήν χώρα; Τί ἔκανε πού δέν ἔχουν κάνει ἤδη ἐπανειλημμένως ὑπουργοί καί στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς τετραετίας; Τί εἶπε πού δέν ἔχει δηλώσει ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, καί στό ἄκουσμα τῶν δηλώσεών του δέν καμάρωναν ὡς «γύφτικα σκεπάρνια» οἱ κυβερνητικοί; Τώρα στά στερνά τῆς τετραετίας ξύπνησε ὁ… ἀντιαμερικανισμός τῶν πλέον φιλοαμερικανῶν; Ἀστειευόμαστε; Ἐκείνων πού –τό εἶδα μέ τά μάτια μου– σέ δημόσιες ἐκδηλώσεις δροῦν μαζί μέ τούς διπλωμάτες τῶν ΗΠΑ ὡς «ἑνιαία ὁμάς» ἐγκαταλείποντας κάθε πρόσχημα;

Γιά νά μήν παρεξηγηθῶ διευκρινίζω: Δέν νιώθουμε ἐμεῖς ἄβολα μέ τήν σύμπτωση –ἀπόλυτη ταύτιση δέν ὑπάρχει– τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων Ἑλλάδος – ΗΠΑ. Χαιρετίζουμε! Στή Δύση ἀνήκομεν! Στό μέτρο πού οἱ συνέργειες αὐτές ἐγγυῶνται τά σύνορα καί τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα στό βορρᾶ καί στό Αἰγαῖο, καί στό μέτρο πού δέν μᾶς ἐκθέτουν σέ κινδύνους ἐμπλοκῆς περιφερειακῶν συρράξεων, εἶναι καλοδεχούμενες. Ἀλλά πάει πολύ, μέ ἀφορμή μιά δήλωση Καμμένου γιά τήν Κάρπαθο (πασχίζει νά τήν ἐντάξει στόν ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό γιά νά πάψουν νά μιλοῦν οἱ Τοῦρκοι γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν Δωδεκανήσων –ἰδού τό ἔγκλημα) καί γιά τήν βαλκανική ἀμυντική συμμαχία (ἰδέα τῶν ΗΠΑ), κάποιοι στόν ΣΥΡΙΖΑ νά βλέπουν ξαφνικά τό φῶς τό ἀληθινό! Καί πάει πολύ γιά ἕναν ἀκόμη λόγο: τό πρόβλημα ὅλων αὐτῶν πού ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τοῦ κατά τά λοιπά ἐπιπολαίου κ. Καμμένου δέν εἶναι ὁ ὑπουργός Ἄμυνας ἀλλά ὁ Πρωθυπουργός τους. Ἡ συμμαχία του μέ τόν Καμμένο μηδένισε τήν ἐπιρροή τους στό κόμμα τους. Τούς μετέτρεψε σέ ὡραῖα παραπολιτικά γιά τόν ἀντιπολιτευόμενο Τύπο. Τούς ἀφαίρεσε τήν δυνατότητα νά ἐκβιάζουν τόν Τσίπρα ὅτι θά τόν ρίξουν αὐτοί μέ τήν κατηγορία τῆς «δεξιᾶς παρέκκλισης». Ἀφοῦ, λοιπόν, δέν μποροῦν νά κτυπήσουν τόν γάιδαρο κτυποῦν τό… σαμάρι. Καί ξεσπαθώνοντας χωρίς νά ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους τά δεδομένα ἀποκαλύπτονται:

Προτείνουν νέους συμμάχους στόν Τσίπρα, κόμματα καί κομματίδια τῆς παλαιᾶς διαπλοκῆς. Ἵνα ἐπιβεβαιωθῆ ὁ βαθύς διχασμός πού ἐπικρατεῖ στίς τάξεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅταν τίθεται τό ἐρώτημα «μέ ποιόν νά πᾶμε καί ποιόν νά ἀφήσουμε». Ἡ μαύρη ἀλήθεια εἶναι αὐτή: ὁ Καμμένος μέ τήν παρουσία του καί μέ ὅλα τά ἐλαττώματά του ἐπί τέσσερα χρόνια, λειτούργησε ὡς ἡ ἀσπίδα τοῦ Τσίπρα ἀπέναντι σέ κέντρα πού μέσω βουλευτίσκων ἤθελαν νά κρατοῦν ὅμηρο τόν Πρωθυπουργό. Σιγά μήν «ἔπιασε» τά παιδιά ὁ πόνος γιά τήν Κάρπαθο ἤ γιά τίς τάχα δύο γραμμές τῆς Κυβέρνησης. Ποιός κρατᾶ τό τιμόνι εἶναι τό θέμα τους! Μόνος ὁ Τσίπρας ἤ μαζί μέ συνεταίρους αὐτούς… Στήν πραγματικότητα, δέν ἔχουμε νά κάνουμε περί σύγκρουσης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ἀλλά συγκρούσεως μεταξύ τῶν ποικιλώνυμων συνιστωσῶν τῆς Δύσεως πού δροῦν ἐντός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τό ἔργο αὐτό θά «κόψει» εἰσιτήρια, ἀλλά μετά τήν ἧττα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἐκλογές.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ