Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Εἶχε νά κάνει μέ τήν τεράστια ὑπόθεση, τήν ὁποία μέ μία λέξη ἀποκαλοῦμε «Ἐνεργειακό».

Ὁμιλητές, ὁ Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, πρώην ὑπουργός Ἐνεργείας, ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ θέματα Περιβάλλοντος Νῖκος Τσάφος καί ὁ ἀναλυτής ἐνεργειακῆς στρατηγικῆς Μιχάλης Μαθιουλάκης, οἱ ὁποῖοι μέ ἁπλά λόγια, κατανοητά ἀπό ὅλους, μέ ἀπεικονίσεις καί ἐλάχιστους ἀριθμούς, μᾶς ἔδωσαν νά καταλάβουμε ὅτι ἡ χώρα μας ἔχει κάνει τεράστια βήματα στόν συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, μέ δυό λόγια βρισκόμαστε πολύ ψηλά στόν εὐρωπαϊκό κατάλογο σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πρόοδο στόν τομέα τῶν φωτοβολταϊκῶν, τῶν αἰολικῶν πάρκων καί γενικότερα στόν τομέα τόν ὁποῖο εὐρύτερα ἀποκαλοῦμε «πράσινη ἐνέργεια».

Μάθαμε ἀκόμη ὅτι τά περίφημα «τέσσερα ἐπί τέσσερα» ὀχήματα SUV πού εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένα στήν Ἑλλάδα καί ἀποτελοῦν τό ὄνειρο τοῦ σημερινοῦ μεσοαστοῦ, ἐκπέμπουν τεράστιες ποσότητες βλαβερῶν καυσαερίων.

Μάθαμε ἐπίσης ὅτι ἡ Ναυτιλία, τήν ὁποία μέ τόση ἐπιμέλεια καί ἐπιμονή καταδιώκει ἡ κομπανία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὡς ρυπαίνουσα, βρίσκεται στήν τελευταία σχεδόν θέση τῶν δραστηριοτήτων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος.

Πληροφορηθήκαμε ἐπίσης ὅτι ἡ χώρα μας «τά ἔχει πάει μιά χαρά» στά θέματα προστασίας τοῦ Περιβάλλοντος καί ὅτι «κάποιες ἄλλες εὐρωπαϊκές μεγάλες χῶρες», δέν μποροῦν νά μᾶς κουνοῦν τό δάχτυλο.

Φυσικά, ἐμεῖς, τόσο ἀπό αὐτήν τήν στήλη ὅσο καί ἀπό τήν σελίδα μας τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τήν Ναυτιλία, ἔχουμε πολλάκις ἀναφερθεῖ στό θέμα τῆς δῆθεν «ρυπαίνουσας Ναυτιλίας», καί ἔχουμε ἐπισημάνει τήν ἐμμονή τῶν καρεκλοκένταυρων τῶν Βρυξελλῶν, στό νά προσπαθοῦν νά ἀνακαλύψουν αἰτίες ὥστε νά ἐπιβάλλονται συνεχῶς νέα μέτρα καί νά τίθενται ἀσφυκτικές προθεσμίες στήν ποντοπόρο Ναυτιλία. Καί ὅταν ἀναφερόμεθα σέ εὐρωπαϊκή ποντοπόρο Ναυτιλία, ἐννοοῦμε σαφῶς τήν ἑλληνική.

Μέ στοιχεῖα λοιπόν ἐπίσημα, οἱ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐνημέρωσαν, κατέδειξαν ὅτι ὅλος αὐτός ὁ θόρυβος πού δημιουργεῖται γύρω ἀπό τήν ρύπανση τήν ὁποία προκαλεῖ ἡ Ναυτιλία, κάθε ἄλλο παρά ἀθῶος καί χωρίς προκατάληψη εἶναι.

Ὄχι πώς δέν χρειάζεται καί ἡ Ναυτιλία νά περιορίσει καί ἴσως νά μηδενίσει τήν ἐκπομπή ρύπων, ἀλλά κάποια στιγμή καλό θά εἶναι νά σταματήσει ἡ ὑπερβολή.

Ὅταν τελείωσε ἡ διάλεξη, ἀκολούθησε ἡ ὑποβολή ἐρωτήσεων. Ὑποβάλαμε ἕνα πολύ ἁπλό ἐρώτημα, πού ἔγινε δεκτό μέ ἐπιφωνήματα ἐπιδοκιμασίας, ἀπό τούς παρισταμένους. «Σήμερα, μέ λόγια ἁπλά καί μέ ἐλάχιστους ἀριθμούς, δηλαδή μέ ἔννοιες πού γίνονται εὔκολα κατανοητές ἀπό τούς μή εἰδικούς, μᾶς δώσατε τήν εἰκόνα μιᾶς χώρας ἡ ὁποία ὄχι μόνο μεριμνᾶ γιά τά θέματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλά κατά κάποιο τρόπο διαδραματίζει ἴσως καί ἡγετικό ρόλο στό εὐρωπαϊκό περιβαλλοντικό γίγνεσθαι.

Γιατί, ἡ κυβέρνηση δέν ἀπευθύνεται πρός τούς πολῖτες μέ τήν ἴδια γλῶσσα, τά ἴδια ἁπλά νοήματα, ὥστε νά πληροφορηθοῦμε τήν πραγματική εἰκόνα; Γιατί πρέπει νά ἀκοῦμε ὑπουργούς νά τσιρίζουν στήν τηλεόραση χωρίς νά βγαίνει νόημα; Ἔχει ἐπικοινωνιακό ἐπιτελεῖο ἡ κυβέρνηση;».

Ἡ ἀπάντηση ἦλθε μέ κάποιες κινήσεις καταφατικές ἀπό πλευρᾶς τῶν ὁμιλητῶν. Δηλαδή, μέ δυό λόγια, κάτι δέν ἔχει πάει μέχρι τώρα σωστά ἀπό ἐπικοινωνιακῆς πλευρᾶς, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πληροφόρηση τῶν πολιτῶν, γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στά θέματα Περιβάλλοντος.

Τέλος, γιά νά δώσουμε καί μιά εἴδηση, ὁ Γιάννης Μανιάτης δήλωσε καθαρά ὅτι δέν πρόκειται νά εἶναι ὑποψήφιος στίς προσεχεῖς ἐκλογές. «Ὁ λόγος μου ὡς καθηγητῆ Πανεπιστημίου εἶναι πολύ πιό πειστικός καί ἀποδεκτός ἀπό τόν λόγο πού εἶχα ὡς πολιτικός» εἶπε χαρακτηριστικά.

Απόψεις

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».