Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Εἶχε νά κάνει μέ τήν τεράστια ὑπόθεση, τήν ὁποία μέ μία λέξη ἀποκαλοῦμε «Ἐνεργειακό».

Ὁμιλητές, ὁ Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, πρώην ὑπουργός Ἐνεργείας, ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ θέματα Περιβάλλοντος Νῖκος Τσάφος καί ὁ ἀναλυτής ἐνεργειακῆς στρατηγικῆς Μιχάλης Μαθιουλάκης, οἱ ὁποῖοι μέ ἁπλά λόγια, κατανοητά ἀπό ὅλους, μέ ἀπεικονίσεις καί ἐλάχιστους ἀριθμούς, μᾶς ἔδωσαν νά καταλάβουμε ὅτι ἡ χώρα μας ἔχει κάνει τεράστια βήματα στόν συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, μέ δυό λόγια βρισκόμαστε πολύ ψηλά στόν εὐρωπαϊκό κατάλογο σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πρόοδο στόν τομέα τῶν φωτοβολταϊκῶν, τῶν αἰολικῶν πάρκων καί γενικότερα στόν τομέα τόν ὁποῖο εὐρύτερα ἀποκαλοῦμε «πράσινη ἐνέργεια».

Μάθαμε ἀκόμη ὅτι τά περίφημα «τέσσερα ἐπί τέσσερα» ὀχήματα SUV πού εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένα στήν Ἑλλάδα καί ἀποτελοῦν τό ὄνειρο τοῦ σημερινοῦ μεσοαστοῦ, ἐκπέμπουν τεράστιες ποσότητες βλαβερῶν καυσαερίων.

Μάθαμε ἐπίσης ὅτι ἡ Ναυτιλία, τήν ὁποία μέ τόση ἐπιμέλεια καί ἐπιμονή καταδιώκει ἡ κομπανία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὡς ρυπαίνουσα, βρίσκεται στήν τελευταία σχεδόν θέση τῶν δραστηριοτήτων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος.

Πληροφορηθήκαμε ἐπίσης ὅτι ἡ χώρα μας «τά ἔχει πάει μιά χαρά» στά θέματα προστασίας τοῦ Περιβάλλοντος καί ὅτι «κάποιες ἄλλες εὐρωπαϊκές μεγάλες χῶρες», δέν μποροῦν νά μᾶς κουνοῦν τό δάχτυλο.

Φυσικά, ἐμεῖς, τόσο ἀπό αὐτήν τήν στήλη ὅσο καί ἀπό τήν σελίδα μας τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τήν Ναυτιλία, ἔχουμε πολλάκις ἀναφερθεῖ στό θέμα τῆς δῆθεν «ρυπαίνουσας Ναυτιλίας», καί ἔχουμε ἐπισημάνει τήν ἐμμονή τῶν καρεκλοκένταυρων τῶν Βρυξελλῶν, στό νά προσπαθοῦν νά ἀνακαλύψουν αἰτίες ὥστε νά ἐπιβάλλονται συνεχῶς νέα μέτρα καί νά τίθενται ἀσφυκτικές προθεσμίες στήν ποντοπόρο Ναυτιλία. Καί ὅταν ἀναφερόμεθα σέ εὐρωπαϊκή ποντοπόρο Ναυτιλία, ἐννοοῦμε σαφῶς τήν ἑλληνική.

Μέ στοιχεῖα λοιπόν ἐπίσημα, οἱ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐνημέρωσαν, κατέδειξαν ὅτι ὅλος αὐτός ὁ θόρυβος πού δημιουργεῖται γύρω ἀπό τήν ρύπανση τήν ὁποία προκαλεῖ ἡ Ναυτιλία, κάθε ἄλλο παρά ἀθῶος καί χωρίς προκατάληψη εἶναι.

Ὄχι πώς δέν χρειάζεται καί ἡ Ναυτιλία νά περιορίσει καί ἴσως νά μηδενίσει τήν ἐκπομπή ρύπων, ἀλλά κάποια στιγμή καλό θά εἶναι νά σταματήσει ἡ ὑπερβολή.

Ὅταν τελείωσε ἡ διάλεξη, ἀκολούθησε ἡ ὑποβολή ἐρωτήσεων. Ὑποβάλαμε ἕνα πολύ ἁπλό ἐρώτημα, πού ἔγινε δεκτό μέ ἐπιφωνήματα ἐπιδοκιμασίας, ἀπό τούς παρισταμένους. «Σήμερα, μέ λόγια ἁπλά καί μέ ἐλάχιστους ἀριθμούς, δηλαδή μέ ἔννοιες πού γίνονται εὔκολα κατανοητές ἀπό τούς μή εἰδικούς, μᾶς δώσατε τήν εἰκόνα μιᾶς χώρας ἡ ὁποία ὄχι μόνο μεριμνᾶ γιά τά θέματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλά κατά κάποιο τρόπο διαδραματίζει ἴσως καί ἡγετικό ρόλο στό εὐρωπαϊκό περιβαλλοντικό γίγνεσθαι.

Γιατί, ἡ κυβέρνηση δέν ἀπευθύνεται πρός τούς πολῖτες μέ τήν ἴδια γλῶσσα, τά ἴδια ἁπλά νοήματα, ὥστε νά πληροφορηθοῦμε τήν πραγματική εἰκόνα; Γιατί πρέπει νά ἀκοῦμε ὑπουργούς νά τσιρίζουν στήν τηλεόραση χωρίς νά βγαίνει νόημα; Ἔχει ἐπικοινωνιακό ἐπιτελεῖο ἡ κυβέρνηση;».

Ἡ ἀπάντηση ἦλθε μέ κάποιες κινήσεις καταφατικές ἀπό πλευρᾶς τῶν ὁμιλητῶν. Δηλαδή, μέ δυό λόγια, κάτι δέν ἔχει πάει μέχρι τώρα σωστά ἀπό ἐπικοινωνιακῆς πλευρᾶς, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πληροφόρηση τῶν πολιτῶν, γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στά θέματα Περιβάλλοντος.

Τέλος, γιά νά δώσουμε καί μιά εἴδηση, ὁ Γιάννης Μανιάτης δήλωσε καθαρά ὅτι δέν πρόκειται νά εἶναι ὑποψήφιος στίς προσεχεῖς ἐκλογές. «Ὁ λόγος μου ὡς καθηγητῆ Πανεπιστημίου εἶναι πολύ πιό πειστικός καί ἀποδεκτός ἀπό τόν λόγο πού εἶχα ὡς πολιτικός» εἶπε χαρακτηριστικά.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924