ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Μέ ἀφορμή μία, ὀρθῶς κηρυχθεῖσα, ἀπεργία

«Μέ ἀφορμή τά ἀποτρόπαια γεγονότα στό πλοῖο “Blue Horizon” τά ὁποῖα εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τόν τραγικό θάνατο τοῦ ἐπιβάτη Ἀντώνη Καρυώτη, συγκλήθηκε σήμερα ἐκτάκτως ἡ Διοίκηση τῆς Πανελλήνιας Ναυτικῆς Ὁμοσπονδίας καί ἐξέτασε ὅλα τά σχετικά ζητήματα πού ἀναδείχθηκαν ἀπό τά πιό πάνω γεγονότα.

»Δυστυχῶς, διαπίστωσε γιά ἄλλη μία φορά, ὅτι ἡ μή ὀρθή ἐφαρμογή τῶν Νόμων καί τῶν Κανονισμῶν πού ἀναφέρονται στήν ἀσφάλεια τῆς ναυτιλίας καί τῶν λιμανιῶν μποροῦν νά ὁδηγήσουν καί ὁδηγοῦν σέ ὀλέθρια ἀποτελέσματα.»

Ἔτσι ἀρχίζει ἡ ἀνακοίνωση τῆς Πανελληνίου Ναυτικῆς Ὁμοσπονδίας, ἡ ὁποία σήμερα ἔχει «δέσει» ὅλα τά πλοῖα τῆς Ἀκτοπλοΐας καί ἀπεργεῖ γιά ἕνα 24ωρο.

Σωστά τά λέει, ἰδίως στό σημεῖο πού ἀναφέρεται στήν «μή ὀρθή ἐφαρμογή τῶν κανονισμῶν». Ἀπό ποιούς; Οἱ μόνοι πού μποροῦν καί πρέπει νά ἐφαρμόσουν τούς κανονισμούς, εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ναυτικοί! Προχθές, Δευτέρα, τό πρωί, πού εἶχα κατέβει στό λιμάνι, ἔβλεπα, ἀπό τόν ντόκο τοῦ Ὑπουργείου Ναυτιλίας ἕνα πλοῖο τῆς Ἀκτοπλοΐας νά πλησιάζει τόν προβλῆτα ἔχοντας ἤδη κατεβάσει τόν καταπέλτη. Προχθές! Δηλαδή μέσα στόν ὀρυμαγδό πού ἔχει σηκωθεῖ λόγῳ τοῦ φρικώδους περιστατικοῦ.

Ἄς ποῦμε τά πράγματα, ἄλλη μία φορά, μέ τό ὄνομά τους. Ὑπεύθυνος γιά τήν ἐφαρμογή τῶν κανονισμῶν ἀσφαλείας στό πλοῖο εἶναι ὁ πλοίαρχος! Τό τί γίνεται ἔξω ἀπό τό πλοῖο, δέν εἶναι, φυσικά, θέμα τῶν ναυτικῶν. Ἀλλά τό νά δένει τό βαπόρι στόν προβλῆτα καί ἔπειτα νά κατεβαίνει ὁ καταπέλτης καί νά ἀνοίγουν οἱ πόρτες τῶν ἐπιβατῶν, εἶναι θέμα καθαρά τοῦ πλοιάρχου καί τοῦ ὑπ’ αὐτόν πληρώματος. Ὅπως καί τό νά ἀνεβαίνει πρῶτα ὁ καταπέλτης κι ἔπειτα νά λύνουν οἱ κάβοι. Γιά νά μήν τρελλαθοῦμε κιόλας, πού ἔλεγε ἡ νονά μου.

«Τό πάγιο καθεστώς τῆς ὑπερεργασίας τῶν Ναυτικῶν μας καί ἡ παραβίαση τῶν ὁρίων καί ὡρῶν ἀπασχόλησης καί ἀνάπαυσης, ἀπό τόν μή ἐξορθολογισμό τῶν δρομολογίων, ὁδηγοῦν μαθηματικά στήν διακινδύνευση τῆς ἀσφάλειας τῶν ἴδιων τῶν πλοίων, τῶν ἐπιβατῶν καί τῶν δρομολογίων.

»Οἱ σχετικές διατάξεις, καί μάλιστα ἀπό τίς Διεθνεῖς Συμβάσεις, εἶναι σαφεῖς καί δέν πρέπει νά ἐφαρμόζονται εὐκαιριακά καί μέ χαλαρότητα, ὥστε νά διαιωνίζεται τό πρόβλημα τῆς μή ὀρθῆς καί μή ἀσφαλοῦς ἐξυπηρέτησης τοῦ ἐπιβατικοῦ κοινοῦ» ἀναφέρει πιό κάτω ἡ ἀνακοινώση τῆς ΠΝΟ.

Σωστό, πολύ σωστό, ἀλλά κι ἐδῶ οἱ ναυτικοί ἔχουν τόν πρῶτο λόγο. «Δέν ταξιδεύουμε, κύριοι, ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες» νά ποῦν καί νά ἀπεργήσουν πάραυτα! Νά καταλάβουν καί οἱ ἑταιρεῖες ὅτι δέν μποροῦν νά παίζουν μέ τίς ζωές πού μεταφέρουν. Οἱ ναυτικοί τῆς Ἀκτοπλοΐας πρέπει νά ἔχουν συγκεριμένο καί αὐστηρῶς τηρούμενο ὡράριο ἐργασίας.

«Ἡ Πολιτεία ὀφείλει καί πρέπει νά λάβει ἄμεσα καί χωρίς καμμία ἀναβολή ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα πού σκοπό ἔχουν τήν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς στή θάλασσα» ἀναφέρει ἐπίσης ἡ ἀνακοίνωσις. Ναί, ἀλλά ὑπάρχουν ἤδη οἱ διεθνῶς καθιερωμένοι διεθνεῖς κανόνες. Σαφῶς καί ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά ἀναβαθμίσει τίς προδιαγραφές τῶν περιφερειακῶν λιμένων, ἀλλά καί νά ἐξηγήσει στούς «ἰδιῶτες» οἱ ὁποῖοι ἐκμισθώνουν τά λιμάνια μας, ὅτι τήν χώρα τήν ἐνδιαφέρει πρῶτα ἡ Ἀκτοπλοΐα κι ἔπειτα τά ἐμπορευματοκιβώτια καί οἱ γερανογέφυρες. Γιά νά ἐξηγούμεθα!

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ