Κύριος αἱμοδότης τῆς Οἰκονομίας, ἡ Ναυτιλία

Στά εἴκοσι καί πλέον δισεκατομμύρια εὐρώ ἔφθασαν τό 2022 τά ἔσοδα ἀπό τό Ναυτιλιακό Συνάλλαγμα στό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν.


Τά ἔσοδα ἀπό τόν τουρισμό κυμαίνονται στά δεκαοκτώ δισεκατομμύρια. Καί ἡ Ναυτιλία παραμένει στήν κορυφή, ὡς ὁ κύριος πυλών τῆς ἐθνικῆς μας οἰκονομίας.
Καί ὅλα αὐτά σέ μιά περίοδο, πού ἡ ναυτιλία δοκιμάσθηκε σημαντικά ἀπό τήν πανδημία, ἀλλά τελικά ἀπεδείχθη ὁ μοναδικός κλάδος ὁ ὁποῖος –μέ τήν αὐταπάρνηση τῶν ναυτικῶν– κράτησε ζωντανή τήν διατροφική καί τήν ἐφοδιαστική ἁλυσίδα στόν πλανήτη.

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι τραῖνα, ἀεροπλάνα καί φορτηγά εἶχαν στήν οὐσία ἀκινητοποιηθεῖ ὅταν ἡ πανδημία κορυφωνόταν. Καί μόνο ἡ ναυτιλία συνέχισε νά διακινεῖ τά ἀγαθά καί νά κρατᾶ τόν πλανήτη σέ ἰσορροπία, καθώς μέ τίς μεταφορές τῶν καυσίμων καί τῶν πρώτων ὑλῶν ἐξασφαλιζόταν ἡ παροχή ἐνεργείας στά κράτη καί τίς ἐγκαταστάσεις τους.

Αὐτά, γιά νά ἀντιληφθοῦμε κάποια στιγμή ὅτι δέν εἶναι ὁ τουρισμός (στόν ὁποῖο ἀφιερώνονται τόσα καί τόσα σχόλια καί ρεπορτάζ ἀλλά καί κυβερνητικές παρεμβάσεις) ὁ κύριος αἱμοδότης τῆς οἰκονομίας. Ἡ ναυτιλία εἶναι, ἡ ὁποία «δέν ἀκούγεται» κἄν…

Ἄς δοῦμε τώρα μερικά στοιχεῖα, μέ πηγή τήν ἔκθεση τῆς UNCTAD “Review of Maritime Transport 2022”. Κατά τήν περίοδο 2014-2022 οἱ κορυφαῖες χῶρες, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κατοχή πλοίων, παρέμειναν οἱ ἴδιες. Ἡ Ἑλλάς, ὅμως, ἔχει ἐνισχυθεῖ περισσότερο, ἐνῶ ἡ Κίνα πῆρε τήν δεύτερη θέση, μέ τρίτη πλέον τήν Ἰαπωνία. Τό 2014, τό μερίδιο τῆς χώρας μας στόν παγκόσμιο στόλο ἦταν 14,8% καί τό 2022 ἔφθασε στό 17,63%. Ἡ Ἰαπωνία ἀπό σχεδόν 14% ἔπεσε στό 12% ἐνῶ ἡ συνεχῶς ἀνερχόμενη Κίνα, ἀπό τό 9%, ἔφθασε στό 12,74%. Τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι –γιά μία μικρή χώρα ὅπως ἡ δική μας– ἐκπληκτικά καί καταδεικνύουν ἀφ’ ἑνός τήν δύναμη τοῦ ἑλληνικοῦ «ναυτικοῦ δαιμονίου» ἀλλά καί τήν ἐμπιστοσύνη μέ τήν ὁποία περιβάλλει τήν ἑλληνική ναυτιλία καί πλοιοκτησία ἡ διεθνής οἰκονομική κοινότης, ἡ ὁποία τῆς ἐμπιστεύεται τίς μεταφορές! Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι καί μέ τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία, πάλι ἡ ναυτιλία ἐκλήθη γιά «νά βγάλει τά κάστανα ἀπό τήν φωτιά», καί ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, τά ἔχει πάει μιά χαρά καί σέ αὐτήν τήν δύσκολη ἀποστολή. Ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τοῦ ἔγκριτου ὀργανισμοῦ “Petrofin Research” μέ ἀναφορά στό 2021, ἡ Ἑλλάς, ἀπό πλευρᾶς χωρητικότητος, κατέχει τήν πρώτη θέση μέ 373.400.000 τόνους T καί ἐλέγχει τό 17,64% τοῦ παγκοσμίου στόλου ἔναντι τοῦ 17,77% καί 363.800.000 τόνων τοῦ 2020. Νά σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές ἀπέκτησαν 800 ἀκόμη πλοῖα, συνολικῆς χωρητικότητος 41.000.000 ἑκατ. τόνων.

Καταλαβαίνει, λοιπόν, εὔκολα κανείς ὅτι ἡ ναυτιλία ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ τόν μεγάλο αἱμοδότη τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας. Καί γι’ αὐτό ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά τήν στηρίζει ἀλλά καί νά διασφαλίσει τίς συνθῆκες, ὥστε νά ἀκολουθήσουν οἱ νεώτεροι Ἕλληνες τό ναυτικό ἐπάγγελμα. Ὅσα πλοῖα, ὅσους τόνους καί ἄν ἔχουν οἱ Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, ἄν δέν ὑπάρχουν Ἕλληνες ναυτικοί, ἡ ναυτιλία μας κάποια στιγμή θά πάψει νά εἶναι ἑλληνική!

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…