Κύριος αἱμοδότης τῆς Οἰκονομίας, ἡ Ναυτιλία

Στά εἴκοσι καί πλέον δισεκατομμύρια εὐρώ ἔφθασαν τό 2022 τά ἔσοδα ἀπό τό Ναυτιλιακό Συνάλλαγμα στό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν.


Τά ἔσοδα ἀπό τόν τουρισμό κυμαίνονται στά δεκαοκτώ δισεκατομμύρια. Καί ἡ Ναυτιλία παραμένει στήν κορυφή, ὡς ὁ κύριος πυλών τῆς ἐθνικῆς μας οἰκονομίας.
Καί ὅλα αὐτά σέ μιά περίοδο, πού ἡ ναυτιλία δοκιμάσθηκε σημαντικά ἀπό τήν πανδημία, ἀλλά τελικά ἀπεδείχθη ὁ μοναδικός κλάδος ὁ ὁποῖος –μέ τήν αὐταπάρνηση τῶν ναυτικῶν– κράτησε ζωντανή τήν διατροφική καί τήν ἐφοδιαστική ἁλυσίδα στόν πλανήτη.

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι τραῖνα, ἀεροπλάνα καί φορτηγά εἶχαν στήν οὐσία ἀκινητοποιηθεῖ ὅταν ἡ πανδημία κορυφωνόταν. Καί μόνο ἡ ναυτιλία συνέχισε νά διακινεῖ τά ἀγαθά καί νά κρατᾶ τόν πλανήτη σέ ἰσορροπία, καθώς μέ τίς μεταφορές τῶν καυσίμων καί τῶν πρώτων ὑλῶν ἐξασφαλιζόταν ἡ παροχή ἐνεργείας στά κράτη καί τίς ἐγκαταστάσεις τους.

Αὐτά, γιά νά ἀντιληφθοῦμε κάποια στιγμή ὅτι δέν εἶναι ὁ τουρισμός (στόν ὁποῖο ἀφιερώνονται τόσα καί τόσα σχόλια καί ρεπορτάζ ἀλλά καί κυβερνητικές παρεμβάσεις) ὁ κύριος αἱμοδότης τῆς οἰκονομίας. Ἡ ναυτιλία εἶναι, ἡ ὁποία «δέν ἀκούγεται» κἄν…

Ἄς δοῦμε τώρα μερικά στοιχεῖα, μέ πηγή τήν ἔκθεση τῆς UNCTAD “Review of Maritime Transport 2022”. Κατά τήν περίοδο 2014-2022 οἱ κορυφαῖες χῶρες, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κατοχή πλοίων, παρέμειναν οἱ ἴδιες. Ἡ Ἑλλάς, ὅμως, ἔχει ἐνισχυθεῖ περισσότερο, ἐνῶ ἡ Κίνα πῆρε τήν δεύτερη θέση, μέ τρίτη πλέον τήν Ἰαπωνία. Τό 2014, τό μερίδιο τῆς χώρας μας στόν παγκόσμιο στόλο ἦταν 14,8% καί τό 2022 ἔφθασε στό 17,63%. Ἡ Ἰαπωνία ἀπό σχεδόν 14% ἔπεσε στό 12% ἐνῶ ἡ συνεχῶς ἀνερχόμενη Κίνα, ἀπό τό 9%, ἔφθασε στό 12,74%. Τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι –γιά μία μικρή χώρα ὅπως ἡ δική μας– ἐκπληκτικά καί καταδεικνύουν ἀφ’ ἑνός τήν δύναμη τοῦ ἑλληνικοῦ «ναυτικοῦ δαιμονίου» ἀλλά καί τήν ἐμπιστοσύνη μέ τήν ὁποία περιβάλλει τήν ἑλληνική ναυτιλία καί πλοιοκτησία ἡ διεθνής οἰκονομική κοινότης, ἡ ὁποία τῆς ἐμπιστεύεται τίς μεταφορές! Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι καί μέ τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία, πάλι ἡ ναυτιλία ἐκλήθη γιά «νά βγάλει τά κάστανα ἀπό τήν φωτιά», καί ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, τά ἔχει πάει μιά χαρά καί σέ αὐτήν τήν δύσκολη ἀποστολή. Ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τοῦ ἔγκριτου ὀργανισμοῦ “Petrofin Research” μέ ἀναφορά στό 2021, ἡ Ἑλλάς, ἀπό πλευρᾶς χωρητικότητος, κατέχει τήν πρώτη θέση μέ 373.400.000 τόνους T καί ἐλέγχει τό 17,64% τοῦ παγκοσμίου στόλου ἔναντι τοῦ 17,77% καί 363.800.000 τόνων τοῦ 2020. Νά σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές ἀπέκτησαν 800 ἀκόμη πλοῖα, συνολικῆς χωρητικότητος 41.000.000 ἑκατ. τόνων.

Καταλαβαίνει, λοιπόν, εὔκολα κανείς ὅτι ἡ ναυτιλία ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ τόν μεγάλο αἱμοδότη τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας. Καί γι’ αὐτό ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά τήν στηρίζει ἀλλά καί νά διασφαλίσει τίς συνθῆκες, ὥστε νά ἀκολουθήσουν οἱ νεώτεροι Ἕλληνες τό ναυτικό ἐπάγγελμα. Ὅσα πλοῖα, ὅσους τόνους καί ἄν ἔχουν οἱ Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, ἄν δέν ὑπάρχουν Ἕλληνες ναυτικοί, ἡ ναυτιλία μας κάποια στιγμή θά πάψει νά εἶναι ἑλληνική!

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!