Κοράνι: Μανιφέστο κατά τῆς Δύσης

ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΨΑΜΕ ἀλλά δέν περιμέναμε ὅτι τά πράγματα θά «τρέξουν» τόσο γρήγορα

Ὁ Πρόεδρος Μακρόν καί τό περιοδικό «Σαρλί Ἑμπντό» ἀνέβασαν μέ τίς ἐπιθέσεις τους κατακόρυφα τήν ἰδεολογική «ἀξία» τοῦ Ἐρντογάν στό πολιτικό χρηματιστήριο τοῦ Ἀραβικοῦ κόσμου. Συσπείρωσαν τήν τουρκική ἐθνοσυνέλευση στό πρόσωπό του, τήν στιγμή πού τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἐξέδιδε καταδικαστική ἀπόφαση ἐναντίον του γιά τό ἐξοντωτικό πρόστιμο πού εἶχε βάλει στόν ἀρχηγό τῆς ἀντιπολίτευσης Κιλτσινάρογλου. Μετέτρεψαν τήν ἰσλαμική προσευχή τῆς Παρασκευῆς στήν Μονή Χώρας σέ παγκόσμιο γεγονός γιά τούς μουσουλμάνους, λειτουργώντας ὡς χορηγοί ἐπικοινωνίας του. Δέν μένει παρά νά δοῦμε ποιά θά εἶναι ἡ συνέχεια πού μᾶς ἐπιφυλάσσει τό μέλλον. Γιά ἐμᾶς τήν Ἑλλάδα, πάντως, παρά τό γεγονός ὅτι ξύπνησαν οἱ Γάλλοι καί ζητοῦν κυρώσεις σέ ἐπίπεδο ΕΕ ἐναντίον τῆς Τουρκίας δέν εἶναι καλή ἐξέλιξη ἡ μετατροπή τῆς γεωπολιτικῆς διαμάχης σέ θρησκευτική-πολιτική-ἰδεολογική διαμάχη. Καί μακροπρόθεσμα δέν θά εἶναι καλή καί γιά τήν ἴδια τήν Εὐρώπη ἡ ὁποία πολεμᾶ –ἐπιμένω– μέ λάθος τρόπο τό ριζοσπαστικό Ἰσλάμ. Θά προσθέσω σέ ὅσα ἀνέφερα στό τελευταῖο σημείωμα ὑπό τόν τίτλο «ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός» δύο παραμέτρους ἀκόμη:

Τό ριζοσπαστικό Ἰσλάμ δέν ἀντικαθιστᾶ ἁπλῶς ὡς νέα οὐτοπία τόν κομμουνισμό. Δέν εἶναι πρωτίστως κοσμοθεωρία, ἰδεολογία καί μετά θρησκεία. Τό Ἰσλάμ σήμερα, τό Κοράνι εἰδικώτερα εἶναι στήν πραγματικότητα τό μέγα μανιφέστο κατά τῆς Δύσης καί κατά τῆς Εὐρώπης. Ἐνῶ ἀντιθέτως ὁ ὑπαρκτός σοσιαλισμός τῆς τέως ΕΣΣΔ δέν στρεφόταν πνευματικῶς ἐναντίον της. Τό θρησκευτικό αὐτό βιβλίο δέν ὁμοιάζει μέ τό Εὐαγγέλιο, οἱ παραβολές τοῦ ὁποίου ἀπαιτοῦν κήρυγμα, διάλογο καί ἐπεξηγήσεις. Τό θρησκευτικό αὐτό βιβλίο περιέχει κοφτές φράσεις καί προστακτικές πού ἐξεγείρουν τούς ἀναγνῶστες καί ὑπό προϋποθέσεις τούς μετατρέπουν σέ «κομσομόλους» τοῦ Προφήτου. Σέ ἀφιονισμένο παγκόσμιο στρατό. Οἱ ριζοσπάστες τό ἀξιοποιοῦν γιά νά κηρύξουν τό μῖσος κατά τῆς Δύσης καί γιά νά ἀλλάξουν δραματικά τίς ἰσορροπίες στήν ἀκυβέρνητη –ἀπούσης τῆς Ἀμερικῆς– Μέση Ἀνατολή.

Ἄς θυμηθοῦμε λίγο προσεκτικά τήν πορεία τοῦ Ἐρντογάν: Φοίτησε σέ ἰσλαμικό σχολεῖο. Δέν δίστασε νά πάει γιά τίς ἰδέες του φυλακή. Ἄρχισε τήν πολιτική καρριέρα του ἔγκλειστος ἐπειδή ἀπήγγειλε ἰσλαμικό ποίημα. Τί πράττει ἄραγε σέ ὅλη του τήν πολιτική διαδρομή; Βάλλει διαρκῶς μέ ἠθικά κριτήρια κατά τῆς Δύσης. Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ἀλκοόλ, τό δόγμα «πίνουμε ἀριάν ἀντί ρακί» (τό εἶπε κάποτε σέ δικό μας πρωθυπουργό), ἡ μαντήλα καί ὁ φερετζές, ἡ αὐστηρότητα ἀπέναντι στίς γυναῖκες πού φοροῦν μίνι, κραγιόν καί βάφουν τά μαλλιά ξανθά, τό κυνηγητό στούς νέους καί τίς νέες πού ἐπιδίδονται δημοσίως σέ περιπτύξεις στόν Βόσπορο (φιλιοῦνται περιπαθῶς), ἡ προστασία τῆς τιμῆς τῆς κοπέλλας ἀπό τόν μεγαλύτερο ἀδερφό, οἱ ἠθικοί κώδικες πού καλλιεργεῖ μέσω τῶν σήριαλ (θυμίζουν ἑλληνική δεκαετία τοῦ 1950), τό «σουνέτ» τῶν ἐφήβων, τί θέλουν ἄραγε νά προβάλλουν πρός τά ἔξω;

Ἐπίσης: ἡ διαρκής ἀπαξίωση τοῦ κέρδους ὡς ἔννοιας συνυφασμένης μέ τόν καπιταλισμό (βλέπε ἀδιαφορία γιά τήν πτώση τῆς τουρκικῆς λίρας) καθώς καί τό συστηματικό κήρυγμα γιά τόν λόγο τῆς τιμῆς (τόν ὁποῖο οἱ Δυτικοί Εὐρωπαῖοι ὑποτίθεται δέν τηροῦμε ἀλλά ἀθετοῦμε), ποιό στόχο ἐπίσης ὑπηρετοῦν πρός τά ἔξω; Ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος «ὑπερασπίζεται» τόν ἐνάρετο βίο τοῦ πολιτισμικοῦ προτύπου τοῦ «τίμιου» Ἰσλάμ τῶν «πιστῶν» μουσουλμάνων ἀπέναντι στήν «διεφθαρμένη» Δύση τῶν «ἀνήθικων» χριστιανῶν. Τήν Δύση στήν ὁποία ὅλες οἱ ἀξίες ἔχουν καταρρεύσει. Ἀκόμη καί ἡ στοιχειώδης ἐπίδειξη σεβασμοῦ ἀπέναντι σέ ἕναν ἀρχηγό κράτους. Ἔστω καί ἄν αὐτός διοικεῖ δικτατορικά, αὐταρχικά, ἀνελεύθερα . Ἀντί τῆς Δημοκρατίας πού οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἔννοια σχετική στήν Ἀνατολή, ὁ Ἐρντογάν πουλᾶ στόν Ἀραβικό κόσμο «ἠθική», «τιμή», «ἀρετή» καί «δικαιοσύνη». Γι’ αὐτό καί διαβάζει ἄλλωστε «χοντροκομμένα» τήν καθ’ ἡμᾶς ἐλευθεροτυπία πού στήν δική του ἀντίληψη εἶναι ἀδιανόητη. Τό ζήσαμε τινές ἐξ ἡμῶν μέ τίς μηνύσεις πού μᾶς ὑπέβαλε, τό ζοῦν σήμερα καί οἱ συντάκτες τοῦ «Σαρλί Ἑμπντό» πού μηνύει γιά ἄλλους λόγους. Στήν οὐσία λοιπόν μετά τήν κήρυξη τοῦ Πολέμου ἀπό τόν Πρόεδρο Μακρόν σέ ἕνα συμπέρασμα καταλήγουμε: δέν πρόκειται γιά σύρραξη Ἰσλαμιστῶν-Χριστιανῶν. Πρόκειται –διά τοῦ κορανίου– γιά τόν πόλεμο τῆς Ἀνατολῆς μέ τήν Δύση. Πρόκειται γιά δύο ριζικῶς διαφορετικούς κόσμους. Πού συνυπάρχουν ὅμως, ἐλέῳ παγκοσμιοποίησης, ὁ ἕνας μέσα στόν ἄλλο. Πρόκειται γιά πόλεμο μέ ἀκροατήριο σέ ὅλο τόν πλανήτη, ὄχι μόνο στήν Τουρκία. Αὐτό πού δέν καταλαβαίνει ὁ Μακρόν καί ἡ πνευματική ἐλίτ τῆς Γαλλίας εἶναι ὅτι ἡ Δύση καί ἡ Εὐρώπη εἰσέρχονται μέ εὐθύνη τους σέ ἕναν πόλεμο ἄνισο. Ἄνισο διότι οἱ μουσουλμανικές χῶρες ἔχουν ἰσχυρότατη ἐθνική καί πολιτισμική ὁμοιογένεια. Δέν παροικοῦν ἀποφασισμένοι σταυροφόροι στίς ἐπικράτειές τους γιά νά τίς πλήξουν. Ἐνῶ ἡ Εὐρώπη εἶναι διάσπαρτη ἀπό ὀρδές ἑκατομμυρίων κοιμώμενων τζιχαντιστῶν πού περιμένουν τό σύνθημα νά ἐκδικηθοῦν τήν Δύση στό ἔδαφός της.

Ἄνισο πόλεμο ἐπίσης διότι ἡ ζωή ἔχει τεράστια ἀξία στήν Εὐρώπη ἀλλά δέν ἔχει καμμία ἀξία στήν Ἀνατολή πού εἶναι γεμάτη ἀπό φανατικούς καμικάζι αὐτοκτονίας. Γιά νά κηρύξεις λοιπόν ἕναν τέτοιο πόλεμο ὡς Χριστιανική Εὐρώπη πρέπει νά ἔχεις πρίν καί πάνω ἀπό ὅλα τά νῶτα σου καλυμμένα, τίς γραμμές σου ἀπρόσβλητες. Καί ὄχι αὐτές νά εἶναι «διαβρωμένες» καί μάλιστα μέ τήν δική σου μακρά συναίνεση λόγω πολυπολιτισμικότητος. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει λάβει ἤδη ἀξιόπιστες πληροφορίες, ὅτι ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ ταξιδιωτικό γραφεῖο τζιχαντιστῶν πρίν κἄν ξεσπάσει ὁ πόλεμος Μακρόν – Ἐρντογάν. Τώρα λόγω ἐγγύτητος καθίσταται ἑκοῦσα ἄκουσα ὁ ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα στόχος τῶν ἀτάκτων μαζί βεβαίως μέ τήν Γαλλία. Θυμίζουμε καί πάλι τίς πρόσφατες δηλώσεις Ἐρντογάν πού χαρακτήριζε «ἄτιμους» τούς Γάλλους, τούς Ἐλλαδῖτες, τούς Ἑλληνοκύπριους, καί τούς Ἀρμένιους. Πρέπει νά ποῦμε κάτι στούς ἑαυτούς μας ἄν θέλουμε νά ἀντέξουμε ὡς Εὐρώπη καί ὡς Δύση σέ αὐτόν τόν πολυετῆ ἰδεολογικό πόλεμο πού ἔρχεται. Ναί, ἐξακολουθοῦμε μέσα στήν παρακμή μας νά εἴμαστε ἑλκυστικοί σέ ἑκατομμύρια μετριοπαθεῖς φιλήσυχους μουσουλμάνους μετανάστες πού ξεκινοῦν ἀπό τίς χῶρες τους γιά τήν ἤπειρό μας σέ ἀναζήτηση μιᾶς καλύτερης τύχης. Γιατί οἱ ἀξίες μας παραμένουν ἰσχυρές μέ πρώτη τήν ἐλευθερία, τήν δημοκρατία, τήν εὐημερία, ἀγαθά ἀδιανόητα γιά τίς κουλτοῦρες τῆς Μέσης καί τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Ἀλλά ἡ ἤπειρός μας καί ὁ κόσμος μας μαζί μέ τίς ἐλευθερίες κουβαλᾶ καί πολύ μεγάλα ἀρνητικά φορτία πάνω της, πού ἀξιοποιεῖ ἡ ὁλοκληρωτική κοσμοθεωρία τοῦ ριζοσπαστικοῦ ἰσλάμ γιά νά στρατολογεῖ ἰσχυρότατες μειονότητες φανατισμένων καμικάζι τόσο ἀπό τίς τάξεις τῶν μουσουλμάνων ὅσο καί ἀπό τίς τάξεις τῶν δυτικῶν. Δέν εἶναι ἡ ὥρα νά ποῦμε ποιά εἶναι αὐτά τά φορτία. Ἀλλά γιά νά εὕρει χῶρο μιά ὁλοκληρωτική κοσμοθεωρία-ἰδεολογία-θρησκεία γιά νά αποδομήσει μέ ἐπιτυχία τήν Δύση καί νά ἁπλωθεῖ στό ἔδαφός της, πρέπει πρῶτα ἡ Δύση νά τῆς ἔχει δώσει ἄπειρο ἠθικό χῶρο. Ἄν θέλουμε νά κερδίσουμε ἀξιακά τόν πόλεμο, ἄς ἀρχίσουμε λοιπόν ἀπό αὐτό. Τήν μεταρρύθμιση τῆς ἠθικῆς μας. Τά λοιπά ἕπονται.

Απόψεις

«Ἴσος πόλεμον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
ΕΙναι κατανοητό ὅτι ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν θέλησε νά δώσει στήν ὁρκωμοσία του πανηγυρικό χαρακτῆρα.

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!