ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;

Ποιά εἶναι τά κριτήριά του; Ὁ Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, γιά τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, «τιμωρήθηκε» μέ 30 ἡμέρες διακοπή τῶν δημοσιεύσεών του. Διαβάστε, κρίνετε καί ἀποδοκιμάστε τήν μονόπλευρη λογοκρισία. «Στήν εἴσοδο τοῦ πάρκου μνημείου στό Κίεβο ὑπάρχει ἕνα γλυπτό ἑνός ἐξαιρετικά λεπτοῦ κοριτσιοῦ μέ πολύ λυπημένο βλέμμα πού κρατᾶ στά χέρια της μιά χούφτα στάχια σιταριοῦ. Πίσω ἀπό τήν πλάτη της ὑπάρχει τό Candle of Remembrance, ἕνα μνημεῖο μέ λεπτομέρειες πού θυμίζουν αὐθεντικά κεντήματα πού μποροῦν νά βρεθοῦν στίς παραδοσιακές οὐκρανικές φορεσιές. Πρόκειται γιά ἕνα μνημεῖο πού μνημονεύει ἕνα ἱστορικό γεγονός γνωστό ὡς Holodomor. Τί εἶναι τό Holodomor;

Μετά τό τέλος τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ Οὐκρανία ἦταν ἀνεξάρτητο κράτος, ἀλλά τό 1919 ἡ Σοβιετική Ἕνωση τό “ρούφηξε” στήν κοινότητα τῶν σοβιετικῶν κρατῶν. Οἱ Οὐκρανοί, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη καί τότε θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους λαούς τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, ὅπως οἱ Πολωνοί, καί ὄχι Ἀνατολικοευρωπαίους ὅπως οἱ Ρῶσσοι, προσπάθησαν νά ἐπαναφέρουν τήν ἀνεξαρτησία τῆς Οὐκρανίας. Τό 1932, μή θέλοντας νά χάσει τόν ἔλεγχο τῆς κύριας σιταποθήκης τῆς Εὐρώπης, ὁ Στάλιν κατέφυγε σέ μία ἀπό τίς πιό εἰδεχθεῖς μορφές τρόμου ἐναντίον ἑνός ἔθνους. Στήν διαδικασία τῆς ἐθνικοποίησης, ἀφαίρεσε τή γῆ πού παράγει σιτηρά ἀπό τούς Οὐκρανούς ἀγρότες, ἀλλά καί ὅλη τήν ὑπόλοιπη γεωργική παραγωγή, δημιουργῶντας ἔτσι ἕναν τεχνητό λιμό. Στόχος ἦταν νά “μάθουν στούς Οὐκρανούς νά εἶναι ἔξυπνοι” ὥστε νά μήν ἀντιτίθενται πλέον στήν ἐπίσημη Μόσχα.

Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι πού παρήγαγαν τά περισσότερα σιτηρά στήν Εὐρώπη ἔμειναν χωρίς ψίχουλο ψωμί. Ἡ κορυφή τοῦ Χολοντόμορ ἦταν τήν ἄνοιξη τοῦ 1933. Στήν Οὐκρανία ἐκείνη τήν ἐποχή 17 ἄνθρωποι πέθαιναν ἀπό πεῖνα κάθε λεπτό, περισσότεροι ἀπό 1.000 κάθε ὥρα, καί σχεδόν 24.500 κάθε μέρα! Οἱ ἄνθρωποι κυριολεκτικά πέθαιναν ἀπό τήν πεῖνα στούς δρόμους. Ὁ Στάλιν ἐγκατέστησε τόν ρωσσικό πληθυσμό στά ἄδεια οὐκρανικά χωριά. Κατά τήν ἑπόμενη ἀπογραφή ὑπῆρξε μεγάλη ἔλλειψη πληθυσμοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ σοβιετική κυβέρνηση ἀκύρωσε τήν ἀπογραφή, κατέστρεψε τά ἔγγραφα τῆς ἀπογραφῆς, καί οἱ ἀπογραφεῖς πυροβολήθηκαν ἤ στάλθηκαν στά γκούλαγκ, προκειμένου νά ἀποκρύψουν ἐντελῶς τήν ἀλήθεια.

Παγκόσμιος Πόλεμος. Ὁ Χίτλερ τῶν Οὐκρανῶν ἦταν ὁ Στάλιν. Τό Ὁλοκαύτωμά τους ἦταν τό Holodomor. Γιά αὐτούς, τό φασιστικό Βερολῖνο ἦταν ἡ Σοβιετική Μόσχα, καί τά στρατόπεδα συγκέντρωσής τους ἦταν τά Σοβιέτ. Σήμερα, 28 χῶρες σέ ὅλον τόν κόσμο, ἀναγνωρίζουν τό Holodomor ὡς γενοκτονία ἐναντίον Οὐκρανῶν, γιά τήν ὁποία δέν μποροῦσε κάποιος νά μάθει στό σχολεῖο, ἐπειδή σχεδόν ὅλα τά στοιχεῖα καταστράφηκαν, τά θύματα συγκαλύφθηκαν γιά δεκαετίες, οἱ ἐπιζῶντες σιώπησαν μέ τό ζόρι. Τό Χολοντόμορ ἐκείνη τήν ἐποχή ἔσπασε τήν οὐκρανική ἀντίσταση, ἀλλά ἔκανε αἰώνια τήν ἐπιθυμία γιά ἀνεξαρτησία τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ρωσσία»… Τί ἦταν ἐκεῖνο πού «ἐκνεύρισε» τήν ἡγεσία τοῦ Facebook; Πρός τί αὐτή ἡ κατάφωρη παραβίαση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, γιά ἕνα γεγονός τό ὁποῖο δέν ἀμφισβητεῖται; Ἡ ἐνέργεια εἶναι ὕποπτη. Ἐκτός καί ἄν οἱ «ὑπεύθυνοι» εἶναι παντελῶς ἀμόρφωτοι!

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ