ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Κάτω στόν Πειραιᾶ, ἀλλάξαν χρόνια καί καιροί…

Οὔτε πού εἶναι εὔκολο νά θυμηθεῖς πλέον πόσα χρόνια εἶναι πρόεδρος στήν…

… Πανελλήνια Ἕνωση Ναυτῶν ὁ κύριος Νταλακογιῶργος. Ἐκλέγεται, φυσικά. Γιά νά τόν ἐκλέγουν, σημαίνει ὅτι κάνει καλά τήν δουλειά του. Βέβαια, τό πῶς ψηφίζουν οἱ ναυτικοί στά σωματεῖα τους, εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα. Καί δέν εἶναι μόνο τό σωματεῖο τῶν Ναυτῶν πού ἔχει «ἰσόβιο» ἐπί κεφαλῆς. Καί ἡ ἡγεσία τῆς Πανελληνίου Ναυτικῆς Ὁμοσπονδίας ἔχει «ἀραχνιάσει».

Εἶναι βλέπεις καί ὁ χῶρος τέτοιος, πού δέν ἀπασχολεῖ τήν κοινή γνώμη. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὁ ναυτικός συνδικαλισμός ἀφορᾶ μόνο στήν Ἀκτοπλοΐα. Μέ τήν ποντοπόρο ναυτιλία δέν μπορεῖ –καί νά θέλει– νά ἀσχοληθεῖ, καθώς τά βαπόρια της –ἀκόμη καί τά λιγοστά πού φέρουν ἑλληνική σημαία– δέν «πιάνουν» ἑλληνικά λιμάνια!

Κρουαζιερόπλοιο ἑλληνικό δέν ὑπάρχει, ἡ μικρή μεσογειακή ναυτιλία ἀρέσκεται ἐπίσης στίς ξένες σημαῖες. Τό βάρος, λοιπόν, τοῦ ναυτικοῦ συνδικαλισμοῦ, πέφτει, μοιραία, στίς ἑταιρεῖες τῆς Ἀκτοπλοΐας, πού ἔχουν δεχθεῖ καίριο χτύπημα ἀπό τήν κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά καί ἀπό τήν αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καί εἶναι ὅλες στό «κόκκινο».

Οἱ ἑταιρεῖες ἀγκομαχοῦν καί περιμένουν «πῶς καί πῶς» τό ἐφετινό καλοκαίρι ὄχι γιά νά κερδίσουν, ἀλλά γιά νά διαγράψουν ἕνα μικρό μέρος ἀπό τίς ζημιές. Κι ἔρχεται ἡ ΠΕΝΕΝ καί προκηρύσσει ἀπεργία! Καί γίνεται τό «σκηνικό» πού εἴδαμε προχθές τό πρωί στόν Πειραιᾶ. Πολῖτες, πού ἔπειτα ἀπό σχεδόν δύο χρόνια ἀποκλεισμοῦ, περίμεναν νά μποῦν «στό πλοῖο τῆς χαρᾶς», βλέπουν καμμιά πενηνταριά νέα παιδιά, ὄχι ναῦτες, ἀλλά μέλη ἀπό «συλλογικότητες τῆς ἀριστερᾶς», νά τούς λένε «Δέν περνᾶτε».

Παιδιά μέ ὄνειρα γιά «μιά καλύτερη καί πιό δίκαη κοινωνία», πού εἶχαν ἀνταποκριθεῖ στό κάλεσμα Νταλακογιώργου, ὁ ὁποῖος ἔχει διαγράφει ἀπό τό ΚΚΕ ὡς «ἐφοπλιστόδουλος», ἔχει συνεργασθεῖ μέ τό ΠΑΣΟΚ, μέ τόν Συνασπισμό, τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τώρα εἶναι «ἀνένταχτος» ἀλλά forever πρόεδρος!

Καί τότε, ἀνακαλύπτουμε ὅλοι, Νταλακογιῶργος, ἐμεῖς, «συλλογικότητες» καί ταλαίπωροι ἐπιβάτες, ὅτι «ὁ κόσμος ἄλλαξε, ἀλλάξαν οἱ καιροί»!
Ἐπιβάτες παίρνουν στό κυνήγι τούς «συλλογικούς». Εἷς ἐξ αὐτῶν –παιδί μορφωμένο, ὅπως ἔδειχνε ὁ λόγος του– καλεῖ τούς λιμενικούς «νά ἀποκαταστήσουν τήν τάξη»! Δηλαδή νά συγκρατήσουν τούς ἐπιβάτες, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νά ὑπακούσουν σέ ὁμάδες νέων, οἱ ὁποῖες ἐννοοῦν νά στηρίξουν μιά ἀπεργία τήν ὁποία ἔχει χαρακτηρίσει παράνομη τό Δικαστήριο!

Παίρνει φαλάγγι ὁ κόσμος τούς ἰδεολόγους (τό ἐννοοῦμε αὐτό) νέους καί ἐμφανίζεται Νταλακογιῶργος μέ τόν «δεκάρικο» στήν τσέπη. Τόν ἐκφωνεῖ στίς «κάμερες», γίνεται «σόου» καί ἡ ἀπεργία γίνεται κομμάτια καί θρύψαλα, «πάπαλα»! Γιά δές, φίλε μου, τί φέρνει μιά πανδημία…!

Κλείνοντας, νά εὐχαριστήσουμε γιά τά πολλά μηνήυματα πού λάβαμε, σχετικά μέ τήν δημοσιοποίηση τῆς προθέσεως τοῦ φιλτάτου Ἀνδρέα Ποταμιάνου νά προχωρήσει, ἐπί τέλους, στήν ἀποτύπωση –σέ ἕνα βιβλίο σάν μυθιστόρημα– τῆς ἱστορίας τῆς «Ἠπειρωτικῆς» καί ὅσων σημαντικῶν γεγονότων ἔζησε ὁ ἴδιος, μέσα ἀπό τήν ἱστορική ἑταιρεία, τό «Πατριαρχεῖο» τῆς ἑλληνικῆς κρουαζιέρας. Καί μέ εὐχαρίστηση πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ προσωπικός του φίλος καί ἀναγνώστης μας κ. Πιέρρης ἔχει τά μέγιστα συμβάλει στήν συγκέντρωση σημαντικῶν στοιχείων ἀπό τήν πορεία τῆς «αὐτοκρατορίας» τῶν Ποταμιάνων. Γιά τήν «Ἠπειρωτική» καί τόν Ἀνδρέα Ποταμιᾶνο, ὅσα –καί ἀπό ὅποιον– καί νά γραφοῦν, θά εἶναι λίγα…

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ