Κάτω στόν Πειραιᾶ, ἀλλάξαν χρόνια καί καιροί…

Οὔτε πού εἶναι εὔκολο νά θυμηθεῖς πλέον πόσα χρόνια εἶναι πρόεδρος στήν…

… Πανελλήνια Ἕνωση Ναυτῶν ὁ κύριος Νταλακογιῶργος. Ἐκλέγεται, φυσικά. Γιά νά τόν ἐκλέγουν, σημαίνει ὅτι κάνει καλά τήν δουλειά του. Βέβαια, τό πῶς ψηφίζουν οἱ ναυτικοί στά σωματεῖα τους, εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα. Καί δέν εἶναι μόνο τό σωματεῖο τῶν Ναυτῶν πού ἔχει «ἰσόβιο» ἐπί κεφαλῆς. Καί ἡ ἡγεσία τῆς Πανελληνίου Ναυτικῆς Ὁμοσπονδίας ἔχει «ἀραχνιάσει».

Εἶναι βλέπεις καί ὁ χῶρος τέτοιος, πού δέν ἀπασχολεῖ τήν κοινή γνώμη. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὁ ναυτικός συνδικαλισμός ἀφορᾶ μόνο στήν Ἀκτοπλοΐα. Μέ τήν ποντοπόρο ναυτιλία δέν μπορεῖ –καί νά θέλει– νά ἀσχοληθεῖ, καθώς τά βαπόρια της –ἀκόμη καί τά λιγοστά πού φέρουν ἑλληνική σημαία– δέν «πιάνουν» ἑλληνικά λιμάνια!

Κρουαζιερόπλοιο ἑλληνικό δέν ὑπάρχει, ἡ μικρή μεσογειακή ναυτιλία ἀρέσκεται ἐπίσης στίς ξένες σημαῖες. Τό βάρος, λοιπόν, τοῦ ναυτικοῦ συνδικαλισμοῦ, πέφτει, μοιραία, στίς ἑταιρεῖες τῆς Ἀκτοπλοΐας, πού ἔχουν δεχθεῖ καίριο χτύπημα ἀπό τήν κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά καί ἀπό τήν αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καί εἶναι ὅλες στό «κόκκινο».

Οἱ ἑταιρεῖες ἀγκομαχοῦν καί περιμένουν «πῶς καί πῶς» τό ἐφετινό καλοκαίρι ὄχι γιά νά κερδίσουν, ἀλλά γιά νά διαγράψουν ἕνα μικρό μέρος ἀπό τίς ζημιές. Κι ἔρχεται ἡ ΠΕΝΕΝ καί προκηρύσσει ἀπεργία! Καί γίνεται τό «σκηνικό» πού εἴδαμε προχθές τό πρωί στόν Πειραιᾶ. Πολῖτες, πού ἔπειτα ἀπό σχεδόν δύο χρόνια ἀποκλεισμοῦ, περίμεναν νά μποῦν «στό πλοῖο τῆς χαρᾶς», βλέπουν καμμιά πενηνταριά νέα παιδιά, ὄχι ναῦτες, ἀλλά μέλη ἀπό «συλλογικότητες τῆς ἀριστερᾶς», νά τούς λένε «Δέν περνᾶτε».

Παιδιά μέ ὄνειρα γιά «μιά καλύτερη καί πιό δίκαη κοινωνία», πού εἶχαν ἀνταποκριθεῖ στό κάλεσμα Νταλακογιώργου, ὁ ὁποῖος ἔχει διαγράφει ἀπό τό ΚΚΕ ὡς «ἐφοπλιστόδουλος», ἔχει συνεργασθεῖ μέ τό ΠΑΣΟΚ, μέ τόν Συνασπισμό, τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τώρα εἶναι «ἀνένταχτος» ἀλλά forever πρόεδρος!

Καί τότε, ἀνακαλύπτουμε ὅλοι, Νταλακογιῶργος, ἐμεῖς, «συλλογικότητες» καί ταλαίπωροι ἐπιβάτες, ὅτι «ὁ κόσμος ἄλλαξε, ἀλλάξαν οἱ καιροί»!
Ἐπιβάτες παίρνουν στό κυνήγι τούς «συλλογικούς». Εἷς ἐξ αὐτῶν –παιδί μορφωμένο, ὅπως ἔδειχνε ὁ λόγος του– καλεῖ τούς λιμενικούς «νά ἀποκαταστήσουν τήν τάξη»! Δηλαδή νά συγκρατήσουν τούς ἐπιβάτες, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νά ὑπακούσουν σέ ὁμάδες νέων, οἱ ὁποῖες ἐννοοῦν νά στηρίξουν μιά ἀπεργία τήν ὁποία ἔχει χαρακτηρίσει παράνομη τό Δικαστήριο!

Παίρνει φαλάγγι ὁ κόσμος τούς ἰδεολόγους (τό ἐννοοῦμε αὐτό) νέους καί ἐμφανίζεται Νταλακογιῶργος μέ τόν «δεκάρικο» στήν τσέπη. Τόν ἐκφωνεῖ στίς «κάμερες», γίνεται «σόου» καί ἡ ἀπεργία γίνεται κομμάτια καί θρύψαλα, «πάπαλα»! Γιά δές, φίλε μου, τί φέρνει μιά πανδημία…!

Κλείνοντας, νά εὐχαριστήσουμε γιά τά πολλά μηνήυματα πού λάβαμε, σχετικά μέ τήν δημοσιοποίηση τῆς προθέσεως τοῦ φιλτάτου Ἀνδρέα Ποταμιάνου νά προχωρήσει, ἐπί τέλους, στήν ἀποτύπωση –σέ ἕνα βιβλίο σάν μυθιστόρημα– τῆς ἱστορίας τῆς «Ἠπειρωτικῆς» καί ὅσων σημαντικῶν γεγονότων ἔζησε ὁ ἴδιος, μέσα ἀπό τήν ἱστορική ἑταιρεία, τό «Πατριαρχεῖο» τῆς ἑλληνικῆς κρουαζιέρας. Καί μέ εὐχαρίστηση πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ προσωπικός του φίλος καί ἀναγνώστης μας κ. Πιέρρης ἔχει τά μέγιστα συμβάλει στήν συγκέντρωση σημαντικῶν στοιχείων ἀπό τήν πορεία τῆς «αὐτοκρατορίας» τῶν Ποταμιάνων. Γιά τήν «Ἠπειρωτική» καί τόν Ἀνδρέα Ποταμιᾶνο, ὅσα –καί ἀπό ὅποιον– καί νά γραφοῦν, θά εἶναι λίγα…

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!