ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Κασσελάκης: Ζητεῖ κατάργηση τῆς θητείας ὅταν οἱ Τοῦρκοι ζητοῦν ἀποστρατιωτικοποίηση!

Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ ἐξ Ἀμερικῆς ὁρμωμένου ὑποψηφίου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

ΑΚΟΥΣΑΜΕ μέ ἐνδιαφέρον τό μήνυμα τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, διά τοῦ ὁποίου θέτει ὑποψηφιότητα γιά τήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀντιπαρερχόμεθα ὅλα ὅσα δηλώνει ὅσον ἀφορᾶ στήν μέχρι σήμερα ζωή του, κρατῶντας μόνον τό ὅτι ζεῖ ἐκτός Ἑλλάδος.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Δέν θά ἐξετάσουμε τό πῶς ἔλαβε τίς ὑποτροφίες, διά τῶν ὁποίων ἐγκατεστάθη στίς ΗΠΑ ἀπό ἡλικίας 14 ἐτῶν, οὔτε τό δάνειο τό ὁποῖο ἔλαβε «μέ προσωπική ἐγγύηση» γιά νά ξεκινήσει τήν πορεία του στήν ποντοπόρο ναυτιλία. Θά κρατήσουμε μόνον τό ὅτι ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δέν ἔχει σχέση μέ τήν Ἑλλάδα, διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ δευτέρου κόμματος. Καί πῶς τεκμαίρεται τό ὅτι δέν ἔχει σχέση μέ τήν Ἑλλάδα;

Πέρα ἀπό τήν παραδοχή ὅτι ἔφυγε στά 14, εἶναι οἱ προτάσεις του. Μέ πρώτη τόν διαχωρισμό Κράτους – Ἐκκλησίας. Ἁπλά, ξερά καί χωρίς καμμία διευκρίνηση. Οὔτε πῶς, οὔτε γιατί, οὔτε ποιούς λόγους εἶχε νά ὁδηγηθεῖ σέ αὐτήν τήν ἀπόφαση. Ἀκούσαμε ἁπλῶς μιάν ἔκφραση ἐχθρότητος, τήν ὁποία μπορεῖ νά διατυπώσει μόνον ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δέν ἔχει σχέση μέ τήν Ἑλλάδα. Μέ τήν κοινωνία της, μέ τίς παραδόσεις της, μέ τήν ἱστορία της. Διότι ἄν εἶχε, θά ἐγνώριζε ὅτι ἡ συναλληλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό Ἑλληνικό Ἔθνος μας ἔχει ὁδηγήσει σέ τεράστια ἐπιτεύγματα.

Δέν θά τήν ἀπέρριπτε μέ μία μονοκοντυλιά.

Διερωτώμεθα ἄν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὅπου μεγάλωσε, πῆγε ποτέ σέ Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία. Εἶχε ποτέ ἐπαφή μέ τήν ὁμογένεια; Διότι ἀπό ὅσα λέγει στό μήνυμά του δέν προκύπτει κάτι τέτοιο. Συνεπῶς δέν γνωρίζει οὔτε τό γεγονός ὅτι αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ συνεκτικός δεσμός τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς καί ὁ ὀμφάλιος λῶρος μέ τήν Πατρίδα. Τήν Πατρίδα, τήν ὁποία ὀψίμως θυμήθηκε καί ὅπου θέλει νά ἐμφανισθεῖ σάν «σωτῆρας».

Ἀλλά καί τό δεύτερο σημεῖο τῶν ἐξαγγελιῶν του πού διατυπώθηκε ἐξ ἴσου ξερά, ἐχθρικά καί ἀναιτιολόγητα, ἦταν ἡ «κατάργηση τῆς ὑποχρεωτικῆς θητείας στόν Στρατό». Ἀλήθεια, ὑπηρέτησε ὁ ἴδιος στόν Ἑλληνικό Στρατό, ὥστε νά μπορεῖ νά διατυπώσει ἄποψη γιά τήν θητεία; Ἀπό τίς δηλώσεις του δέν προκύπτει κάτι τέτοιο. Διερωτώμεθα λοιπόν πῶς ἕνας ἄνθρωπος μέ «προϋπηρεσία στήν ἐργασία καί τήν κοινωνική ζωή», ὅπως δηλώνει, ἀδυνατεῖ νά κατανοήσει θέματα ἀμύνης καί ἀσφαλείας, ἀλλά ταυτοχρόνως καί τήν κοινωνική σκοπιμότητα τῆς ὑποχρεωτικῆς στρατιωτικῆς θητείας. Καί αὐτός ὁ ἄνθρωπος διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ δευτέρου σέ ἰσχύ κόμματος καί θέλει νά προβληθεῖ ὡς ἀντίπαλος τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦ. Καί τί μᾶς λέγει ὡς ἐπιχείρημα; Ὅτι «μιλάει καλύτερα ἀγγλικά» ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη! Ποιός θά μποροῦσε νά θεωρεῖ σοβαρό αὐτό τό ἐπιχείρημα;

Μέ τά καλύτερα ἀγγλικά θά πάει νά ἀντιμετωπίσει τίς προκλήσεις πού ἔχει μπροστά της ἡ χώρα μας, μέ τά τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα μιά ἀνάσα ἀπό τά θαλάσσια σύνορά μας; Μέ τά καλύτερα ἀγγλικά θά πήγαινε νά ἀπελευθερώσει τόν Φρέντη Μπελέρη ἀπό τίς ἀλβανικές φυλακές; Μέ τά καλύτερα ἀγγλικά θά πήγαινε νά διαπραγματευθεῖ τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ;

Οἱ ἄρτια σκηνοθετημένες ἐξαγγελίες τοῦ κ. Κασσελάκη δημιουργοῦν πολλά ἐρωτήματα. Ἀφοῦ δέν γνωρίζει τήν ἑλληνική πραγματικότητα, πῶς καί ἀπεφάσισε ὀψίμως νά ἐπιστρέψει στήν χώρα;

Καί πῶς ἐπικεντρώνει τίς ἐξαγγελίες σέ δύο σημεῖα πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ὑπόσταση τοῦ Ἔθνους, τήν Ἐκκλησία καί τήν ἄμυνά του, τόν Στρατό; Παρέλκει νά ἀναλύσουμε τούς λόγους γιά τούς ὁποίους μιά χώρα σάν τήν Ἑλλάδα πού διατηρεῖ Στρατό γιά νά φυλάσσει τά σύνορά της χρειάζεται κυρίως ὁπλῖτες θητείας καί ἐθνοφύλακες.

Ὁ κ. Κασσελάκης μᾶς ὁμίλησε ἐκτενῶς γιά τίς σπουδές καί τήν σταδιοδρομία στήν οἰκονομία. Δέν εἶπε τίποτε γιά γνώσεις ἱστορίας. Συνεπῶς μᾶλλον ἀδυνατεῖ νά ἀντιληφθεῖ αὐτήν τήν πραγματικότητα. Θά ἔπρεπε λοιπόν, ἀφοῦ θέλει νά ἐγκαταλείψει τίς ἐπιχειρήσεις του καί νά ἐπιστρέψει στήν Ἑλλάδα, νά εἶχε φροντίσει νά ἐνημερωθεῖ τοὐλάχιστον γιά τά στοιχειώδη…

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ