Καλό θά ἦταν νά μάθουμε τά «πῶς», «γιατί» καί «πότε»…

Πολύ θά ἐπιθυμούσαμε νά βγοῦν στά φόρα λεπτομέρειες γιά ὅσα κατήγγειλε ὁ –συνήθως ὀλιγόλογος– Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ…

… περί «οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων» τῆς Ρωσσίας πρός πρόσωπα, μέσα καί ἑταιρεῖες ἀρκετῶν (μίλησε γιά 24) δυτικῶν χωρῶν.

Ἔτσι, δηλαδή, γιά νά μάθουμε τί γινόταν (ἄν γινόταν), πῶς γινόταν καί, κυρίως, γιατί γινόταν. Καθ’ ὅτι οἱ Ρῶσσοι φαίνεται νά ἔχουν ρίξει ἀρκετό χρῆμα στήν προπαγάνδα, ἔχοντες, προφανῶς, διατηρήσει τήν τεχνική καί τίς μεθόδους, πού δίδαξαν οἱ περίφημοι μέντορες τῆς θρυλικῆς (καί λίαν ἀποτελεσματικῆς) KGB στά παλιά, ὄμορφα χρόνια…

Βεβαίως κάποιοι θά μηρυκάσουν τά παλιά, γνωστά «γιατί καί οἱ δυτικοί λίγα ἔχουν “χώσει” σέ διάφορους γιά νά περάσουν τήν δική τους προπαγάνδα;». Ἴσως νά ἔχουν δίκηο, ἀλλά θά πρέπει νά προσκομίσουν στοιχεῖα καί νά δοῦμε τί, νά δοῦμε πῶς καί νά μάθουμε τό πότε, διότι, ὡς γνωστόν, «φρέσκα κουλούρια πουλάει ὁ κουλουρᾶς» καί ὄχι νά ἀνατρέξουμε στήν δεκαετία τοῦ ’60 καί στό σκάνδαλο τῆς Κριστίν Κῆλερ μέ τόν κακομοίρη τόν ὑπουργό Ἀμύνης τῆς Ἀγγλίας Τζών Προφιοῦμο, πού παρά λίγο νά ἀνατρέψει τήν κυβέρνησή του, ἐπειδή ἔκανε στενή παρέα μέ «κώλ γκέρλ», τό ὁποῖο «ἔβλεπε συχνά» καί κάποιους βαθμοφόρους τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας τοῦ Λονδίνου ἤ νά θυμηθοῦμε τόν περίφημο Φίλμπυ! Ἐμεῖς θέλουμε ὀνόματα καί διευθύνσεις φρέσκα καί σπαρταριστά. Κι ἄς εἴμαστε καί ἐμεῖς ἐντός τῶν «24» χωρῶν πού ἀνέφεραν οἱ Ἀμερικανοί, οἱ ὁποῖοι ὅταν ἔχουν στοιχεῖα «σπάζουν κόκκαλα»! Καί πάλι, κάποιοι θά ποῦν ὅτι «καλά κουμάσια εἶναι καί οἱ Ἀμερικᾶνοι, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι καί οἱ λοιποί δυτικοί», ἀλλά ἐμᾶς, μέχρι νά μάθουμε τίς λεπτομέρειες, θά μᾶς καίει ἡ ἄτιμη ἡ περιέργεια.

Χωρίς ἀμφιβολία, ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού θά θυμηθοῦν κάποια –σχεδόν καθημερινά– δημοσιεύματα τῆς δεκαετίας τοῦ ’80-’90, τά ὁποῖα ἀναφέρονταν σέ γνωστούς –εὐρύτατα– τότε ἐπιχειρηματίες τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι –ὅπως ἔγραφαν οἱ κακεντρεχεῖς– εἶχαν πλουτίσει ξαφνικά σχεδόν ταυτοχρόνως μέ τήν διάλυση τοῦ «Ἀνατολικοῦ μπλόκ» καί τήν καταβύθιση τοῦ «Ὑπαρκτοῦ Σοσιαλισμοῦ» στά παγωμένα νερά τοῦ Μουρμάνσκ! Ἐν τάξει, γνωστά εἶναι πλέον αὐτά, ἀφοῦ τά ἐδῶ καί ἐκεῖ «τοποθετημένα» δισεκατομμύρια τῆς πρώην ΕΣΣΔ πέρασαν –ἐν πολλοῖς– σέ χέρια «ἐπιτηδείων» πρώην κομσομόλων, πρώην πρακτόρων ἤ «ἰνστρουχτόρων» τοῦ δημοκρατικοῦ καθεστῶτος τῆς Σοβιετίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας. Τώρα, ὅμως, ἔχουμε ἕναν πόλεμο στήν Οὐκρανία ἀλλά καί ἕναν παράλληλο –οἰκονομικό καί ἐνεργειακό πόλεμο– τοῦ ὁποίου τίς συνέπειες πληρώνει (καί μᾶλλον θά πληρώνει γιά πολύ) ὅλος ὁ δυτικός κόσμος. Καί καλό καί φρόνιμο θά ἦταν νά μαθαίναμε πῶς καί πῶς ἔχει γίνει –ἄν ἔχει γίνει– ἡ «διείσδυση» τῆς Ρωσσίας στά δυτικά μέσα ἐνημερώσεως ἀλλά καί σέ διάφορα ἄλλα δυτικά ἐπιχειρηματικά σχήματα. Ἐδῶ, θά ὑπάρξει ἡ ἄποψη πού θά πεῖ «Καλά κάνουν οἱ Ρῶσσοι, αὐτά ἔχουν οἱ πόλεμοι.» Οὐδεμία ἀντίρρηση, ἀλλά καλά θά κάνουμε κι ἐμεῖς –δηλαδή οἱ δυτικοί– νά μάθουμε ὀνόματα, διευθύνσεις καί ἰδιότητες ἐκείνων πού δέχθηκαν –ἄν δέχθηκαν καί ἄν ἔγινε κάτι τέτοιο καί στήν Ἑλλάδα– τά ρωσσικά «δῶρα», γιά νά ἀρχίσουμε τόν χειμῶνα νά στέλνουμε στήν διεύθυνσή τους τούς λογαριασμούς τῆς ΔΕΗ, τοῦ Φυσικοῦ Ἀερίου καί ὅ,τι ἄλλο λογαριασμό βρίσκουμε στό γραμματοκιβώτιό μας!

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923