Καλό θά ἦταν νά μάθουμε τά «πῶς», «γιατί» καί «πότε»…

Πολύ θά ἐπιθυμούσαμε νά βγοῦν στά φόρα λεπτομέρειες γιά ὅσα κατήγγειλε ὁ –συνήθως ὀλιγόλογος– Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ…

… περί «οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων» τῆς Ρωσσίας πρός πρόσωπα, μέσα καί ἑταιρεῖες ἀρκετῶν (μίλησε γιά 24) δυτικῶν χωρῶν.

Ἔτσι, δηλαδή, γιά νά μάθουμε τί γινόταν (ἄν γινόταν), πῶς γινόταν καί, κυρίως, γιατί γινόταν. Καθ’ ὅτι οἱ Ρῶσσοι φαίνεται νά ἔχουν ρίξει ἀρκετό χρῆμα στήν προπαγάνδα, ἔχοντες, προφανῶς, διατηρήσει τήν τεχνική καί τίς μεθόδους, πού δίδαξαν οἱ περίφημοι μέντορες τῆς θρυλικῆς (καί λίαν ἀποτελεσματικῆς) KGB στά παλιά, ὄμορφα χρόνια…

Βεβαίως κάποιοι θά μηρυκάσουν τά παλιά, γνωστά «γιατί καί οἱ δυτικοί λίγα ἔχουν “χώσει” σέ διάφορους γιά νά περάσουν τήν δική τους προπαγάνδα;». Ἴσως νά ἔχουν δίκηο, ἀλλά θά πρέπει νά προσκομίσουν στοιχεῖα καί νά δοῦμε τί, νά δοῦμε πῶς καί νά μάθουμε τό πότε, διότι, ὡς γνωστόν, «φρέσκα κουλούρια πουλάει ὁ κουλουρᾶς» καί ὄχι νά ἀνατρέξουμε στήν δεκαετία τοῦ ’60 καί στό σκάνδαλο τῆς Κριστίν Κῆλερ μέ τόν κακομοίρη τόν ὑπουργό Ἀμύνης τῆς Ἀγγλίας Τζών Προφιοῦμο, πού παρά λίγο νά ἀνατρέψει τήν κυβέρνησή του, ἐπειδή ἔκανε στενή παρέα μέ «κώλ γκέρλ», τό ὁποῖο «ἔβλεπε συχνά» καί κάποιους βαθμοφόρους τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας τοῦ Λονδίνου ἤ νά θυμηθοῦμε τόν περίφημο Φίλμπυ! Ἐμεῖς θέλουμε ὀνόματα καί διευθύνσεις φρέσκα καί σπαρταριστά. Κι ἄς εἴμαστε καί ἐμεῖς ἐντός τῶν «24» χωρῶν πού ἀνέφεραν οἱ Ἀμερικανοί, οἱ ὁποῖοι ὅταν ἔχουν στοιχεῖα «σπάζουν κόκκαλα»! Καί πάλι, κάποιοι θά ποῦν ὅτι «καλά κουμάσια εἶναι καί οἱ Ἀμερικᾶνοι, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι καί οἱ λοιποί δυτικοί», ἀλλά ἐμᾶς, μέχρι νά μάθουμε τίς λεπτομέρειες, θά μᾶς καίει ἡ ἄτιμη ἡ περιέργεια.

Χωρίς ἀμφιβολία, ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού θά θυμηθοῦν κάποια –σχεδόν καθημερινά– δημοσιεύματα τῆς δεκαετίας τοῦ ’80-’90, τά ὁποῖα ἀναφέρονταν σέ γνωστούς –εὐρύτατα– τότε ἐπιχειρηματίες τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι –ὅπως ἔγραφαν οἱ κακεντρεχεῖς– εἶχαν πλουτίσει ξαφνικά σχεδόν ταυτοχρόνως μέ τήν διάλυση τοῦ «Ἀνατολικοῦ μπλόκ» καί τήν καταβύθιση τοῦ «Ὑπαρκτοῦ Σοσιαλισμοῦ» στά παγωμένα νερά τοῦ Μουρμάνσκ! Ἐν τάξει, γνωστά εἶναι πλέον αὐτά, ἀφοῦ τά ἐδῶ καί ἐκεῖ «τοποθετημένα» δισεκατομμύρια τῆς πρώην ΕΣΣΔ πέρασαν –ἐν πολλοῖς– σέ χέρια «ἐπιτηδείων» πρώην κομσομόλων, πρώην πρακτόρων ἤ «ἰνστρουχτόρων» τοῦ δημοκρατικοῦ καθεστῶτος τῆς Σοβιετίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας. Τώρα, ὅμως, ἔχουμε ἕναν πόλεμο στήν Οὐκρανία ἀλλά καί ἕναν παράλληλο –οἰκονομικό καί ἐνεργειακό πόλεμο– τοῦ ὁποίου τίς συνέπειες πληρώνει (καί μᾶλλον θά πληρώνει γιά πολύ) ὅλος ὁ δυτικός κόσμος. Καί καλό καί φρόνιμο θά ἦταν νά μαθαίναμε πῶς καί πῶς ἔχει γίνει –ἄν ἔχει γίνει– ἡ «διείσδυση» τῆς Ρωσσίας στά δυτικά μέσα ἐνημερώσεως ἀλλά καί σέ διάφορα ἄλλα δυτικά ἐπιχειρηματικά σχήματα. Ἐδῶ, θά ὑπάρξει ἡ ἄποψη πού θά πεῖ «Καλά κάνουν οἱ Ρῶσσοι, αὐτά ἔχουν οἱ πόλεμοι.» Οὐδεμία ἀντίρρηση, ἀλλά καλά θά κάνουμε κι ἐμεῖς –δηλαδή οἱ δυτικοί– νά μάθουμε ὀνόματα, διευθύνσεις καί ἰδιότητες ἐκείνων πού δέχθηκαν –ἄν δέχθηκαν καί ἄν ἔγινε κάτι τέτοιο καί στήν Ἑλλάδα– τά ρωσσικά «δῶρα», γιά νά ἀρχίσουμε τόν χειμῶνα νά στέλνουμε στήν διεύθυνσή τους τούς λογαριασμούς τῆς ΔΕΗ, τοῦ Φυσικοῦ Ἀερίου καί ὅ,τι ἄλλο λογαριασμό βρίσκουμε στό γραμματοκιβώτιό μας!

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ