Καλό θά ἦταν νά μάθουμε τά «πῶς», «γιατί» καί «πότε»…

Πολύ θά ἐπιθυμούσαμε νά βγοῦν στά φόρα λεπτομέρειες γιά ὅσα κατήγγειλε ὁ –συνήθως ὀλιγόλογος– Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ…

… περί «οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων» τῆς Ρωσσίας πρός πρόσωπα, μέσα καί ἑταιρεῖες ἀρκετῶν (μίλησε γιά 24) δυτικῶν χωρῶν.

Ἔτσι, δηλαδή, γιά νά μάθουμε τί γινόταν (ἄν γινόταν), πῶς γινόταν καί, κυρίως, γιατί γινόταν. Καθ’ ὅτι οἱ Ρῶσσοι φαίνεται νά ἔχουν ρίξει ἀρκετό χρῆμα στήν προπαγάνδα, ἔχοντες, προφανῶς, διατηρήσει τήν τεχνική καί τίς μεθόδους, πού δίδαξαν οἱ περίφημοι μέντορες τῆς θρυλικῆς (καί λίαν ἀποτελεσματικῆς) KGB στά παλιά, ὄμορφα χρόνια…

Βεβαίως κάποιοι θά μηρυκάσουν τά παλιά, γνωστά «γιατί καί οἱ δυτικοί λίγα ἔχουν “χώσει” σέ διάφορους γιά νά περάσουν τήν δική τους προπαγάνδα;». Ἴσως νά ἔχουν δίκηο, ἀλλά θά πρέπει νά προσκομίσουν στοιχεῖα καί νά δοῦμε τί, νά δοῦμε πῶς καί νά μάθουμε τό πότε, διότι, ὡς γνωστόν, «φρέσκα κουλούρια πουλάει ὁ κουλουρᾶς» καί ὄχι νά ἀνατρέξουμε στήν δεκαετία τοῦ ’60 καί στό σκάνδαλο τῆς Κριστίν Κῆλερ μέ τόν κακομοίρη τόν ὑπουργό Ἀμύνης τῆς Ἀγγλίας Τζών Προφιοῦμο, πού παρά λίγο νά ἀνατρέψει τήν κυβέρνησή του, ἐπειδή ἔκανε στενή παρέα μέ «κώλ γκέρλ», τό ὁποῖο «ἔβλεπε συχνά» καί κάποιους βαθμοφόρους τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας τοῦ Λονδίνου ἤ νά θυμηθοῦμε τόν περίφημο Φίλμπυ! Ἐμεῖς θέλουμε ὀνόματα καί διευθύνσεις φρέσκα καί σπαρταριστά. Κι ἄς εἴμαστε καί ἐμεῖς ἐντός τῶν «24» χωρῶν πού ἀνέφεραν οἱ Ἀμερικανοί, οἱ ὁποῖοι ὅταν ἔχουν στοιχεῖα «σπάζουν κόκκαλα»! Καί πάλι, κάποιοι θά ποῦν ὅτι «καλά κουμάσια εἶναι καί οἱ Ἀμερικᾶνοι, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι καί οἱ λοιποί δυτικοί», ἀλλά ἐμᾶς, μέχρι νά μάθουμε τίς λεπτομέρειες, θά μᾶς καίει ἡ ἄτιμη ἡ περιέργεια.

Χωρίς ἀμφιβολία, ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού θά θυμηθοῦν κάποια –σχεδόν καθημερινά– δημοσιεύματα τῆς δεκαετίας τοῦ ’80-’90, τά ὁποῖα ἀναφέρονταν σέ γνωστούς –εὐρύτατα– τότε ἐπιχειρηματίες τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι –ὅπως ἔγραφαν οἱ κακεντρεχεῖς– εἶχαν πλουτίσει ξαφνικά σχεδόν ταυτοχρόνως μέ τήν διάλυση τοῦ «Ἀνατολικοῦ μπλόκ» καί τήν καταβύθιση τοῦ «Ὑπαρκτοῦ Σοσιαλισμοῦ» στά παγωμένα νερά τοῦ Μουρμάνσκ! Ἐν τάξει, γνωστά εἶναι πλέον αὐτά, ἀφοῦ τά ἐδῶ καί ἐκεῖ «τοποθετημένα» δισεκατομμύρια τῆς πρώην ΕΣΣΔ πέρασαν –ἐν πολλοῖς– σέ χέρια «ἐπιτηδείων» πρώην κομσομόλων, πρώην πρακτόρων ἤ «ἰνστρουχτόρων» τοῦ δημοκρατικοῦ καθεστῶτος τῆς Σοβιετίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας. Τώρα, ὅμως, ἔχουμε ἕναν πόλεμο στήν Οὐκρανία ἀλλά καί ἕναν παράλληλο –οἰκονομικό καί ἐνεργειακό πόλεμο– τοῦ ὁποίου τίς συνέπειες πληρώνει (καί μᾶλλον θά πληρώνει γιά πολύ) ὅλος ὁ δυτικός κόσμος. Καί καλό καί φρόνιμο θά ἦταν νά μαθαίναμε πῶς καί πῶς ἔχει γίνει –ἄν ἔχει γίνει– ἡ «διείσδυση» τῆς Ρωσσίας στά δυτικά μέσα ἐνημερώσεως ἀλλά καί σέ διάφορα ἄλλα δυτικά ἐπιχειρηματικά σχήματα. Ἐδῶ, θά ὑπάρξει ἡ ἄποψη πού θά πεῖ «Καλά κάνουν οἱ Ρῶσσοι, αὐτά ἔχουν οἱ πόλεμοι.» Οὐδεμία ἀντίρρηση, ἀλλά καλά θά κάνουμε κι ἐμεῖς –δηλαδή οἱ δυτικοί– νά μάθουμε ὀνόματα, διευθύνσεις καί ἰδιότητες ἐκείνων πού δέχθηκαν –ἄν δέχθηκαν καί ἄν ἔγινε κάτι τέτοιο καί στήν Ἑλλάδα– τά ρωσσικά «δῶρα», γιά νά ἀρχίσουμε τόν χειμῶνα νά στέλνουμε στήν διεύθυνσή τους τούς λογαριασμούς τῆς ΔΕΗ, τοῦ Φυσικοῦ Ἀερίου καί ὅ,τι ἄλλο λογαριασμό βρίσκουμε στό γραμματοκιβώτιό μας!

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…