ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Κακοί σύμβουλοι, κακές συμβουλές, λάθος ἀποτέλεσμα

Ἔγραψε ἡ καλή καί ἔμπειρη συνάδελφος Λασκαρίνα Γερασίμου…

… μέ «πολλά χιλιόμετρα» στό Κοινοβουλευτικό καί τό Πολιτικό ρεπορτάζ:

«Τό πρῶτο πού μαθαίνει ἕνας πολιτικός εἶναι νά προσέχει τίς κακοτοπιές γιά νά μήν ἐκτίθεται. Ὅλοι οἱ Πρόεδροι τῆς Δημοκρατίας ἦταν πολιτικοί, μέ ἐξαίρεση τόν Χρῆστο Σαρτζετάκη καί τήν νῦν Πρόεδρο πού προέρχονται ἀπό τόν δικαστικό κλάδο. Θά κάνει κι ἄλλες γκάφες ἡ κυρία Σακελλαροπούλου. Δέν γνωρίζει τό σπόρ καί εἶναι πολύ σκληρό γιά ἄμαθους»…

Δέν προσθέτουμε λέξη! Οὔτε εἶναι τοῦ χαρακτῆρα μας νά σχολιάζουμε καί νά ἀπαριθμοῦμε λάθη. Ὅταν, ὅμως, βλέπεις νά κινδυνεύει τό κῦρος τῆς ἀνώτατης βαθμίδας τῆς Πολιτειακῆς Ἐξουσίας καί ἔχεις δημόσιο λόγο, τόν ὁποῖον συνοδεύει καί ἡ σχετική ἐμπειρία, καλό εἶναι νά παρεμβαίνεις. Ζήσαμε ἀπό κοντά τήν περιπέτεια τοῦ κυρίου Σαρτζετάκη, ὁ ὁποῖος, μέχρι νά «ταιριάξει» στό κοστούμι τοῦ Προέδρου, ὑπέπεσε σέ ἀρκετά λάθη καί προκάλεσε ἀρκετές συζητήσεις καί σχόλια. Ἕνας ἄνθρωπος μέ σπουδαία μόρφωση, μέ πατριωτικές θέσεις, μέ εὐαισθησίες στά ἐθνικά θέματα, κινδύνευσε ἀρκετές φορές (ἐξ αἰτίας δικῶν του ἐπιλογῶν) καί ἄλλες τόσες φορές ἐξετέθη σέ πυρά ὁμαδικά. Καί ὅμως, ἄν κάποιος τόν εἶχε προστατεύσει, ἄν εἶχε ἐπιλέξει νά ἔχει κοντά του ὄχι μόνο τούς φίλους καί τούς συγγενεῖς ἀλλά καί ἀνθρώπους μέ ἐμπειρία γύρω ἀπό τά θέματα πού ἔχουν νά κάνουν μέ ἕνα τόσο σοβαρό θέμα, ὅσο αὐτό τῆς ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, θά εἶχε ἀποφύγει πολλές «στραβοτιμονιές».

Ἄν κρίνουμε ἀπό τό θέμα τῶν διαβοήτων πλέον «παρασημοφορήσεων», ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας (ἀσφαλῶς λόγω κακῶν συμβουλῶν καί λανθασμένων ὑποδείξεων) ὑπέπεσε σέ «φάουλ». Ἀφήνουμε τήν περίπτωση τοῦ «διασώστη», ἡ ὁποία ἔχει πολιτική χροιά. Τίς τελευταῖες ἡμέρες ἔχουμε μιλήσει μέ διακεκριμένα πρόσωπα τῆς ἑλληνικῆς ἰατρικῆς καί πανεπιστημιακῆς κοινότητος, σχετικά μέ τήν πρόταση τῆς Προεδρίας γιά παρασημοφόρηση δύο ἰατρῶν.

Μιᾶς κυρίας, αἱματολόγου, ἡ ὁποία ἐργάζεται στήν Θεσσαλονίκη καί ἑνός ἰατροῦ, εἰδικοῦ ἐπί τῶν μεταμοσχεύσεων, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται στίς ΗΠΑ. Καί οἱ δύο προταθέντες, ὅπως μᾶς εἶπαν ὅλοι ἐκεῖνοι μέ τούς ὁποίους συζητήσαμε, ἔχουν σημειώσει κάποια διάκριση, μέ διεθνῆ ἀντίκτυπο, ἀλλά οἱ ἐργασίες τους βρίσκονται ἀκόμη «ὑπό κρίση, μέχρι νά ὑπάρξει ἡ ἀναγνώριση».

Κατά τίς ἴδιες πηγές, οἱ ἐργασίες καί οἱ δημοσιεύσεις (ἰδίως στόν τομέα τῶν μεταμοσχεύσεων), δέν εἶναι σέ ποιότητα καί σέ ὄγκο τέτοιες πού νά δικαιολογοῦν τήν πρόταση, καθώς ὑπάρχουν ἀρκετοί Ἕλληνες ἰατροί, οἱ ὁποῖοι καί ἑκατοντάδες δημοσιεύσεις ἔχουν (ἰδίως στόν τομέα τῶν μεταμοσχεύσεων) στό ἐνεργητικό τους καί οἱ ἀπόψεις τους λαμβάνονται σοβαρόττα ὑπ’ ὄψιν ἀπό τήν διεθνῆ ἰατρική κοινότητα.

«Μέχρι τώρα τά παράσημα ἀπονέμονταν γιά κάτι τό ὁποῖο ἔχεις ἐπιτύχει καί ὄχι γιά κάτι τό ὁποῖο ἐπιδιώκεις νά ἐπιτύχεις. Ἐξ ἄλλου, οἱ βραβεύσεις στηρίζονταν καί στήν προσφορά τῶν βραβευομένων καί “ἐντός τῶν τειχῶν” καί ὄχι μόνο ἐκτός, ὅπως συνέβη στήν περίπτωση τῶν μεταμοσχεύσεων» μᾶς εἶπαν. Ἐπισημαίνουμε τό θέμα γιά προσοχή καί ἐπιλογή ἀνθρώπων πού θά προστατεύουν τήν Πρόεδρο ἀπό τίς κακοτοπιές…

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ νά ὑπονομεύσει τήν συμμαχία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός στήν Ἄγκυρα γιά τήν τριμερῆ Ἀθηνῶν-Λευκωσίας-Καΐρου στήν Καβάλα

Nέα πολιτική γιά τό Αἰγαῖο

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑ τήν Δυτική Μακεδονία τά γράφαμε προχθές

UBS: Ἀνάπτυξις 7,9% γιά τό 2021

Εφημερίς Εστία
ΓΙΑ νέα ἀναθεώρηση τῆς ἀναπτύξεως ἀκόμη καί ἄνω τοῦ 7% ἑτοιμάζεται τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο καθώς…

Ἐν πλῷ πρός Ψαρά, μέ τόν καιρό ἀνάποδα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς μιλήσω καί σήμερα γιά τήν Χίο

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ