Καιρός νά σταματήσει αὐτή ἡ «παράδοση»…

Δέν θυμᾶμαι πρίν πόσα ἀκριβῶς χρόνια, ἔγραφα στήν «Καθημερινή» ὅτι κάποια στιγμή θά πρέπει νά σταματήσει αὐτή ἡ δῆθεν «παράδοση» πού …

… θέλει τόν ἑκάστοτε πρωθυπουργό νά πηγαίνει κάθε χρόνο στήν Θεσσαλονίκη, στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου, καί νά ἐγκαινιάζει τήν δῆθεν «Διεθνῆ» ἔκθεση, μέ μιά μακρόσυρτη ὁμιλία δίκην προγραμματικῶν δηλώσεων στό «Βελίδειο» καί τήν ἑπομένη νά δίνει μιά συνέντευξη «Μπέν Χούρ» στούς δημοσιογράφους. Κατ’ ἀρχήν δέν ὑπάρχει πλέον «Διεθνής Ἔκθεσις Θεσσαλονίκης». Ἕνα ἐγχώριο πανηγύρι εἶναι, μέ περίπτερα… ὑπουργείων καί κρατικῶν ὀργανισμῶν, μέ δεκάδες δημοσίους ὑπαλλήλους νά «ἀνεβαίνουν» γιά ἀρκετές ἡμέρες στήν Θεσσαλονίκη καί νά κάνουν μιά ἔξτρα ἑβδομάδα διακοπῶν, καί μέ τούς Θεσσαλονικεῖς νά φεύγουν κακήν-κακῶς γιά τήν Χαλκιδική γιά νά γλυτώσουν ἀπό τίς ὀρδές τῶν Ἀθηναίων καί κυρίως τῶν «παρατρεχάμενων», πού θά ἀνεβοῦν στήν Μακεδονία γιά μιά φωτογραφία δίπλα στόν πρωθυπουργό ἤ γιά μιά «σέλφι» μπροστά ἀπό τήν ἔκθεση, γιά νά δείξουν στούς «ἀκολούθους» τους ὅτι «ἤμουν κι ἐγώ ἐκεῖ». Ἄσε δέ ἐκεῖνα τά γελοῖα περί τῆς «Ἐρωτικῆς πόλεως», ὅπως ἀποκαλοῦν οἱ ἔποικοι τῶν ὀλίγων ἡμερῶν τή «Νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ». Στήν οὐσία στενάζουν τά μπουζουκτσίδικα καί τά μπαράκια, γεμίζουν οἱ καφετέριες καί τά ἑστιατόρια. Θά μοῦ πεῖς, «κίνηση νά γίνεται», ἀλλά κι ἐγώ θά σᾶς πῶ ὅτι εἶναι πολύ λίγοι οἱ Θεσσαλονικεῖς πού ἐπιθυμοῦν νά βλέπουν ὅλη αὐτή τήν ἐπέλαση τῶν «ἡμετέρων» καί τῶν «ἐν ἀναμονῆ» διορισμένων, πού τρέχουν κάθε Σεπτέμβριο στήν Θεσσαλονίκη, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι δέν θά πᾶνε τοῦ χρόνου, γιατί θά ἔχουν «βολευτεῖ» σέ κάποια δημόσια θέση. Θά εἶναι πολύ καλύτερα ἐάν ὁ πρωθυπουργός τοῦ χρόνου δέν πάει στήν Θεσσαλονίκη, ἀλλά ἀνακοινώσει τό οἰκονομικό πρόγραμμα τοῦ ἔτους ἀπό τήν τηλεόραση καί ὄχι ἀπό τό «Βελίδειο», ὅπου ὅλη ἡ ἐκδήλωση, ἀπό τόν ἁγιασμό (ἀλήθεια, γιατί βασανίζεται ὁ Ἀμβρόσιος; Γιατί τέτοια δοκιμασία;) μέχρι τό ἀκροατήριο, παραπέμπει σέ ἐποχές πού ἔχουν ξεπεραστεῖ πλέον…

Καί μήν ἀκούσω πάλι αὐτά περί «παραδόσεως» καί πράσινα ἄλογα. «Παράδοση» εἶναι καί οἱ «μπαλωθιές» στά γλέντια! Καί ὡς φίλαθλος, θά σᾶς πῶ ὅτι «οἱ παραδόσεις εἶναι γιά νά σπάζουν». Ἄς ἐγκαινιάζεται ἡ ἔκθεση, λοιπόν, ἀπό τόν περιφερειάρχη ἤ ἀπό κάποιον ὑπουργό, ἄς φροντίσει τό συμβούλιο νά τήν ξανακάμει διεθνῆ κι ὄχι νά ἔχουμε «τιμώμενη χώρα» καί σαχλαμάρες. Εἴδαμε καί πέρυσι πού εἴχαμε τίς ΗΠΑ. «Πήξαμε» ἐφέτος στίς ἐπενδύσεις! Ἀλλοῦ γίνεται ἡ δουλειά καί ὄχι ἀπό τό «Βελίδειο», μέ ντεκόρ τούς «διαδηλωτές» καί τούς ἐπαγγελματίες τοῦ συνδικαλισμοῦ, πού παραμένουν ἀκλόνητοι, ἀλλά χωρίς πλέον τίς στρατιές τῶν «βολεμένων» πού τούς ἀκολουθοῦσαν ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς δόξης τοῦ ΠΑΣΟΚ! Κι ἐπειδή διαισθάνομαι ὅτι τά πολλά «ταρατατζούμ» καί ὁ «σαματᾶς» δέν ἀρέσουν στόν σημερινό πρωθυπουργό, τολμῶ νά προβλέψω ὅτι πολύ σύντομα ὅλο αὐτό τό «μάλε-βράσε» τοῦ Σεπτεμβρίου θά πάψει νά ὑπάρχει καί θά δώσει τήν θέση του σέ ἄλλες, πολιτισμένες καί νηφάλιες ἐκδηλώσεις. Μπροστά πάει ὁ κόσμος. Καλές οἱ «παραδόσεις», ἀλλά ὄχι ὅλες!

Απόψεις

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ