ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἡ ὑποκρισία τῆς Εὐρώπης καί ἡ λούφα Ἐρντογάν

Διάβαζα μιά ἀνάρτηση Ἕλληνα δημοσιογράφου, ὁ ὁποῖος…

… ζεῖ καί ἐργάζεται στήν Μόσχα καί εἶναι ἀνταποκριτής τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ στήν Ἑλλάδα. Ἔβαλλε κατά τοῦ δυτικοῦ Τύπου, ἐπειδή παρουσιάζει τά συμβαίνοντα στήν Οὐκρανία κατά τρόπο μεροληπτικό!
Μέ δύο λόγια, διαμαρτυρόταν λέγοντας περίπου τά ἑξῆς: «Ποῦ τήν εἴδατε τήν καθυστέρηση στίς ἐπιχειρήσεις τοῦ ρωσσικοῦ στρατοῦ; Ἴσα-ἴσα, οἱ Ρῶσσοι βαδίζουν σύμφωνα μέ τό σχέδιο, καταστρέφουν ὅλες τίς ὑποδομές τῆς Οὐκρανίας, χτυποῦν μόνο στρατιωτικούς στόχους καί προσέχουν ὥστε νά ὑπάρχουν οἱ λιγότερες δυνατές ἀπώλειες ἀμάχων»… Δέν λέω, ὁ ἄνθρωπος ἀπό τούς Ρώσσους πληρώνεται (κυρίως), στήν Μόσχα ζεῖ ἐδῶ καί πολλά χρόνια, τήν δουλειά τῶν Ρώσσων θά κάνει. Μέ ἐκπλήσσει, ὅμως, ὁ κυνισμός. «Ποῦ τήν εἴδατε τήν καθυστέρηση; Ἐπειδή πέρασε ἕνας μήνας ἀπό τήν “εἰρηνική ἐπιχείρηση γιά τήν ἀποναζιστικοποίηση τῆς Οὐκρανίας” καί κάθε μέρα σκοτώνονται κάποιες ἑκατοντάδες ἀθῶοι ἄνθρωποι; Ἐπειδή κάποια ἑκατομμύρια Οὐκρανῶν μένουν ἄστεγοι καί καταφεύγουν σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές γειτονικές χῶρες;» μᾶς λέει ὁ καλός συνάδελφος. Ἄν κάποιος ἀνατρέξει στίς σελίδες τῶν ἐρευνητῶν πού ἀσχολήθηκαν μέ τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θά διαβάσει ἀκριβῶς τά ἴδια, ἀπό Γερμανούς δημοσιογράφους, οἱ ὁποῖοι χαιρέτιζαν τήν εἰσβολή στήν Πολωνία, τήν Τσεχοσλοβακία, τήν Οὑγγαρία, τό Βέλγιο, τήν Αὐστρία. Πανηγύριζαν πού ὁ περήφανος στρατός τοῦ Φύρερ «ἀπελευθέρωνε» τίς εὐρωπαϊκές χῶρες. Κι ἄν πᾶμε νά ψάξουμε τίς ἀνταποκρίσεις καί τά σχόλια τῶν Τούρκων πολεμικῶν ἀνταποκριτῶν πού παρακολούθησαν τήν «ἀπελευθέρωση» τῆς Κύπρου ἀπό τίς ὀρδές τοῦ Ἐτζεβίτ, πάλι τά ἴδια θά διαβάζαμε… Βέβαια, σήμερα ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ὑπῆρξαν ἐν ψυχρῷ δολοφονίες Ἑλλήνων αἰχμαλώτων, βρέθηκαν ὁμαδικοί τάφοι, ἔγιναν οἱ ταφές τῶν ὀστῶν τῶν θυμάτων τά ὁποῖα ταυτοποιήθηκαν μέσῳ τοῦ DNA, ἀλλά οὐδείς δίνει πλέον σημασία. Οἱ Τοῦρκοι ἐξακολουθοῦν νά κατέχουν τήν μισή Κύπρο-μέλος τῆς ΕΕ καί ὁ συνεχιστής τοῦ «ἀπελευθερωτικοῦ ἔργου» τοῦ Ἐτζεβίτ ὄχι μόνο ἀπειλεῖ ἀνοιχτά τήν Ἑλλάδα (ἐπίσης κράτος-μέλος τῆς ΕΕ), ἀλλά ἀκούει καί τά «μπράβο» ἀπό τούς Εὐρωπαίους, ἐπειδή –γιά μιά εἰσέτι φορά– ἡ Τουρκία «τό παίζει λούφα καί παραλλαγή» καί προβάλλεται ὡς «φορεύς κλάδου ἐλαίας» στό Οὐκρανικό!

Νά μᾶς συμπαθᾶτε, ἀγαπητοί ἑταῖροι, ἀλλά κάτι τέτοια βλέπει ὁ Βλαδίμηρος καί λέει μέσα του «ἄσε τους νά φωνάζουν, ἐγώ θά κάνω τή δουλειά μου κι ὕστερα ὅλα θά εἶναι μέλι-γάλα»! Αὐτά βλέπει καί ὁ καλός συνάδελφος, καί «τά χώνει» στούς Εὐρωπαίους «ὑποκριτές», οἱ ὁποῖοι –σά δέ ντρέπονται– ἰσχυρίζονται ψευδῶς ὅτι οἱ Ρῶσσοι βομβαρδίζουν θέατρα, σχολεῖα, μαιευτήρια, νοσοκομεῖα καί δέν γράφουν ὅτι ὁ ἅγιος Βλαδίμηρος ἐκτελεῖ μόνο «χειρουργικές ἐπιθέσεις» καί ὅτι εἶναι οἱ «Οὐκρανοί ναζί» πού βομβαρδίζουν …οὐκρανικούς στόχους σκοτώνοντας κόσμο γιά «νά τά φορτώσουν ὅλα» στόν ἔνδοξο ρωσσικό στρατό! Νά μᾶς συμπαθᾶτε, μεσιέ Μπορρέλλ καί κύριε Σχινᾶ, φράου φόν ντέρ Λάυεν καί λοιποί γαλονᾶδες τῶν Βρυξελλῶν, πού ξαφνικά θυμηθήκατε τήν «ἑνότητα» καί τίς «κοινές ἀποφάσεις» τῶν ἑταίρων, ἀλλά ὅσο ἡ κατέχουσα παρανόμως τμῆμα κράτους-μέλους τῆς ΕΕ Τουρκία ἀναγορεύεται ἀπό ἐσᾶς «πρεσβευτής τῆς εἰρήνης», ὁ Βλαδίμηρος θά σᾶς βγάζει τήν γλῶσσα καί θά πίνει βότκα στήν ὑγειά σας!

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.