ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ σύλληψις Μητσοτάκη ἀπό Τούρκους

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ Πρόεδρος Ταγίπ Ἐρντογάν προσπαθεῖ ματαίως ἀπό τήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς νά…

… ἀνοίξει προσωπική βεντέττα μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη. Νά τόν παρασύρει σέ μία ἀναμέτρηση συναισθηματικοῦ καί προσωπικοῦ χαρακτῆρα. Κάτι πού δέν συνηθίζεται στίς διεθνεῖς σχέσεις. Τά κράτη ἀντιμάχονται μεταξύ τους ὅταν ἔχουν διαφορές, ὄχι οἱ ἀρχηγοί τους. Ἡ χθεσινή ἀπόπειρα Ἐρντογάν (στήν συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ κόμματός του) μέ τήν ρετρό φωτογραφία ἀπό τήν Συρία στήν ὁποία εἶχαν καταφύγει Ἕλληνες πρόσφυγες ἀπό τήν Ἑλλάδα κυνηγημένοι ἀπό τούς Ναζί τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, εἶναι ἡ τρίτη προσπάθεια ὑποτίμησης τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. Εἶχαν προηγηθεῖ τά χλευαστικά σχόλια τοῦ Τούρκου Προέδρου γιά τήν συνάντηση Μητσοτάκη – Χαφτάρ, γιά τήν ὁποία ὁ Κυριάκος θά ἔπρεπε νά πάρει τήν ἄδειά του (!) καί ἡ ἄρνησή του νά καθίσει στό ἴδιο τραπέζι μαζί του γιά τό μεταναστευτικό –τό ἀποκάλυψε ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος Μπορίσωφ.

Ὁ κ. Ἐρντογάν σέ αὐτή τήν τρίτη ἀπόπειρά του ἔκανε ὅμως ἕνα λάθος. Πέραν τῆς ὑποτιμήσεως. Ἰσχυρίστηκε ὅτι κάποιος ἀπό τούς εἰκονιζόμενους στήν φωτογραφία ἴσως καί νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς παπποῦδες τοῦ κ. Μητσοτάκη. Ἐάν ὁ Ταγίπ φρόντιζε νά μάθει τήν ἱστορία τῆς οἰκογενείας πρίν ἀρχίσει νά λέει τέτοιες ἀνοησίες, θά ἀνακάλυπτε ὅτι ὁ γεννήτωρ τῆς πολιτικῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη, ὁ γερο-Κωστῆς Μητσοτάκης, προπάππος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, συνελήφθη καί ἐδιώχθη ἀπό τούς Ὀθωμανούς τό 1876, φυλακίστηκε στήν γενέτειρά του Κωνσταντινούπολη καί ἀπελευθερώθηκε ὑπό τήν κατακραυγή τοῦ διεθνοῦς Τύπου. Γενικῶς βεντέττα μέ τούς Μητσοτάκηδες ὅσο καί ἄν αὐτοί δέν τήν ἐπιδιώκουν, δέν ἀνοίγεις. Θά τήν βρεῖς εἴτε ἀπό τούς Κρῆτες εἴτε ἀπό τόν Θεό. Ἀντιγράφω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό βιβλίο τοῦ δικηγόρου Γεωργίου Στεφανάκη γιά τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ συγγραφεύς, μέλος τῆς οἰκογενείας, διηγεῖται τήν ἱστορία τοῦ Κωστῆ Κ. Μητσοτάκη ὁ ὁποῖος γεννήθηκε, μεγάλωσε στήν ὀθωμανοκρατούμενη Κρήτη καί ἡγήθηκε, κόντρα στίς ἀπόψεις τοῦ Χαριλάου Τρικούπη, τῆς πολύχρονης ἐκστρατείας γιά τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα:

«Ὁ γενικός ξεσηκωμός (1866-69) εἶχε προικίσει τήν νῆσο μέ τόν “Ὀργανικό Νόμο”. Μέ καταστατικό δηλαδή κείμενο ἐσωτερικῆς αὐτοδιάθεσης. Προβλέπονταν ἐκεῖ “Γενική Συνέλευση τῶν Κρητῶν”. Ἡ συνέλευση γνωμοδοτοῦσε ἐπί τοπικῶν ζητημάτων. Ἡ δύναμη ὅμως παρέμενε στήν “Πύλη”. Αὐτή αὐθαιρετοῦσε. Ὁ Μητσοτάκης ἀπαρχῆς μετέσχε τῆς Συνέλευσης ὡς πληρεξούσιος τῆς Κυδωνίας. Διαδίδει τίς ἀπόψεις του μέ τήν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας “Λευκά Ὄρη”. Ἡ φθορά τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας ὀξύνεται ἀπό τό 1875. Ἐπαναστατική ἀναταραχή ξεσπᾶ στήν βόρειο Βαλκανική. Μεταδίδεται (καί) στήν Κρήτη. Ὁ Μητσοτάκης συνελήφθη. Μεταφέρθηκε δέσμιος στήν Κωνσταντινούπολη. Τά Χανιά ξεσηκώθηκαν. Ἐπενέβη καί ὁ διεθνής τύπος. Οἱ Τοῦρκοι –πιεζόμενοι– τόν ἐπανέφεραν στά Χανιά τό Νοέμβριο τοῦ 1876. Τά πράγματα εἰρήνευσαν. Οἱ Τοῦρκοι ἐπιβεβαιώνουν τόν “Ὀργανικό Νόμο”. Ἡ ἐπαναβεβαίωση γίνεται πανηγυρικά μέ τήν “Χάρτα τῆς Χαλέπας” τό 1878. Ὑπεγράφη στήν οἰκία Μητσοτάκη “Γαλαρία Χανίων”. Εἰσάγονται δύο κρίσιμες καινοτομίες. α) ἱδρύεται Χωροφυλακή ἀποκλειστικά ἀπό Κρῆτες. Ἀποκτοῦν αὐτοί ἔτσι ἔνοπλο σῶμα ὑπό στρατιωτική ὀργάνωση. Φυλλορροεῖ ἀντίστοιχα ἡ ἐξουσία τῆς Πόλης. β) ἡ ἑλληνική γλῶσσα καθιερώνεται ὡς ἐπίσημη». (Γεώργιος Κ. Στεφανάκης, Ἀποστασίας ἀνατομή, Ἐκδόσεις Σιδέρη 2019, σελ. 24-25) Τίς συνθῆκες σύλληψης τοῦ Κωστῆ Μητσοτάκη ἀπό τούς Τούρκους (μαζί μέ τούς ἐπίσης συλληφθέντες βουλευτές Λεωνίδα Βαρούχα ἐκ Ρεθύμνου καί Χριστόφορο Ἀργυράκη) περιγράφει ὁ μεγάλος Κρητικός λαογράφος Παῦλος Βλαστός σέ τραγούδι του μέ τίτλο «Προανάκρουσις νέας ἐπαναστάσεως ἐν Κρήτῃ. Ἡ ἐξορία τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη». Σέ αὐτό ἀποκαλύπτεται ὅτι οἱ Τοῦρκοι τόν ἁλυσόδεσαν στόν λαιμό καί τόν ἔβαλαν φυλακή. Ἴσως στήν ἴδια φυλακή πού ἔβαλαν καί οἱ Κεμαλικοί τόν Τοῦρκο Πρόεδρο τό 2001 γιά ἕνα …ποίημα. Τό σκέφτεστε; Ὁ παπποῦς Μητσοτάκης καί ὁ Ταγίπ στήν ἴδια φυλακή τῆς Πόλης! Ὡραιοτάτη σύμπτωσις. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ Ἐρντογάν ἀγνοεῖ παντελῶς αὐτή τήν προσωπική πτυχή τῆς οἰκογενειακῆς ἱστορίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Μέρος αὐτῆς μοῦ διηγήθηκε καί ἡ ἀείμνηστη Ζωή Μητσοτάκη, σύζυγος τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ Κωστῆ, Λευτέρη Μητσοτάκη, κατά τήν ξενάγησή μου στήν «Γαλαρία» τό 2013 ὅπου μετέβην γιά μιά τηλεοπτική συνέντευξη μέ τήν Ντόρα. (Εἶχα ἔννομο συμφέρον νά τήν μάθω, γιατί ἡ οἰκογένειά μου ἔφυγε μαζί μέ ἄλλους 60.000 πρόσφυγες ἀπό τό Ρέθυμνο τό 1866, ὅπως ἀνακάλυψε μελετῶντας τά Ἀρχεῖα τῆς ἐποχῆς ὁ Τίτος Ἀθανασιάδης.) Εἶμαι ἐπίσης βέβαιος ὅτι κάποιος ἀνόητος ἀπό τήν ἐδῶ τουρκική πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν ἔστειλε αὐτή τήν ἀμφιλεγόμενη φωτογραφία στόν Ἐρντογάν πρός δημιουργία ἐντυπώσεων.

Ἐρώτηση κρίσεως: Νά ἀρχίσουμε καί ἐμεῖς νά τοῦ στέλνουμε φωτογραφίες ἀπό πρόσφυγες πού ἔφυγαν ἀπό τόν τόπο καταγωγῆς τῶν παππούδων τοῦ Ἐρντογάν, τά Ριζά τῆς Τραπεζούντας; Μάταιο. Νά τοῦ θυμίσουμε ὅτι ἐπειδή εἶναι Λαζός κατά τό ἥμισυ θά ἔπρεπε νά σιωπᾶ γιά τίς διώξεις τῶν Ἑλλήνων στόν Πόντο, στήν Μικρασία καί τήν Πόλη; Ἀχρείαστο. Ἔχει ζητήσει κατ’ ἰδίαν συγγνώμη ἀπό τούς Τσίπρα – Κοτζιᾶ γιά τήν ἑλληνική προσφυγιά μέ τήν φράση «αὐτά τά ἔκαναν οἱ Κεμαλικοί, δέν φταῖμε ἐμεῖς γι’ αὐτά». Νά τόν προειδοποιήσουμε ὅτι στήν Ἑλλάδα τέτοιες ἐπιθέσεις ὁδηγοῦν σέ πρωτοφανῆ συσπείρωση γύρω ἀπό τό πρόσωπο τῶν Πρωθυπουργῶν; Μάταιος κόπος ἐπίσης. Οἱ Τοῦρκοι δέν μᾶς καταλαβαίνουν. Εὐτυχῶς πού δέν μᾶς καταλαβαίνουν. Ἄν μᾶς καταλάβαιναν, θά πρόσεχαν καί δέν θά μᾶς ὑποτιμοῦσαν. Μέ τήν προβοκάτσια τοῦ Ἕβρου ἄλλαξαν ἐν μιᾷ νυκτί ἐπί τό ἐπιθετικώτερο τήν ἑλληνική μεταναστευτική πολιτική καί ἐξουδετέρωσαν τίς φωνές διαμαρτυρίας τῶν δικαιωματιστῶν γιά τίς ἀπελάσεις καί τά κλειστά σύνορα. Ἄν μᾶς καταλάβαιναν θά προέβλεπαν, ἄλλωστε, τό μάθημα πού τούς ἔδωσαν οἱ κάτοικοι τῆς Θράκης καί οἱ Ἐθνοφρουροί μαζί μέ τόν Στρατό καί τήν Ἀστυνομία στά σύνορα. Καί ἐπειδή συνεχίζουν νά μήν μᾶς καταλαβαίνουν καί μᾶς θεωροῦν σκορποχώρι, τώρα λειτουργοῦν στήν πράξη ὡς χορηγοί ἐπικοινωνίας γιά τήν δημιουργία συσπείρωσης γύρω ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Καλῶς τους! Καί ἀκόμη δέν ἔχουν καταλάβει τίποτε…

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…