Ἡ πολυτέλεια τῆς ἁπλότητας καί τό διαδίκτυο

Αὐτό τόν καιρό ἑτοιμάζω ἕνα βιβλίο μέ τήν ἱστορία τῆς μεγάλης ναυτιλιακῆς οἰκογένειας τῶν Ποταμιάνων

Πρόκειται γιά μία συγκλονιστική περιπέτεια, πού ἀρχίζει ἀπό τά τήν ἐποχή τῶν ἱστιοφόρων καί φθάνει στά χρόνια τῆς ἑλληνικῆς παντοδυναμίας στήν κρουαζιέρα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἀκόμη, γίνεται ἐκτενής ἀναφορά σέ μεγάλα ἐθνικά θέματα, μέ κυριότερο τό Κυπριακό, στό ὁποῖο ὁ Ἀνδρέας Ποταμιάνος διαδραμάτισε πρωτεύοντα καί σημαντικό ρόλο. Ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου περνοῦν σημαντικά πρόσωπα. Πρόεδροι τῶν ΗΠΑ, Βασιλεῖς τῆς Ἑλλάδος, ἡγέτες πολλῶν χωρῶν τοῦ κόσμου, καλλιτέχνες ἐπιφανεῖς, πολιτικοί, βιομήχανοι, οἰκονομικοί παράγοντες.

Ἀκόμη καί ἐγώ, πού ἔχω ζήσει ἀπό πολύ κοντά τά τελευταῖα 45 χρόνια τῆς «αὐτοκρατορίας» τῶν Ποταμιάνων, ἀγνοοῦσα πολλές, σημαντικές λεπτομέρειες. Ἐλπίζω τό βιβλίο νά εἶναι στά βιβλιοπωλεῖα τό Φθινόπωρο καί πιστεύω ὅτι εἶναι καλό νά μαθαίνονται σημαντικά πράγματα πού κάποιοι, πολύ σημαντικοί ἄνθρωποι, ὅπως ὁ Ἀνδρέας Ποταμιάνος, κρατοῦν στά συρτάρια τους ἀπό σεμνότητα…Σκέφτηκα, λοιπόν, ὅτι πρέπει νά ἀπομονωθῶ γιά μερικές ἡμέρες σέ κάποιο «καταφύγιο», γιά νά μπορέσω νά δουλέψω ἀπερίσπαστος τό βιβλίο. Δηλαδή κάποιες ὧρες τῆς ἡμέρας νά μπορῶ νά ἀπομονώνομαι καί νά ἔχω μπροστά μου μόνο τήν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ καί τό πληκτρολόγιο.

Ἐπέλεξα τήν Κύθνο καί τηλεφώνησα σέ ἕναν καλό φίλο, πού ἔχει ἕνα μικρό «κελί-κατάλυμα» σέ μιά γωνιά τοῦ νησιοῦ. «Εὐχαρίστως, νά πᾶς καί νά κάτσεις ὅσο θέλεις» μοῦ λέει. Καί, φυσικά, ὁ δημοσιογράφος (ἡ συγγραφική εἶναι ἡ δεύτερη ἰδιότητα) ἔθεσε τό καταλυτικό ἐρώτημα: «Θά ἔχω ἴντερνετ;»…

Πρός μεγάλη μου ἔκπληξη ἡ ἀπάντηση ἦταν μᾶλλον ἀρνητική. «Θά πρέπει νά πάρεις ἐκεῖνα τά “στίκ” πού παρέχουν ἴντερνετ. Στήν Κύθνο, ὁ ΟΤΕ, ἔσκαψε ὅλο τό νησί καί πέρασε “ὀπτικές ἶνες”, ἀλλά στούς οἰκισμούς δέν ἔφερε γραμμές ἴντερνετ οὔτε νέες γραμμές τηλεφώνου!» Αἰσθάνθηκα τρόμο! Δηλαδή κάποιοι ἐπενδύουν στήν Κύθνο, φτιάχνουν παραδοσιακά καταλύματα, φτιάχνουν ὁλόκληρους παραδοσιακούς οἰκισμούς, προσπαθοῦν νά κάνουν τό νησί δημοφιλῆ προορισμό μέ γνώμονα τήν “πολυτέλεια τῆς ἁπλότητας” καί δέν ὑπάρχει σύνδεση μέ τό διαδίκτυο; Μήν τρελαθοῦμε, ἔ;

Εἶναι δυνατόν, στίς Κυκλάδες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τά τελευταῖα χρόνια μαγνῆτες γιά τόν ποιοτικό τουρισμό (δέν μιλᾶμε γιά τήν Μύκονο, διότι ἐκεῖ ὑπάρχει μιά ἄλλη κοινωνία, μέ ἄλλους, περίεργους κανόνες) νά μήν ὑπάρχει ἄμεση σύνδεση μέ τό διαδίκτυο;

Ἄν δέν ἔχουν οἱ οἰκισμοί τῆς Κύθνου σύνδεση μέ τό διαδίκτυο, γιά ποιόν λόγο ἔγινε ἡ ἀνασκαφή καί γιατί τοποθετήθηκαν οἱ περίφημες “ὀπτικές ἶνες”; Μήπως ἡ Κύθνος θεωρεῖται ἀπό τόν ΟΤΕ “μικρή ἀγορά” καί ἀδιαφόρησε; Δέν μπορεῖ, κάτι συμβαίνει. Φυσικά, εὐχαρίστησα τόν φίλο μου καί τώρα ψάχνω γιά ἄλλο καταφύγιο.

Μόνο πού σκέφτομαι ὅτι ἄν ἤμουν ἕνας ξένος συγγραφεύς, πού εἶχε γοητευθεῖ ἀπό τό νησί καί ἤθελε νά ἐπενδύσει, νά ἀγοράσει μιά κατοικία καί νά μείνει στήν Κύθνο, τί θά ἔκανα στήν συγκεκριμένη περίπτωση; Πολύ ἁπλά, θά ἔκανα τό ἴδιο. Θά ἔψαχνα, δηλαδή …γιά ἀλλοῦ. Ἴσως καί σέ ἄλλη χώρα! Τί λέει ἐπ’ αὐτοῦ ὁ ΟΤΕ;

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐγκαταλείπει τά σχέδια γιά ἐξόρυξη ὑδρογονανθράκων στό Αἰγαῖο

Εφημερίς Εστία
Μητσοτάκης: Εἶναι διαμάχη τοῦ περασμένου αἰῶνος γιά ἕνα ἀγαθό πού χάνει τήν ἀξία του – Οἱ ζωηροί διάλογοί του μέ Ἕλληνες ὁμογενεῖς γιά τά 12 μίλια

«Δέν εἶμαι ὑπάλληλος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους!» Ὁ Τράμπ, ἡ ἀντιπαροχή, τό κανάλι, τό Πατριαρχεῖο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ ἀκούω μέ προσοχή καί τήν ἄλλη ἄποψη στά ἐπίμαχα θέματα

Τά ἀποκαλυπτήρια προτομῆς τοῦ Καραϊσκάκη παρουσίᾳ τοῦ Κ. Φλώρου

Εφημερίς Εστία
ΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ στρατηγοῦ Κωνσταντίνου Φλώρου ἔγιναν…

Καί ξαφνικά, ἐν μέσῃ ὁδῷ, «τά ἅγια τοῖς κυσί»…

Δημήτρης Καπράνος
Μοῦ τηλεφωνεῖ, Παρασκευή μεσημέρι, μιά καλή φίλη, διακεκριμένη ἐπιστήμων…

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ