ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ἡ Ὀδησσός τῶν σπουδαίων Ἑλλήνων Ἐμπόρων

Ἄν καθίσει κάποιος καί μελετήσει τίς ἀναρτήσεις πού δίνουν καί…

… παίρνουν στό διαδίκτυο, θά ἀντιληφθεῖ πολύ εὔκολα γιατί εἴχαμε στήν Ἑλλάδα ἐκείνη τήν ἐφιαλτική ἀδελφοκτόνο σφαγή. Ἐπικρατεῖ ἕνας χωρίς προηγούμενο φανατισμός, πού σέ κάνει νά φοβᾶσαι!

Μέχρι καί τίς ἀπαράδεκτες «ὑποδείξεις» τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας καί τίς ἔμμεσες ἀπειλές τῆς ἐκπροσώπου τοῦ ρωσσικοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν υἱοθετοῦν οἱ «Πουτινικοί», προκαλῶντας τήν ἔκρηξη ἐκείνων οἱ ὁποῖοι καταδικάζουν τήν εἰσβολή.

Μεταξύ μας, οἱ κυβερνητικοί στήν Ρωσσία ἔχουν παρεξηγήσει μερικά πράγματα. Ἴσως ἐπειδή βλέπουν ἀρκετούς Ἕλληνες λογίους ἤ ἀνθρώπους τῶν ΜΜΕ ἤ νά θεωροῦν φυσιολογική τήν προσπάθεια τῆς ἡγεσίας τους νά ἐπεκτείνει τά σύνορα τῆς χώρας εἰσβάλλοντας σέ ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος ἤ νά σιωποῦν κατά τρόπον ἐκκωφαντικό!

Χωρίς νά ἀνατρέξουμε σέ γεγονότα ἱστορικά, προκειμένου νά δοῦμε κατά πόσον οἱ Ρῶσσοι στάθηκαν παρά τό πλευρό μας στά διακόσια χρόνια τῆς κρατικῆς μας ὑποστάσεως ἤ καί λίγο πρό τῆς Ἐπαναστάσεως (εἶναι μιά πολύ μεγάλη συζήτηση), καλό θά ἦταν νά συμφωνήσουμε ὅτι καί ἡ ἀνακοίνωση τῆς πρεσβείας τῆς Ρωσσίας ἀλλά καί ἡ παρέμβαση τῆς λαλίστατης ἐκπροσώπου, εἶναι τοὐλάχιστον προσβλητική. Ἄραγε ἡ ἑπόμενη «παρέμβαση» τί θά λέει; Ποιά κανάλια καί ποιά ραδιόφωνα πρέπει νά παρακολουθοῦμε γιά νά μάθουμε τήν ἀλήθεια; Καί ποιά ἀλήθεια ἐννοεῖ ἡ ἐκπρόσωπος; Ἀλήθεια τοῦ εἴδους «πεῖτέ μας πότε θά γίνει ἡ εἰσβολή γιατί θέλω νά πάω διακοπές;».

Γιά νά ἐξηγούμεθα, μέ τήν Ρωσσία ἡ Ἑλλάς ἔχει δεσμούς ἄρρηκτους. Ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη ἀποκαλοῦσε τούς Ἕλληνες «Τό δεξί χέρι τοῦ Θεοῦ». Καί ἐμεῖς, ὡς ναυτιλιακός καί θαλασσινός λαός, δέν λησμονοῦμε τήν ἐξαιρετική καί ὠφέλιμη γιά τήν Ἑλλάδα τῆς Ἐπαναστάσεως Συνθήκη τοῦ Κιουτσούκ-Καϊναρτζῆ. Οὔτε ὁ πόλεμος τῶν Ρώσσων μέ τούς Οὐκρανούς (κάτι σάν νά λέμε πόλεμος Ἑλλήνων-Κυπρίων) μπορεῖ νά διαλύσει τούς δεσμούς αὐτούς.
Καί καλό θά εἶναι νά γνωρίζουν τά ρωσσικά στρατεύματα, πού ἑτοιμάζονται νά βομβαρδίσουν τήν Ὀδησσό, τήν Ὀδησσό τῶν Ἑλλήνων ἐμπόρων καί ἐπιχειρηματιῶν, ὅτι ἐκτός ἀπό τήν Ὄπερα, τήν ὁποία γνωρίζουν σχεδόν ὅλοι καί ἀναφέρονται σχεδόν ἀποκλειστικά σέ αὐτήν, ὑπάρχει καί ἡ «Πλατεία Ἑλλήνων», μέ τό Μουσεῖο τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε στήν Ὀδησσό τῆς Μεγάλης Ρωσσίας, ὅπως καί μιά ἐξαιρετική βιβλιοθήκη, ἡ «Ἐπιστημονική Βιβλιοθήκη Γκόρκι». Ἄς μήν καταστραφεῖ αὐτός ὁ πνευματικός πλοῦτος. Ἐκτός ἐάν τό γεγονός ὅτι ὁ Γκόρκι ὑπῆρξε «ὁ προλετάριος λογοτέχνης», πού δούλεψε ἐργάτης στήν Ὀδησσό καί συνεργάθηκε μέ τόν Λένιν, εἶναι «κόκκινο πανί» γιά τούς σημερινούς κυβερνῆτες τῆς Μόσχας! Ἄβυσσος ἡ ψυχή τῶν ἀνθρώπων! Θά πεῖτε τώρα «Ὅταν ὁ πόλεμος γίνεται μέσα στίς πόλεις μέ μάχες ἐκ τοῦ συστάδην, ταμπουρώνεσαι σέ ἕνα κτίριο πού θεωρεῖς ὅτι σέ βολεύει καί δέν πά νά ’ναι καί ὁ Παρθενώνας!», ὅπως ἔχει γίνει στό παρελθόν. Ἀλλά ὑπό τήν παροῦσα συγκυρία, δέν βλέπω νά ἐκδηλώνονται τέτοιες εὐαισθησίες ἀπό καμμία ἐκ τῶν δύο πλευρῶν. Ὁπότε «μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σάν καλιακούδα». Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι του…

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ