ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος καί ἐμεῖς

Χθές, σέ μιά πανηγυρική ἐκδήλωση, πού πραγματοποιήθηκε στόν χῶρο τῆς Σχολῆς Δοκίμων, στήν Πειραϊκή, ἡ πατρίδα μας τίμησε τήν Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος

Χθές, ἡ Ἑλλάς ὑπενθύμισε στήν ἀνθρωπότητα ὅτι πρίν ἀπό 2.500 χρόνια οἱ Ἕλληνες, ἑνωμένοι, «Χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν».

Παροῦσα ἡ πολιτειακή, πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία τῆς χώρας, σέ μιά τελετή μέ ὑψηλό συμβολισμό, καθώς ὅλα θά ἦσαν σήμερα διαφορετικά στόν «Δυτικό» κόσμο ἐάν εἶχαν «περάσει» οἱ ὀρδές τοῦ Ξέρξη ἀπό τά στενά τῆς Σαλαμίνας… Αὐτά ὡς πρός τόν –λαμπρό– ἑορτασμό, ὡς πρός τήν –λαμπρή– πρωτοβουλία καί ὡς πρό τήν –ἐξαιρετική καί λιτή– ὀργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἐπετείῳ, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Ἄς πᾶμε, ὅμως, στήν «οὐσία» τοῦ πράγματος. Τά 2.500 χρόνια τῆς Ναυμαχίας, λοιπόν, «τιμήθηκαν» στόν περίβολο τοῦ πανέμορφου κτιρίου τῆς Σχολῆς Δοκίμων. Στόν πρό τῆς Σχολῆς θαλάσσιο χῶρο ναυλοχοῦσε ἡ τριήρης «Ὀλυμπιάς», τό πιστό ἀντίγραφο τοῦ πολεμικοῦ πλοίου τῶν Ἀθηναίων. Λίγα, ὅμως, μέτρα πιό πέρα συντελεῖται ἕνα ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς περιοχῆς, ἕνα οἰκολογικό κακούργημα, τό ὁποῖο τείνει νά ἐξαφανίσει κάθες ἴχνος ἀρχαιοτήτων πού ἔχει ἀπομείνει στόν βυθό καί ἀλλοιώνει τόν χῶρο στόν ὁποῖο ἐκτείνονται τά ἐναπομείναντα –ἐμφανέστατα– ἴχνη τῶν τειχῶν τοῦ Κόνωνος!

Τήν ὥρα πού «ἑορτάζουμε» τήν ἐπικράτηση «τοῦ πολιτισμοῦ ἐπί τῆς βαρβαρότητος», τήν ἴδια ὥρα, ὁ βυθός τῆς Πειραϊκῆς «μπαζώνεται» ἀπό «μαοῦνες», οἱ ὁποῖες καθημερινά μεταφέρουν «μπάζα» ἀπό τήν περιοχή τοῦ Σχιστοῦ, προκειμένου νά «στηθοῦν» νέοι προβλῆτες γιά νά φιλοξενήσουν –δῆθεν– γιγαντιαῖα κρουαζιερόπλοια.

Θυσιάζεται ἡ Πειραϊκή –μέ τήν ψῆφο τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς, τήν συγκατάθεση τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς καί τήν σιωπή τοῦ Δήμου Πειραιῶς– στόν βωμό ἑνός φαραωνικοῦ σχεδίου, τό ὁποῖο ἐκπονήθηκε ἀπό τήν πρό τῆς κινεζικῆς «εἰσβολῆς» ἑλληνική διοίκηση τοῦ ΟΛΠ.

Καταστρέφεται τό μοναδικό γραφικό κομμάτι τοῦ Πειραιῶς, γιά προβλῆτες στίς ὁποῖες δέν πρόκειται νά ἔλθουν κρουαζιερόπλοια (ἤδη ἀποσύρονται τά πλοῖα-γίγαντες) καί –πιθανότατα– θά φιλοξενηθεῖ ἕνα νέο «κομμάτι» τοῦ ἐμπορικοῦ λιμένος.

Τήν ὥρα, δηλαδή, πού –ὑποτίθεται– τιμοῦμε τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας, καταστρέφουμε ἀρχαιότητες καί «μπαζώνουμε» τήν περιοχή στήν ὁποία φιλοξενεῖται τό κενοτάφιο τοῦ Θεμιστοκλέους, τοῦ τροπαιαούχου τῆς Ναυμαχίας!

Φυσικά, δέν εἶναι καλύτερη ἡ κατάσταση στήν Σαλαμῖνα. Ἡ Κυνόσουρα, ὁ τόπος ὅπου γράφηκαν στιγμές δόξης, ἔχει μετατραπεῖ σέ ναυπηγική-ἐπισκευαστική ζώνη καί ὁ ὅρμος τοῦ Ἀμπελακίου (ἐκεῖ ὅπου ναυλοχοῦσε ὁ ἑλληνικός στόλος) φιλοξενεῖ κουφάρια πλοίων καί ταρσανάδες!
Στό Ἀμπελάκι (καί ὄχι «Ἀμπελάκια», ὅπως κακῶς ἀναφέρεται) ἡ οἰκογένειά μου ἔχει «ἐξοχική ἀγροικία» ἀπό τό 1930. Πέρασα καί περνῶ τά καλοκαίρια μου στήν Σαλαμῖνα καί ἔχω «μετρήσει» τόν χῶρο τῆς Ναυμαχίας σπιθαμή πρός σπιθαμή.

Δέν ἔχω συναντήσει μεγαλύτερη ἀσέβεια πρός τήν Ἱστορία. Ἡ ἀδιαφορία τῶν ἰδιόρρυθμων κατοίκων τοῦ νησιοῦ καί ἡ ἀδηφάγος «ἰδιωτική πρωτοβουλία» ἔχουν προκαλέσει ἀνεπανόρθωτη καταστροφή.
Ἀπό τό 1980 (ὅταν δημοσίευσα σχετική ἔρευνα στήν «Καθημερινή») μέχρι σήμερα ἔχω γράψει ἄπειρες φορές γιά τό ἐν λόγῳ ἀνοσιούργημα. Φωνή βοῶντος!

Δέν νομίζω νά ὑπάρχει ἄλλος λαός πού νά ἔχει ἀσελγήσει περισσότερο ἐπί τῆς πολιτισμικῆς του περιουσίας! Κατά τά λοιπά, στείλαμε στόν κόσμο τό μήνυμα τῆς Ναυμαχίας!

Πολύ καλά κάναμε, ἀλλά στόν φάκελο ἀναγράφεται «Ἐξωτερικόν»…

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;