ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἡ Κούβα, ὁ Φιντέλ, ὁ Τσέ Γκεβάρα καί ὁ καπιταλισμός

Γιά ὅσους ἔχουν ἐπισκεφθεῖ καί γνωρίσει τήν Κούβα…

… οἱ πρόσφατες διαδηλώσεις στούς δρόμους τῆς Ἁβάνας γιά τίς ἐλλείψεις φαρμάκων, δημοκρατίας καί λοιπῶν βασικῶν ἀγαθῶν, μᾶλλον ἄργησαν νά ἐκδηλωθοῦν στόν τελευταῖο παράδεισο τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, στό ἀεροπλανοφόρο τῆς Καραϊβικῆς, στό ὁποῖο τά πράγματα κινοῦνται πολύ ἀργά.

Φυσικά, ἕνα σκληρό κομμουνιστικό καθεστώς, τό ὁποῖο ἐπέζησε γιά περισσότερα ἀπό ἑξήντα χρόνια, δέν θά μποροῦσε νά ἀποφύγει τήν φθορά, ὅπως συνέβη καί στά «σοσιαλιστικά κράτη» τῆς Εὐρώπης.

Ὅταν ἡ ΕΣΣΔ ἔχει ἤδη λησμονηθεῖ, ἡ «Ἐπανάσταση» στήν Κούβα διατηρεῖται ὡς μουσειακό εἶδος καί ἀπέρχεται, ἀλλά μέ τούς ἀργούς, κουβανικούς ρυθμούς, σάν ἕνα λάργκο τοῦ Κομπάι Σεγοῦντο…

Ὅσο καί ἄν οἱ λίγοι πλέον νοσταλγοί τοῦ σταλινισμοῦ ἐξακολουθοῦν νά μιλοῦν γιά τό κουβανικό θαῦμα, προβάλλοντας τούς –ἄξιους πραγματικά– ἰατρούς τῆς Κούβας, πού μέ πενιχρά μέσα προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν θαύματα (καί κάποια στιγμή τό καταφέρνουν) τό πράσινο ἀμπέχωνο τοῦ «σοσιαλισμοῦ» ἔχει ἀρχίσει νά ξηλώνεται ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀπεσύρθη ὁ Φιντέλ Κάστρο… Ὅλα ἄρχισαν στίς 26 Ἰουλίου 1953, ὅταν μιά ὁμάδα ἐπαναστατῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τούς ἀδελφούς Φιντέλ καί Ραούλ Κάστρο, ἐπετέθη στό στρατόπεδο Μοντάδα. Ἡ κίνηση ἀπέτυχε, τό διεφθαρμένο καθεστώς ἔπνιξε τό κίνημα καί οἱ Κάστρο φυλακίσθηκαν. Δύο χρόνια ἀργότερα, ὁ δικτάτωρ Μπατίστα ἀμνήστευσε τούς ἐπαναστάτες καί οἱ Κάστρο ἔφυγαν γιά τίς ΗΠΑ. Ἐκεῖ ἄρχισαν νά «δημιουργοῦν προβλήματα», οἱ ἀρχές τῶν ΗΠΑ ἀντέδρασαν, οἱ Κάστρο διέφυγαν στό Μεξικό καί ἐκεῖ συνάντησαν τόν Ἐρνέστο Τσέ Γκεβάρα.

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1957, Φιντέλ καί Ραούλ ἀποβιβάσθηκαν στήν Κούβα καί ἄρχισε τό «ἀντάρτικο» κατά τοῦ Μπατίστα. Τό διάτρητο ἀπολύτως διεφθαρμένο καί ἀντιλαϊκό καθεστώς ἄντεξε μέχρι τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 1959, ὅταν οἱ ἐπαναστάτες νίκησαν τούς μισθοφόρους τοῦ Μπατίστα στή Σάντα Κλάρα. Ἔκτοτε, ἡ Κούβα κυβερνήθηκε ἀπό τόν Φιντέλ, ὁ ὁποῖος ἐγκαθίδρυσε ἕνα σκληρό, «λατινοαμερικάνικο» καθεστώς. Ἡ ἀποτυχημένη ἀπόπειρα τῶν ΗΠΑ νά ἀνατρέψουν τόν Κάστρο, καί ἡ «κρίση τῶν πυραύλων» ΗΠΑ – ΕΣΣΔ ἐπί τῶν ἡμερῶν τῶν Κένεντυ-Χρουστσώφ, μετέτρεψαν τόν Κάστρο σέ εἴδωλο τῶν ἁπανταχοῦ ἀριστερῶν. Μέ αὐτή τήν στίλβη καί μέ τήν στήριξη τῶν ἀριστερῶν κινημάτων, ὁ Κάστρο δέν εἶχε πολλά προβλήματα ὥστε νά διατηρήσει τήν παντοδυναμία καί τό καθεστώς του. Ὁ Τσέ Γκεβάρα ἀπεχώρησε κάποια στιγμή καί τελικά ἔχασε τήν ζωή του ἀπό πυρά τῆς CIA στήν Κολομβία. Ἔγινε, ὅμως, εἴδωλο καί εἰκόνα στά μπλουζάκια ἑκατομμυρίων νέων, πού πιστεύουν στήν «Ἐπανάσταση»… Ὅπως καί νά τό κάνουμε, ὁ Φιντέλ καί ὁ Τσέ Γκεβάρα ἔγραψαν ἱστορία. Ἡ παγκοσμιοποίηση, ὅμως καί ὁ –ἔστω καί ὑπό σοβαρή κρίση– καπιταλισμός, δέν φαίνεται νά τήν σέβονται.

Σήμερα καί ἐνῶ τό νησί τῆς Κούβας, ἕνας ἐπίγειος παράδεισος, ἔχει πλέον μετατραπεῖ σέ πανάκριβο θέρετρο γιά τούς δυτικούς, μέ τόν λαό, ὅμως, νά στερεῖται τά βασικά, οἱ Κουβανοί, πού κουράστηκαν νά τούς γνωρίζει ἡ Δύση μόνο γιά τά πούρα τους, ἀπαιτοῦν «ἀλλαγή». Καί αὐτή τήν φορά δέν θά χρειαστεῖ, ὡς φαίνεται, «Κόλπος τῶν χοίρων». Ἁπλῶς, φαίνεται ὅτι θά ἐπικρατήσει «τό μή χεῖρον, βέλτιστον»!

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.