ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ἡ Ἐφορία Πλοίων σέ νέες περιπέτειες

Μέ ἕνα ἀγκάθι φαίνεται ὅτι ἀρχίζει ἡ θητεία τῆς νέας προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν Μελίνας Τραυλοῦ

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πιέζει καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση –φαίνεται ὅτι– συζητᾶ τήν κατάργηση τῆς Ἐφορίας Πλοίων. Ἡ πληροφορία εἶναι ἀπολύτως ἔγκυρη, ἀλλά σημειώνεται ὅτι ὑπάρχουν ἤδη ἐσωκομματικές ἀντιδράσεις, ἐνῶ ἀναμένεται νά ἀντιδράσει καί ἡ ἑλληνική Ναυτιλιακή Κοινότητα.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐφορία Πλοίων (σήμερα ΔΟΥ Πλοίων), ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τό 1979 καί ἐξυπηρετεῖ τά ἐμπορικά μας πλοῖα (παλαιότερα ἐκεῖ ὑπέβαλαν δήλωση εἰσοδήματος καί οἱ πλοιοκτῆτες, ἀλλά ἀργότερα τούς μετέφεραν στήν οἰκεία ΔΟΥ), δέχθηκε καί πάλι πυρά καί ἀπειλήθηκε μέ κλείσιμο ἐπί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (Γιώργου Παπανδρέου), τότε πού τό ὑπουργεῖο Ναυτιλίας εἶχε γίνει ἀκκορντεόν, καί πότε διαλυόταν καί πότε ἐπέστρεφε!

Τότε, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2011, ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση γιά κατάργηση τῆς ΔΟΥ Πλοίων, ἀλλά ὑπῆρξε σφοδρότατη ἀντίδραση ἀπό τόν ναυτιλιακό κόσμο καί –καθώς καί ἡ κυβέρνηση ἐκείνη κατέρρευσε– ἡ ἰδέα ἐγκατελείφθη. Στίς 9 Ἰανουαρίου τοῦ 2011, λοιπόν, ὁ Σύνδεσμος Ἐπιχειρήσεων Ἐπιβατηγοῦ Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολή στόν ὑπουργό Ναυτιλίας Ἰω. Διαμαντίδη, στήν ὁποία ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων: Ὁ κλάδος τῆς ναυτιλίας ἔχει ἰδιαιτερότητες καί οἱ ἑταιρεῖες πού διαχειρίζονται πλοῖα ἤ ἔχουν ἄλλες συναφεῖς δραστηριότητες, ὑπάγονται σέ εἰδικούς Νόμους καί καθεστώς φορολογίας, καί ἡ διεκπεραίωση τῶν φορολογικῶν ὑποθέσεων ἀπαιτεῖ τή λειτουργία Ἐφορίας ἀποκλειστικά γιά τήν κατηγορία τῶν ἐπιχειρήσεων πού δραστηριοποιοῦνται σέ αὐτόν τόν κλάδο, ὅπως συμβαίνει ἀπό δεκαετίες μέ ἐπιτυχία. Ὅπως σᾶς ἔχουμε ἐνημερώσει καί στό παρελθόν, τά ἄλλα κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἔχουν λάβει καί λαμβάνουν συνεχῶς μέτρα στήριξης καί ἀνάπτυξης τῆς ναυτιλίας στήν προσπάθειά των νά προσελκύσουν ἑταιρεῖες καί πλοῖα στό ἐθνικό των νηολόγιο, ἐκτιμῶντας τή σημασία καί τό ὄφελος ἀπό τήν αὔξηση καί διατήρηση μεγάλου στόλου. Ἐμεῖς δέ, σάν χώρα ἔχουμε, ὅπως θά ἀναγνωρίζετε κι ἐσεῖς, αὐξημένη ὑποχρέωση καί χρέος νά βελτιώσουμε τίς συνθῆκες καί τούς κανόνες λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων πού ἀσχολοῦνται μέ τόν κλάδο αὐτόν.

Στήν ἐπιστολή ἀναφερόταν ὅτι καί τό ἔτος 2000 (πάλι ἐπί ΠΑΣΟΚ) εἶχε τεθεῖ τό θέμα τῆς καταργήσεως τῆς ΔΟΥ Πλοίων, ὅμως, εὐτυχῶς, εἶχαν γίνει κατανοητά τά προβλήματα πού θά δημιουργοῦσε μιά τέτοια ρύθμιση, καί γι’ αὐτό δέν προχώρησε ἡ ἐφαρμογή της. Ἐλπίζουμε καί τή φορά αὐτή, ἄν ἀληθεύουν οἱ πληροφορίες μας γιά ἐπαναφορά τοῦ θέματος, νά μήν προχωρήσει ὁποιαδήποτε νέα ρύθμιση πού θά δημιουργήσει ἀναστάτωση στή λειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ κλάδου, ὁ ὁποῖος τόσο πλήττεται ἀπό διάφορες ἄλλες γνωστές αἰτίες, κατέληγε ἡ ἐπιστολή διαμαρτυρίας τοῦ ΣΕΕΝ.

Φυσικά, εἶναι δύσκολο νά μαντέψει κανείς πῶς θά ἐξυπηρετηθοῦν τά 5.000 ἑλληνικά καί ελληνόκτητα πλοῖα καί οἱ περισσότερες ἀπό χίλιες ναυτιλιακές ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται στόν Πειραιᾶ.
Ἐπικοινωνήσαμε χθές μέ ἐπιφανῆ στελέχη τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλιακῆς κοινότητας, καί ὅλοι ἐξέφρασαν ἔκπληξη γιά τήν πληροφορία.

Εἶναι πολύ σοβαρό θέμα. Νομίζαμε ὅτι εἴχαμε ἡσυχάσει ἀπό τότε πού εἶχε τεθεῖ καί πάλι θέμα καταργήσεως τῆς ΔΟΥ Πλοίων. Εἶναι γνωστό ὅτι ὑπάρχει πάντα ὁ γνωστός εὐρωπαϊκός δάκτυλος, πού κάθε τόσο θέλει νά δημιουργεῖ πρόβλημα στήν ἑλληνική Ναυτιλία. Ἀλλά ἐλπίζουμε νά μήν ἐπιβληθοῦν ἐκεῖνοι πού δέν μᾶς βλέπουν μέ καλό μάτι, ἦταν τό συμπέρασμα ἀπό τίς ἀπαντήσεις πού μᾶς δόθηκαν.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923