ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ Ἐφορία Πλοίων σέ νέες περιπέτειες

Μέ ἕνα ἀγκάθι φαίνεται ὅτι ἀρχίζει ἡ θητεία τῆς νέας προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν Μελίνας Τραυλοῦ

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πιέζει καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση –φαίνεται ὅτι– συζητᾶ τήν κατάργηση τῆς Ἐφορίας Πλοίων. Ἡ πληροφορία εἶναι ἀπολύτως ἔγκυρη, ἀλλά σημειώνεται ὅτι ὑπάρχουν ἤδη ἐσωκομματικές ἀντιδράσεις, ἐνῶ ἀναμένεται νά ἀντιδράσει καί ἡ ἑλληνική Ναυτιλιακή Κοινότητα.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐφορία Πλοίων (σήμερα ΔΟΥ Πλοίων), ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τό 1979 καί ἐξυπηρετεῖ τά ἐμπορικά μας πλοῖα (παλαιότερα ἐκεῖ ὑπέβαλαν δήλωση εἰσοδήματος καί οἱ πλοιοκτῆτες, ἀλλά ἀργότερα τούς μετέφεραν στήν οἰκεία ΔΟΥ), δέχθηκε καί πάλι πυρά καί ἀπειλήθηκε μέ κλείσιμο ἐπί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (Γιώργου Παπανδρέου), τότε πού τό ὑπουργεῖο Ναυτιλίας εἶχε γίνει ἀκκορντεόν, καί πότε διαλυόταν καί πότε ἐπέστρεφε!

Τότε, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2011, ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση γιά κατάργηση τῆς ΔΟΥ Πλοίων, ἀλλά ὑπῆρξε σφοδρότατη ἀντίδραση ἀπό τόν ναυτιλιακό κόσμο καί –καθώς καί ἡ κυβέρνηση ἐκείνη κατέρρευσε– ἡ ἰδέα ἐγκατελείφθη. Στίς 9 Ἰανουαρίου τοῦ 2011, λοιπόν, ὁ Σύνδεσμος Ἐπιχειρήσεων Ἐπιβατηγοῦ Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολή στόν ὑπουργό Ναυτιλίας Ἰω. Διαμαντίδη, στήν ὁποία ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων: Ὁ κλάδος τῆς ναυτιλίας ἔχει ἰδιαιτερότητες καί οἱ ἑταιρεῖες πού διαχειρίζονται πλοῖα ἤ ἔχουν ἄλλες συναφεῖς δραστηριότητες, ὑπάγονται σέ εἰδικούς Νόμους καί καθεστώς φορολογίας, καί ἡ διεκπεραίωση τῶν φορολογικῶν ὑποθέσεων ἀπαιτεῖ τή λειτουργία Ἐφορίας ἀποκλειστικά γιά τήν κατηγορία τῶν ἐπιχειρήσεων πού δραστηριοποιοῦνται σέ αὐτόν τόν κλάδο, ὅπως συμβαίνει ἀπό δεκαετίες μέ ἐπιτυχία. Ὅπως σᾶς ἔχουμε ἐνημερώσει καί στό παρελθόν, τά ἄλλα κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἔχουν λάβει καί λαμβάνουν συνεχῶς μέτρα στήριξης καί ἀνάπτυξης τῆς ναυτιλίας στήν προσπάθειά των νά προσελκύσουν ἑταιρεῖες καί πλοῖα στό ἐθνικό των νηολόγιο, ἐκτιμῶντας τή σημασία καί τό ὄφελος ἀπό τήν αὔξηση καί διατήρηση μεγάλου στόλου. Ἐμεῖς δέ, σάν χώρα ἔχουμε, ὅπως θά ἀναγνωρίζετε κι ἐσεῖς, αὐξημένη ὑποχρέωση καί χρέος νά βελτιώσουμε τίς συνθῆκες καί τούς κανόνες λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων πού ἀσχολοῦνται μέ τόν κλάδο αὐτόν.

Στήν ἐπιστολή ἀναφερόταν ὅτι καί τό ἔτος 2000 (πάλι ἐπί ΠΑΣΟΚ) εἶχε τεθεῖ τό θέμα τῆς καταργήσεως τῆς ΔΟΥ Πλοίων, ὅμως, εὐτυχῶς, εἶχαν γίνει κατανοητά τά προβλήματα πού θά δημιουργοῦσε μιά τέτοια ρύθμιση, καί γι’ αὐτό δέν προχώρησε ἡ ἐφαρμογή της. Ἐλπίζουμε καί τή φορά αὐτή, ἄν ἀληθεύουν οἱ πληροφορίες μας γιά ἐπαναφορά τοῦ θέματος, νά μήν προχωρήσει ὁποιαδήποτε νέα ρύθμιση πού θά δημιουργήσει ἀναστάτωση στή λειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ κλάδου, ὁ ὁποῖος τόσο πλήττεται ἀπό διάφορες ἄλλες γνωστές αἰτίες, κατέληγε ἡ ἐπιστολή διαμαρτυρίας τοῦ ΣΕΕΝ.

Φυσικά, εἶναι δύσκολο νά μαντέψει κανείς πῶς θά ἐξυπηρετηθοῦν τά 5.000 ἑλληνικά καί ελληνόκτητα πλοῖα καί οἱ περισσότερες ἀπό χίλιες ναυτιλιακές ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται στόν Πειραιᾶ.
Ἐπικοινωνήσαμε χθές μέ ἐπιφανῆ στελέχη τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλιακῆς κοινότητας, καί ὅλοι ἐξέφρασαν ἔκπληξη γιά τήν πληροφορία.

Εἶναι πολύ σοβαρό θέμα. Νομίζαμε ὅτι εἴχαμε ἡσυχάσει ἀπό τότε πού εἶχε τεθεῖ καί πάλι θέμα καταργήσεως τῆς ΔΟΥ Πλοίων. Εἶναι γνωστό ὅτι ὑπάρχει πάντα ὁ γνωστός εὐρωπαϊκός δάκτυλος, πού κάθε τόσο θέλει νά δημιουργεῖ πρόβλημα στήν ἑλληνική Ναυτιλία. Ἀλλά ἐλπίζουμε νά μήν ἐπιβληθοῦν ἐκεῖνοι πού δέν μᾶς βλέπουν μέ καλό μάτι, ἦταν τό συμπέρασμα ἀπό τίς ἀπαντήσεις πού μᾶς δόθηκαν.

Απόψεις

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ