Ἡ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν, πάνω ἀπό ὅλα

«Ἐλᾶτε καί πάρτε τά παιδιά σας νωρίτερα ἀπό τό σχολεῖο…

… γιατί ἐδῶ πέφτουν πυροβολισμοί!» Αὐτά ἔλεγε πάνω-κάτω ἡ γεμάτη ἀγωνία ἀνακοίνωση πού ἔστειλαν χθές, μέσῳ τῶν κινητῶν τηλεφώνων, στούς γονεῖς τῶν μαθητῶν τους οἱ καθηγητές τοῦ Γυμνασίου στό Ζεφύρι… Ἀστυνομικοί ἔκαναν σῆμα σέ κάποιο αὐτοκίνητο νά σταματήσει, ὁ ὁδηγός ἀνέπτυξε ταχύτητα καί ἄρχισε νά πυροβολεῖ κατά τῶν ὀργάνων τῆς τάξεως, ἐκεῖνοι ἀνταπέδωσαν καί (ξανα)έγινε τό Ζεφύρι Σικάγο στήν ἐποχή τῆς ποτοαπαγορεύσεως!

Φυσικά δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού κακοποιοί πυροβολοῦν καθώς ἀρνοῦνται νά ὑποβληθοῦν σέ ἔλεγχο ἀπό τήν Ἀστυνομία. Οὔτε εἶναι ἡ πρώτη φορά πού στό Ζεφύρι, στό Μενίδι καί σέ ἄλλες «ἐπικίνδυνες» περιοχές πέφτουν σφαῖρες ἀπό τόν οὐρανό, ἐνίοτε καί μέ ἀνύποπτα τραγικά θύματα.

Τό θέμα, ὅμως, δέν εἶναι ἄν πέφτουν σφαῖρες, ἀλλά τό πότε θά σταματήσει αὐτή ἡ ἰδιότυπη ἀνοχή καί ἀσυλία τῆς ὁποίας (ἐδῶ καί χρόνια) τυγχάνουν ἄνθρωποι πού διαθέτουν βαρύ ὁπλισμό, πού λυμαίνονται καί τρομοκρατοῦν περιοχές ὁλόκληρες, πού δέν ὑπολογίζουν κανέναν καί πού μέ τό παραμικρό πυροβολοῦν ἐν μέσῃ ὁδῷ κι ὅποιον πάρει ὁ χάρος!

Πότε θά ἀποφασίσει τό κράτος νά ἀποδείξει ὅτι ἡ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν βρίσκεται ἐπάνω ἀπό τά ψηφαλάκια καί ἀπό τό δέν βαριέσαι, κι αὐτό θά περάσει;

Δέν εἶναι, ὅμως, μόνον τό Ζεφύρι. Ἰδού, χθεσινή ἀνακοίνωση τῶν Σιδηροδρόμων: «Λιθοβολισμός ἁμαξοστοιχίας Προαστιακοῦ 1314 (Πειραιᾶς-Κιάτο) κοντά στόν Σταθμό Ἀσπροπύργου. Μία θραύση ὑαλοπίνακα. Δέν ὑπῆρξε τραυματισμός…» Λές καί βρισκόμαστε στήν Ἄγρια Δύση καί τά τραῖνα δέχονται ἐπίθεση ἀπό τούς Ἐρυθρόδερμους! Ἡ φυλή τῶν Σιού ἤ τῶν Ἀπάτσι ἐπιτίθεται στόν συρμό μέ τόξα, βέλη, τόμαχοουκ καί πέτρες! Καί ἡ ἑταιρεία Γουέλς Φάργκο ἀναφέρει μέ ἱκανοποίηση ὅτι δέν ὑπῆρξαν θύματα…

Μά ποῦ βρισκόμαστε; Εἶναι δυνατόν Ζεφύρι, Ἀσπρόπυργος, Μενίδι νά εἶναι …Φάρ Οὐέστ; Μποροῦμε ἐμεῖς νά στηθοῦμε στήν γωνία τοῦ σπιτιοῦ μας καί νά πετροβολοῦμε ὅποιον περνᾶ ἀπό τήν γειτονιά μας; Μποροῦμε οἱ κάτοικοι τῆς Λεύκας, στόν Πειραιᾶ, νά στηθοῦμε ἑκατέρωθεν τῶν γραμμῶν τοῦ σιδηροδρόμου καί νά πετᾶμε πέτρες γιά νά δοῦμε ποιό θά σπάει πρῶτο, ὑαλοπίνακας ἤ κρανίο;

Νά μέ συμπαθᾶτε, ἀλλά δέν εἶναι σοβαρά πράγματα αὐτά. Οἱ πολῖτες ἔχουμε ὅλοι τά ἴδια δικαιώματα ἀλλά καί τίς ἴδιες ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στό κράτος. Δέν μπορεῖ ὁ Νόμος νά ἐπιβάλλεται καί νά ἰσχύει ἀνά περιοχές ἤ ἀνά Νομούς. Φυσικά, δέν εἶναι μόνο οἱ προαναφερθεῖσες περιοχές τῆς Ἀττικῆς ὅπου κυκλοφοροῦν (καί πωλοῦνται) πυροβόλα ὅπλα! Εἶναι γνωστές οἱ εἰκόνες ἀλλά καί οἱ τραγικές συνέπειες ἀπό γλέντια στήν Μεγαλόνησο, ὅπως γνωστές καί οἱ ἀ-λα κάρτ ὑποσχέσεις ὅτι ὥς ἐδῶ, τό πρᾶγμα δέν πάει ἄλλο! Μωρέ πάει καί παραπάει κι ὅσο πάει, πληθαίνουν οἱ ὁπλοφοροῦντες καί πυροβολοῦντες!

Κάποια στιγμή, λοιπόν, αὐτή ἡ κατάσταση πρέπει νά σταματήσει. Δέν μπορεῖ νά παίρνεις τόν Προαστιακό καί νά σοῦ ἔρχονται κατακέφαλα λιθάρια! Δέν μπορεῖ νά παίρνεις κατάκοπος τό λεωφορεῖο γιά τό σπίτι σου, πού ἔτυχε νά βρίσκεται στό Ζεφύρι ἤ στό Μενίδι καί νά σοῦ τήν πέφτουν συμμορίες ὁπλισμένες μέ πιστόλια καί μαχαίρια. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα σέ μιά εὐνομούμενη χώρα. Ἐκτός καί ἐάν δέν εἴμαστε τέτοια χώρα…

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!