ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Γιά τό Κίεβο ἔχουν, γιά τόν Παλαμᾶ δέν ἔχουν

ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ἔκπληξη περίμενε τούς πλημμυροπαθεῖς τῆς Ἑλλάδος χθές, ὅταν ἡ κυρία Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἀνεκοίνωσε δέσμη ἐνισχύσεως μέ 62 δισεκ. εὐρώ εἰς βάθος τετραετίας.

62 δισεκ. γιά ἕνα μή μέλος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογενείας, τήν Οὐκρανία! (Τήν Κυβέρνηση τοῦ Κιέβου ἀκριβέστερα, ἡ ὁποία μαστίζεται ἀπό σκάνδαλα διαφθορᾶς,) Καί, μόλις, 400 ἑκατ. γιά ἕνα ἀπό τά παλαιότερα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

  • Tοῦ Νίκου Παπαδημητρίου

Τήν παραδοχή αὐτή ἔκανε ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν, κατά τήν διάρκεια τῆς ἐτησίας ὁμιλίας της γιά τήν κατάσταση τῆς Ἑνώσεως (State of the Union). Μίας ὁμιλίας, τήν ὁποίαν ἐξεφώνησε ἐνώπιον τῆς Ὁλομελείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, χθές, μόλις ἕνα 24ωρο μετά τήν συνάντηση πού εἶχε μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό.

Δηλώνοντας «ὑπερήφανη», ὅπως εἶπε, γιά τό ὅτι ἡ Κομμισσιόν προτείνει τήν ἐπέκταση «τῆς προσωρινῆς μας προστασίας στούς Οὐκρανούς στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση», ἡ Ούρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐδήλωσε ὅτι «ἡ ὑποστήριξίς μας στήν Οὐκρανία θά διαρκέσει. Ἔχουμε παράσχει 12 δισεκ. εὐρώ μόνο φέτος γιά νά βοηθήσουμε στήν πληρωμή μισθῶν καί συντάξεων. Γιά νά βοηθήσουν τά νοσοκομεῖα, τά σχολεῖα καί ἄλλες ὑπηρεσίες νά λειτουργοῦν.»

Ἀλλά οἱ κοινοτικοί πόροι πρός τήν Οὐκρανία δέν σταματοῦν ἐδῶ. «Ἔχουμε προτείνει ἐπί πλέον 50 δισεκατομμύρια εὐρώ σέ τέσσερα χρόνια γιά ἐπενδύσεις καί μεταρρυθμίσεις. Αὐτό θά βοηθήσει στήν οἰκοδόμηση τοῦ μέλλοντος τῆς Οὐκρανίας γιά τήν ἀνοικοδόμηση μίας συγχρόνου καί εὐημερούσης χώρας» ἐσημείωσε προσθέτοντας: «Καί αὐτό τό μέλλον εἶναι ξεκάθαρο. Αὐτό τό Σῶμα τό εἶπε δυνατά: Τό μέλλον τῆς Οὐκρανίας εὑρίσκεται στήν Ἕνωσή μας» ἀπεφάνθη ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Ἀντίστοιχο ἐνδιαφέρον ἐπέδειξε καί γιά τά Δυτικά Βαλκάνια καί τήν Μολδαβία.

Τήν ὥρα, λοιπόν, κατά τήν ὁποία ἡ κύρια φόν ντέρ Λάυεν ἄνοιγε τό «πουγκί» γιά 12+50 δισεκ. εὐρώ γιά τήν οὐκρανική Κυβέρνηση –ἡ ὁποία μαστίζεται ἀπό σκάνδαλα διαφθορᾶς πάντως–, μέ ἄδειες τσέπες ἐπέστρεφε προχθές ἀπό τό Στρασβοῦργο ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης…

Ὅπως ἀνέδειξε ἡ «Ἑστία» στό βασικό θέμα της χθές, ἀνεκοινώθη ἀπό τήν ΕΕ δέσμη ἐνισχύσεως ὕψους 2,2 δισεκ., πλήν, ὅμως, στήν πραγματικότητα μόλις τά 400 ἑκατ. θά εἶναι φρέσκο χρῆμα, καί αὐτά, ἀπό τοῦ χρόνου… Τά ὑπόλοιπα ποσά θά πρέπει νά ἀναζητηθοῦν ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου, εἰς βάρος ἄλλων δράσεων. Στούς πληγέντες Ἕλληνες ἀνεφέρθη καί χθές ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, γιά τούς ὁποίους, ὅμως, εἶχε μόνον… τσάι καί συμπάθεια. «Αὐτό τό καλοκαίρι ἦταν τό πιό καυτό πού ἔχει καταγραφεῖ ποτέ στήν Εὐρώπη» ἐδήλωσε εἰσαγωγικῶς, καί ἔκανε λόγο γιά «χάος» καί «μακελειό» τῶν ἀκραίων καιρικῶν συνθηκῶν, φέρνοντας ὡς παράδειγμα δύο χῶρες τοῦ Νότου.

«Ἡ Ἑλλάς καί ἡ Ἱσπανία ἐπλήγησαν ἀπό καταστροφικές πυρκαϊές καί ἐπλήγησαν ξανά, λίγες μόνο ἑβδομάδες ἀργότερα, ἀπό καταστροφικές πλημμύρες.» Ἀκραῖες καιρικές συνθῆκες ἔπληξαν, ἐπίσης, τήν Σλοβενία, τήν Βουλγαρία καί ὅλη, ἐν τέλει, τήν ΕΕ, προσέθεσε. «Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότης ἑνός πλανήτη πού βράζει» ἦταν ἡ «πράσινη» κατακλείς τῆς ὁμιλίας Λάυεν.

Ἀπό τήν ὁποία ὁμιλία ἔγινε σαφές ὅτι οἱ Βρυξέλλες ἐνδιαφέρονται πρωτίστως γιά τήν διεύρυνση, καί ὄχι γιά τούς πολῖτες τῶν 27 κρατῶν μελῶν. Τά προβλήματα τῶν ὁποίων παρεδέχθη, σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας της, ὅταν ἀνεφέρθη στήν οἰκονομία. Ὁ πληθωρισμός, ἡ ἔλλειψις ἐργατικοῦ δυναμικοῦ καί δεξιοτήτων καί ἡ διευκόλυνσις τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ περιβάλλοντος εἶναι οἱ τρεῖς βασικές προκλήσεις πού καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει ἡ ΕΕ γιά νά παραμείνει μιά ἀνταγωνιστική οἰκονομία, διεμήνυσε ἐξ ἄλλου. Ὁ ἐπίμονος ὑψηλός πληθωρισμός παραμένει μεγάλη οἰκονομική πρόκληση γιά τήν ΕΕ, ἐπέμεινε, καθώς ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «ἐργάζεται σκληρά» νά τόν διατηρήσει ὑπό ἔλεγχο.

Εἶδε καί «καλά νέα» πάντως. Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀρχίσει νά μειώνει τίς τιμές τῆς ἐνεργείας. «Ἡ τιμή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη ἦταν πάνω ἀπό 300 εὐρώ ἀνά MWh πρό ἔτους. Τώρα εἶναι γύρω στά 35» ἀνέφερε.

Ὅμως, ἡ Πρόεδρος ἄνοιξε παράθυρο νέων μεταναστευτικῶν ροῶν, μέ ἀφορμή τίς ἐλλείψεις ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Ὅπως παρατήρησε, οἱ ἐλλείψεις ἐμποδίζουν τήν ἱκανότητα γιά καινοτομία, ἀνάπτυξη καί εὐημερία, καί γιά αὐτό πρέπει νά βελτιωθεῖ ἡ πρόσβασις στήν ἀγορά ἐργασίας, ἰδίως γιά τούς νέους καί τίς γυναῖκες, ἀλλά καί μέ «ποιοτική» μετανάστευση, ὅπως χαρακτηριστικῶς ἐτόνισε.

Ὅλοι αὐτοί οἱ σχεδιασμοί, πάντως, εἶναι ἐν κενῷ ἀέρος, δεδομένου ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες προσέρχονται στίς κάλπες σέ περίπου 300 ἡμέρες. Ἐξ οὗ καί ἡ ἔκκλησίς της πρός τά ἑκατομμύρια ψηφοφόρων καί ἰδιαίτερα τούς νέους, νά σκεφτοῦν «τόν ἀντίκτυπο τῆς καταστροφικῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τό πῶς ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά ἐπηρεάσει τήν ζωή τους ἤ γιά τίς πιθανότητές τους νά βροῦν σπίτι ἤ δουλειά τά ἑπόμενα χρόνια.»

Συμφώνως μέ τήν κυρία φόν ντέρ Λάυεν, «ἡ Ἕνωσίς μας σήμερα ἀντανακλᾶ τό ὅραμα ἐκείνων πού ὀνειρεύτηκαν ἕνα καλύτερο μέλλον μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἕνα μέλλον στό ὁποῖο μία Ἕνωση ἐθνῶν, δημοκρατιῶν καί λαῶν θά συνεργασθεῖ γιά νά μοιρασθεῖ τήν εἰρήνη καί τήν εὐημερία.» Τό… ὅραμα Λάυεν εἶχε, ὡς ὤφειλε, καί τούς ἐχθρούς του ἀσφαλῶς. Στηλίτευσε, ἔτσι, τήν «ἐπιθετικότητα τῆς Ρωσσίας» ἀλλά καί τήν «διεκδικητική Κίνα». Μέ τομεῖς ἀνταγωνισμοῦ, τήν ἐνέργεια, τούς ἡμιαγωγούς (τσίπ) καί τίς πρῶτες ὗλες.

Μία φράσις, ὡστόσο, τῆς Προέδρου ἐπεσημάνθη ἰδιαίτερα ἀπό τό ἀκροατήριό της, δεδομένου τοῦ παρελθόντος της. Ἔχουν τεθεῖ οἱ βάσεις, ὅπως εἶπε, γιά μία «Ἕνωση Ὑγείας», βοηθῶντας στόν ἐμβολιασμό μίας ὁλόκληρης ἠπείρου καί μεγάλων τμημάτων τοῦ κόσμου…

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.