ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Γιά τό Κίεβο ἔχουν, γιά τόν Παλαμᾶ δέν ἔχουν

ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ἔκπληξη περίμενε τούς πλημμυροπαθεῖς τῆς Ἑλλάδος χθές, ὅταν ἡ κυρία Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἀνεκοίνωσε δέσμη ἐνισχύσεως μέ 62 δισεκ. εὐρώ εἰς βάθος τετραετίας.

62 δισεκ. γιά ἕνα μή μέλος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογενείας, τήν Οὐκρανία! (Τήν Κυβέρνηση τοῦ Κιέβου ἀκριβέστερα, ἡ ὁποία μαστίζεται ἀπό σκάνδαλα διαφθορᾶς,) Καί, μόλις, 400 ἑκατ. γιά ἕνα ἀπό τά παλαιότερα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

  • Tοῦ Νίκου Παπαδημητρίου

Τήν παραδοχή αὐτή ἔκανε ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν, κατά τήν διάρκεια τῆς ἐτησίας ὁμιλίας της γιά τήν κατάσταση τῆς Ἑνώσεως (State of the Union). Μίας ὁμιλίας, τήν ὁποίαν ἐξεφώνησε ἐνώπιον τῆς Ὁλομελείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, χθές, μόλις ἕνα 24ωρο μετά τήν συνάντηση πού εἶχε μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό.

Δηλώνοντας «ὑπερήφανη», ὅπως εἶπε, γιά τό ὅτι ἡ Κομμισσιόν προτείνει τήν ἐπέκταση «τῆς προσωρινῆς μας προστασίας στούς Οὐκρανούς στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση», ἡ Ούρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐδήλωσε ὅτι «ἡ ὑποστήριξίς μας στήν Οὐκρανία θά διαρκέσει. Ἔχουμε παράσχει 12 δισεκ. εὐρώ μόνο φέτος γιά νά βοηθήσουμε στήν πληρωμή μισθῶν καί συντάξεων. Γιά νά βοηθήσουν τά νοσοκομεῖα, τά σχολεῖα καί ἄλλες ὑπηρεσίες νά λειτουργοῦν.»

Ἀλλά οἱ κοινοτικοί πόροι πρός τήν Οὐκρανία δέν σταματοῦν ἐδῶ. «Ἔχουμε προτείνει ἐπί πλέον 50 δισεκατομμύρια εὐρώ σέ τέσσερα χρόνια γιά ἐπενδύσεις καί μεταρρυθμίσεις. Αὐτό θά βοηθήσει στήν οἰκοδόμηση τοῦ μέλλοντος τῆς Οὐκρανίας γιά τήν ἀνοικοδόμηση μίας συγχρόνου καί εὐημερούσης χώρας» ἐσημείωσε προσθέτοντας: «Καί αὐτό τό μέλλον εἶναι ξεκάθαρο. Αὐτό τό Σῶμα τό εἶπε δυνατά: Τό μέλλον τῆς Οὐκρανίας εὑρίσκεται στήν Ἕνωσή μας» ἀπεφάνθη ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Ἀντίστοιχο ἐνδιαφέρον ἐπέδειξε καί γιά τά Δυτικά Βαλκάνια καί τήν Μολδαβία.

Τήν ὥρα, λοιπόν, κατά τήν ὁποία ἡ κύρια φόν ντέρ Λάυεν ἄνοιγε τό «πουγκί» γιά 12+50 δισεκ. εὐρώ γιά τήν οὐκρανική Κυβέρνηση –ἡ ὁποία μαστίζεται ἀπό σκάνδαλα διαφθορᾶς πάντως–, μέ ἄδειες τσέπες ἐπέστρεφε προχθές ἀπό τό Στρασβοῦργο ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης…

Ὅπως ἀνέδειξε ἡ «Ἑστία» στό βασικό θέμα της χθές, ἀνεκοινώθη ἀπό τήν ΕΕ δέσμη ἐνισχύσεως ὕψους 2,2 δισεκ., πλήν, ὅμως, στήν πραγματικότητα μόλις τά 400 ἑκατ. θά εἶναι φρέσκο χρῆμα, καί αὐτά, ἀπό τοῦ χρόνου… Τά ὑπόλοιπα ποσά θά πρέπει νά ἀναζητηθοῦν ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου, εἰς βάρος ἄλλων δράσεων. Στούς πληγέντες Ἕλληνες ἀνεφέρθη καί χθές ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, γιά τούς ὁποίους, ὅμως, εἶχε μόνον… τσάι καί συμπάθεια. «Αὐτό τό καλοκαίρι ἦταν τό πιό καυτό πού ἔχει καταγραφεῖ ποτέ στήν Εὐρώπη» ἐδήλωσε εἰσαγωγικῶς, καί ἔκανε λόγο γιά «χάος» καί «μακελειό» τῶν ἀκραίων καιρικῶν συνθηκῶν, φέρνοντας ὡς παράδειγμα δύο χῶρες τοῦ Νότου.

«Ἡ Ἑλλάς καί ἡ Ἱσπανία ἐπλήγησαν ἀπό καταστροφικές πυρκαϊές καί ἐπλήγησαν ξανά, λίγες μόνο ἑβδομάδες ἀργότερα, ἀπό καταστροφικές πλημμύρες.» Ἀκραῖες καιρικές συνθῆκες ἔπληξαν, ἐπίσης, τήν Σλοβενία, τήν Βουλγαρία καί ὅλη, ἐν τέλει, τήν ΕΕ, προσέθεσε. «Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότης ἑνός πλανήτη πού βράζει» ἦταν ἡ «πράσινη» κατακλείς τῆς ὁμιλίας Λάυεν.

Ἀπό τήν ὁποία ὁμιλία ἔγινε σαφές ὅτι οἱ Βρυξέλλες ἐνδιαφέρονται πρωτίστως γιά τήν διεύρυνση, καί ὄχι γιά τούς πολῖτες τῶν 27 κρατῶν μελῶν. Τά προβλήματα τῶν ὁποίων παρεδέχθη, σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας της, ὅταν ἀνεφέρθη στήν οἰκονομία. Ὁ πληθωρισμός, ἡ ἔλλειψις ἐργατικοῦ δυναμικοῦ καί δεξιοτήτων καί ἡ διευκόλυνσις τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ περιβάλλοντος εἶναι οἱ τρεῖς βασικές προκλήσεις πού καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει ἡ ΕΕ γιά νά παραμείνει μιά ἀνταγωνιστική οἰκονομία, διεμήνυσε ἐξ ἄλλου. Ὁ ἐπίμονος ὑψηλός πληθωρισμός παραμένει μεγάλη οἰκονομική πρόκληση γιά τήν ΕΕ, ἐπέμεινε, καθώς ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «ἐργάζεται σκληρά» νά τόν διατηρήσει ὑπό ἔλεγχο.

Εἶδε καί «καλά νέα» πάντως. Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀρχίσει νά μειώνει τίς τιμές τῆς ἐνεργείας. «Ἡ τιμή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη ἦταν πάνω ἀπό 300 εὐρώ ἀνά MWh πρό ἔτους. Τώρα εἶναι γύρω στά 35» ἀνέφερε.

Ὅμως, ἡ Πρόεδρος ἄνοιξε παράθυρο νέων μεταναστευτικῶν ροῶν, μέ ἀφορμή τίς ἐλλείψεις ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Ὅπως παρατήρησε, οἱ ἐλλείψεις ἐμποδίζουν τήν ἱκανότητα γιά καινοτομία, ἀνάπτυξη καί εὐημερία, καί γιά αὐτό πρέπει νά βελτιωθεῖ ἡ πρόσβασις στήν ἀγορά ἐργασίας, ἰδίως γιά τούς νέους καί τίς γυναῖκες, ἀλλά καί μέ «ποιοτική» μετανάστευση, ὅπως χαρακτηριστικῶς ἐτόνισε.

Ὅλοι αὐτοί οἱ σχεδιασμοί, πάντως, εἶναι ἐν κενῷ ἀέρος, δεδομένου ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες προσέρχονται στίς κάλπες σέ περίπου 300 ἡμέρες. Ἐξ οὗ καί ἡ ἔκκλησίς της πρός τά ἑκατομμύρια ψηφοφόρων καί ἰδιαίτερα τούς νέους, νά σκεφτοῦν «τόν ἀντίκτυπο τῆς καταστροφικῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τό πῶς ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά ἐπηρεάσει τήν ζωή τους ἤ γιά τίς πιθανότητές τους νά βροῦν σπίτι ἤ δουλειά τά ἑπόμενα χρόνια.»

Συμφώνως μέ τήν κυρία φόν ντέρ Λάυεν, «ἡ Ἕνωσίς μας σήμερα ἀντανακλᾶ τό ὅραμα ἐκείνων πού ὀνειρεύτηκαν ἕνα καλύτερο μέλλον μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἕνα μέλλον στό ὁποῖο μία Ἕνωση ἐθνῶν, δημοκρατιῶν καί λαῶν θά συνεργασθεῖ γιά νά μοιρασθεῖ τήν εἰρήνη καί τήν εὐημερία.» Τό… ὅραμα Λάυεν εἶχε, ὡς ὤφειλε, καί τούς ἐχθρούς του ἀσφαλῶς. Στηλίτευσε, ἔτσι, τήν «ἐπιθετικότητα τῆς Ρωσσίας» ἀλλά καί τήν «διεκδικητική Κίνα». Μέ τομεῖς ἀνταγωνισμοῦ, τήν ἐνέργεια, τούς ἡμιαγωγούς (τσίπ) καί τίς πρῶτες ὗλες.

Μία φράσις, ὡστόσο, τῆς Προέδρου ἐπεσημάνθη ἰδιαίτερα ἀπό τό ἀκροατήριό της, δεδομένου τοῦ παρελθόντος της. Ἔχουν τεθεῖ οἱ βάσεις, ὅπως εἶπε, γιά μία «Ἕνωση Ὑγείας», βοηθῶντας στόν ἐμβολιασμό μίας ὁλόκληρης ἠπείρου καί μεγάλων τμημάτων τοῦ κόσμου…

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ