ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Εὐτυχῶς, ὑπάρχει καί ἡ Ἑλληνική Ἐμπορική Ναυτιλία

Μπορεῖ ἐμεῖς νά ἀσχολούμεθα μέ τόν δικό μας μικρόκοσμο

μπορεῖ νά μᾶς ἀπασχολεῖ τό γιατί νόσησε ὁ ἐμβολιασμένος ὑπουργός Ἀναπτύξεως, ἀλλά μέσα σ’ αὐτή τήν θολούρα ἡ ἑλληνική Ναυτιλία ἀρμενίζει χωρίς νά κοιτάζει τήν δική μας μελαγχολία…

Κι ἔχεις, λοιπόν, μέσα σ’ αὕτη τήν ἀχλύ, μέσα στήν μίρλα πού κυριεύει τήν κοινωνική μας ζωή, μία ἑλληνικῶν συμφερόντων ἑταιρεία, εἰσηγμένη στό Χρηματιστήριο τῆς Νέας Ὑόρκης, τήν ΤΕΝ (τοῦ Ὁμίλου πού ἵδρυσε ὁ κπτ. Παναγιώτης Τσάκος), νά παρουσιάζει ἔσοδα 140.000.000 καί διαχειριστικά ἔσοδα 2.200.000, ἑκατομμυρίων δολλαρίων κατά τό α΄ τρίμηνο τοῦ 2021!

Καί θαυμάζεις τήν ἑτοιμότητα καί τήν σπιρτάδα τῶν Ἑλλήνων ναυτίλων, καθώς ἡ ἑταιρεία ἐκμεταλλεύθηκε τήν περίοδο τῶν χαμηλῶν ναύλων, ἔθεσε ἀρκετά της σκάφη στήν διαδικασία τοῦ δεξαμενισμοῦ καί περιμένει τώρα, πάνοπλη, τήν ἀνάκαμψη τῆς ἀγορᾶς. Νά σημειώσουμε ὅτι κατά τήν περίοδο αὐτή δραστηριοποιήθηκε τό 92% τοῦ στόλου τῆς ΤΕΝ, ἡ ὁποία διαχειρίζεται 68 δεξαμενόπλοια χωρητικότητος 7.600.000 τόνων, τά ὁποῖα δεξαμενόπλοια τοῦ Ὁμίλου μεταφέρουν 550.000.000 βαρέλια πετρελαίου, δηλαδή «καύσιμα» γιά μία ἑβδομάδα καταναλώσεως γιά τήν παροχή ἐνεργείας σέ παγκόσμια κλίμακα!

Ἀλλά μήπως πᾶνε πίσω οἱ γυναῖκες τῆς Ναυτιλίας μας;

Ἡ κυρία Ἄννα Ἀγγελικούση καί οἱ γυιοί της Φραγκίσκος καί Ἀντώνης «τρέχουν» ἕνα νέο ναυπηγικό πρόγραμμα γιά τήν Pantheon Tankers Management, ἡ ὁποία διαχειρίζεται 37 δεξαμενόπλοια ἐκ τῶν ὁποίων τά πέντε εἶναι ὑπό ναυπήγηση!

Στίς 22 Ἰουλίου ἡ ἑταιρεία παρέλαβε ἀπό κινεζικό ναυπηγεῖο τό ὁλοκαίνουργο δεξαμενόπλοιο “Sea Urchin”, τό δεύτερο ἀπό τά τρία «ἀδελφά» πλοῖα, ἐγγεγραμμένα ἤδη στό ἑλληνικό νηολόγιο. Τά πέντε ὑπό ναυπήγηση πλοῖα θά παραληφθοῦν μέχρι τό τέλος τοῦ 2022. Ἀπό κοντά καί ἡ Costamare, ἡ μεγάλη ἑταιρεία σκαφῶν μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων, πού ἵδρυσε ὁ ἀξέχαστος κπτ. Βασίλης καί σήμερα διευθύνει ὁ γυιός του Κωστῆς Κωνσταντακόπουλος. Ἡ εἰσηγμένη στήν Wall Street ἑταιρεία ἦλθε σέ συμφωνία γιά τήν ἀγορά ἀκόμη 23 φορτηγῶν πλοίων τά ὁποῖα θά παραλάβει ἕως τό τέλος τοῦ 2021 καί θά προστεθοῦν στά ἤδη 14 πού ἔχει ἀγοράσει.

Ἡ Costamare, πού συμπληρώνει 47 χρόνια ζωῆς, εἶναι ἡ τρίτη στόν κόσμο ἑταιρεία στόν τομέα τῆς μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων μέ 87 πλοῖα συνολικῆς μεταφορικῆς ἱκανότητας 581.000 μονάδων καί 37 φορτηγά, τά ὁποῖα ὑπερβαίνουν τούς 1.500.000 τόνους σέ χωρητικότητα.

Ἄλλη μία γυναίκα ὅμως, ἡ Σεμίραμις Παληοῦ, κόρη τοῦ Συμεών Παληοῦ, ἡ ὁποία τώρα ἡγεῖται τῆς Diana Shipping, συνεχίζει δυναμικά τή πορεία τῆς ἐπιχειρήσεως. Ἡ Diana ἀπέκτησε ἕνα ἀκόμη πλοῖο μεταφορᾶς ξηροῦ φορτίου, ἔναντι 22.000.000 δολλαρίων. Πρόκειται γιά τό πλοῖο “Magnolia”, ναυπηγήσεως 2011 καί χωρητικότητας 82.165 τόνων, τό ὁποῖο θά παραληφθεῖ τόν Φεβρουάριο τοῦ 2022. Ἔτσι, ἡ ἐπίσης εἰσηγμένη στήν Χρηματαγορά τή Νέας Ὑόρκης Diana διαχειρίζεται στόλο 36 πλοίων ξηροῦ φορτίου, ὁλικῆς χωρητικότητος 4.700.000 ἑκατ. τόνων, μέ μέσο ὅρο ἡλικίας τά 10,4 ἔτη.

Ἄς μήν βλέπουμε, λοιπόν, μόνο τό μισο-άδειο ἤ μισο-γεμᾶτο ποτήρι τῶν προβλημάτων τοῦ μικρο-κόσμου μας. Ὑπάρχουν καί οἱ εὐχάριστες νότες, τίς ὁποῖες ἐπιμένουμε νά ἀγνοοῦμε…

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ