ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ἐθελοντισμός, λαϊκισμός καί Χρόνια Πολλά!

Συμπαθεῖς μοῦ εἶναι καί ἡ κ. Κεραμέως καί ἡ κ. Μιχαηλίδου

Ὅπως μοῦ εἶναι συμπαθεῖς καί ὅλοι οἱ νέοι πολιτικοί, τούς ὁποίους βλέπω κάθε τόσο νά ὁμιλοῦν ἐπί παντός στά κανάλια. Μόνο πού θά τούς θυμίσω μερικά πράγματα, ἀπαραίτητα γιά τήν σταδιοδρομία τήν ὁποία ἐπέλεξαν. Πρῶτον, θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦν ὅτι τό μοναδικό «μάθημα» πού δέν διδάσκεται στά ὅποια Πανεπιστήμια, ἐδῶ καί ἔξω ἀπό ἐδῶ, καί τό ὁποῖο δέν μπορεῖ –ἐκ τῶν πραγμάτων– νά διδαχθεῖ, εἶναι ἡ ἐμπειρία! Καί, λυπᾶμαι πολύ, ἀλλά χωρίς αὐτήν δέν μπορεῖ κάποιος νά αἰσθανθεῖ «ὁλοκληρωμένος». Ὅταν, λοιπόν, σοῦ λείπει ἡ ἐμπειρία, καταφεύγεις σέ ἄλλες μεθόδους, προκειμένου νά ἀποφεύγεις τούς ὑφάλους, τούς σκοπέλους, τίς παγίδες, τίς γκάφες.

Κατ’ ἀρχάς παίρνεις ἕνα βιβλίο καί βρίσκεις τά σοφά λόγια ἐκείνων πού προηγήθηκαν τῆς δικῆς σου ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων γενεῶν.

«Κρεῖττον τοῦ λαλεῖν τό σιγᾶν» καί «Μή προτρεχέτω ἡ γλῶττα τῆς διανοίας» ἔλεγαν οἱ πολύ παλαιότεροι. Βεβαίως, δέν εἶχαν τότε τόν «πειρασμό» τοῦ «μαρκουτσίου», τό ὁποῖο σοῦ ὁ ἄπονος ρεπόρτερ στό στόμα, καί τήν ἴδια στιγμή ἡ εἰκόνα σου κυκλοφορεῖ «ζωντανά» (ὁποῖος βιασμός τῆς γλώσσας! «Ζωντανά» ἀντί τοῦ ἑλληνικοῦ «ἀπ’ εὐθείας») σέ κάθε γωνιά τῆς χώρας.

Ὅταν, ὅμως, κατέχεις κάποια ὑπεύθυνη καί σημαντική θέση, ὀφείλεις νά προετοιμάζεσαι. Δέν μπορεῖς, δηλαδή, νά πᾶς στήν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου χωρίς νά ἔχεις προετοιμάσει μία σωστή, ὀλιγόλογη, μετρημένη καί ἐναρμονισμένη μέ τό πνεῦμα τῆς ἡμέρας δήλωση. Ἰδιαιτέρως δέ ὅταν εἶσαι μέλος μιᾶς κυβερνήσεως μέ τήν ὁποία –ὑποτίθεται– ἀποκατεστάθη ἡ κανονικότητα. Ἔ, δέν μπορεῖτε, ἀγαπητή μου, νά ὁμιλεῖτε περί «ἐθελοντισμοῦ», λές καί το ’40 πῆγαν στό Μέτωπο τίποτε ΜΚΟ ἤ κάποιο «Σύστημα Προσκόπων». Ἀλλά καί ὅταν σοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ τό πολύτιμο καί πανάκριβο γιά τήν χώρα χαρτοφυλάκιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, δέν μπορεῖς νά ὑπογράφεις μίαν ἀνακοίνωση πού συνέταξαν κάποιοι συνεργάτες σου, δίχως νά τήν μελετήσεις, νά τήν ἔχεις διαβάσεις λέξη-λέξη καί νά μήν ἔχεις βασανίσει τό μυαλό σου, ὥστε νά προβλέψεις τίς ἀντιδράσεις πού θά προκαλέσει. Θέλω νά πιστεύω –καί τό πιστεύω– ὅτι ἡ ὑπουργός Παιδείας δέν πρόσεξε ὅσο θά ἔπρεπε τήν γραπτή δήλωση τήν ὁποία διένειμε τό γραφεῖο της. Καί πολύ «ἐπανόρθωσε» στήν «ἀπ’ εὐθείας» δήλωσή της ἀμέσως μετά τήν παρέλαση. Προσοχή στό μέλλον, λοιπόν…

Ἄς πᾶμε τώρα στίς «ἐξέδρες τῶν ἐπισήμων». Δέν εἶναι εἰκόνα αὐτή, μέ τήν προσήλωση στά «κινητά» τήν ὥρα τῆς παρελάσεως. Οὔτε μιά ἐκπρόσωπος τῆς Πολιτείας πρέπει νά ἐμφανίζεται μέ «παρδαλό» ἔνδυμα σέ μία ἐπίσημη ἐμφάνισή της.

Ἀλλά καί στήν γενέτειρά μου, τόν Πειραιᾶ, ἡ «ἐξέδρα» εἶχε τά χάλια της! Κατ’ ἀρχάς ἄς μιλήσει ἡ ΝΔ στούς δικούς της ἀνθρώπους γιά τήν γραβάτα! Τί «συριζαϊσμός» εἶναι ἐτοῦτος πού τούς ἔχει πιάσει; Λές καί εἶναι ἡ γραβάτα βρόχος!

Καί οἱ κυρίες, ὅμως, ἄς θυμηθοῦν τό φουστάνι, τό ταγιέρ, τό «ντέ πιές». Ἀμάν πιά, μέ τήν ἀτημελησία! Τέλος, στίς ἐθνικές ἑορτές δέν λέμε «Χρόνια Πολλά».

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ