Ἐπιλήσμονες, ὑποχωρητικοί, ψοφοδεεῖς, ὀλίγιστοι

Σάν χθές, πού λέτε, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀττίλα, οἱ ἅρπαγες τῆς περιοχῆς, οἱ σεσημασμένοι ἐγκληματίες καί δολοφόνοι ἐθνῶν καί γενεῶν, δολοφόνησαν στήν Κύπρο τόν Τάσο Ἰσαάκ!

Ἐκεῖ, τά ἄγρια σκυλιά πού μολύνουν τά ἱερά ἑλληνικά χώματα, χυμήξανε σέ ἕναν ἄοπλο Ἕλληνα, πού διαμαρτυρόταν γιά τήν κατοχή τῶν ἐδαφῶν τῆς πατρίδας του ἀπό μιά ξένη, βάρβαρη δύναμη. Σάν ἄγρια κι ἀνήμερα σκυλιά χτύπησαν μέχρι θανάτου τόν ἄτυχο Ἰσαάκ, ἕναν νέο ἄνθρωπο, πού ὕψωσε τό ἀνάστημά του καί προσπάθησε νά θυμίσει στήν δῆθεν πολιτισμένη ἀλλά στήν οὐσία ἀδιάφορη καί ἀρωγό τῶν δολοφόνων Εὐρώπη, ὅτι ἡ πατρίδα του εἶναι ἡ μοναδική διχοτομημένη εὐρωπαϊκή χώρα, ὑπό κατοχή ξένων στρατευμάτων.

Ὁ Τάσος Ἰσαάκ, ὅπως καί ὁ λίγες μέρες ἀργότερα δολοφονηθείς ἐν ψυχρῶ ἀπό τούρκικα πυρά Σολωμός Σολωμοῦ, εἶναι δύο Ἕλληνες ἥρωες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Εἶναι οἱ συνεχιστές τῆς ματωμένης θυσίας τοῦ Μιχαλάκη Καραολῆ, τοῦ Ἀνδρέα Δημητρίου, τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, τοῦ Μάρκου Δράκου, τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου, τοῦ Κυριάκου Μάτση, τοῦ Στυλιανοῦ Λένα, τοῦ Ἰάκωβου Πατάτσου, τοῦ Ἀνδρέα Ζάκου, τοῦ Μιχάλη Κουτσόφτα, τοῦ Ἀνδρέα Παναγίδη, τοῦ Στυλιανοῦ Μαυρομμάτη καί ἄλλων ἡρώων τοῦ ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου κατά τῶν κατά καιρούς κατακτητῶν τῆς μαρτυρικῆς νήσου.

Φυσικά, σέ μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ πολῖτες τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης (καί τῆς χώρας μας φυσικά) ἔχουν λησμονήσει τί ἀξίες ἐπί τῶν ὁποίων οἰκοδομήθηκε καί χάριν τῶν ὁποίων ἐπέζησε ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός καί ἔχουν ἐνδώσει στήν λατρεία τοῦ Μαμμωνᾶ καί τοῦ δῆθεν «ἑνιαίου νομίσματος» μέ τό ὁποῖο ἔχει ἐξαγορασθεῖ ἡ συνείδησή τους, δέν ἔχουν καιρό οὔτε κἄν νά θυμηθοῦν τά ὀνόματα τῶν ὡς ἄνω ἡρώων.

Ἰδιαίτερα ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, πού θά ἔπρεπε νά τιμοῦμε τήν μνήμη καί νά θυμίζουμε στούς νέους τούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου γιά ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία (καί γιά τήν Ἕνωση, μήν τό ξεχνᾶμε), ἔχουμε ἀφεθεῖ ἕρμαια στήν σύγχρονη εὐρωπαϊκή φιλοσοφία τῆς λατρείας τοῦ Μαμωνᾶ, μέ τήν μορφή ἑνός δῆθεν «ἑνιαίου νομίσματος»…

Καί ἔχουμε, τά τελευταῖα χρόνια, ἐπιδοθεῖ σέ μία σειρά ὑποχωρήσεων καί δῆθεν τακτικισμῶν, ἐπιτρέποντας στούς δολοφόνους καί εἰσβολεῖς νά μιλοῦν μέ θράσος καί οἴηση, νά ἀπειλοῦν καί νά σείουν τό δάχτυλο ὄχι μόνο σέ ἐμᾶς ἀλλά καί στήν ἀποχαυνωμένη καί χρηματοβόρο Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ στά λόγια, ἀλλά λατρεύει τά ἑκατομμύρια τῶν βαρβάρων καταναλωτῶν…

Τήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ὄχι μόνο ἔχει λησμονήσει τόν χριστιανικό της χαρακτῆρα, ἀλλά ἀφέθηκε νά ἀλλοιωθεῖ καί νά ἀλλοιώνεται ἀπό ὅσα συμβαίνουν τά τελευταῖα χρόνια μέ κύρια πύλη τά δικά μας θαλάσσια σύνορα. Τά νησιά μας, στό Βόρειο Αἰγαῖο, ὑφίστανται ἤδη τίς ὀδυνηρές συνέπειες…

Ἡ θυσία τοῦ Τάσου Ἰσαάκ καί τοῦ Σολωμοῦ Σολωμοῦ δέν θά ἔπρεπε νά εἶναι μιά «ὑπενθύμιση» ἐν μέσω περιόδου θερινῶν διακοπῶν, ἀλλά νά «ταρακουνάει» κάθε χρόνο τέτοιο καιρό τά εὐρωπαϊκά καί παγκόσμια φόρα. Καί νά μήν ξεχνᾶμε τόν Νεοκλῆ Σαρρῆ: Τά κράτη ἔχουν Ἱστορία. Ἡ Τουρκία ἔχει ποινικό μητρῶο!

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ