ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Εἴμαστε, πράγματι, ἡ μόνη χώρα…

Ἄν ζοῦσε ὁ πατέρας μου κι ἔβλεπε τί γίνεται ἐτοῦτο τόν καιρό στή χώρα θά μοῦ ἔλεγε ὅτι «εὑρισκόμεθα εἰς περίοδον ὁμοίαν ἐκείνης ἡ ὁποία προηγήθη τῶν “Δεκεμβριανῶν”».

Ἀπ’ ὅσο θυμᾶμαι, ὅταν μοῦ ἔλεγε ἱστορίες γιά ἐκείνη τήν ταραγμένη ἐποχή ἑστίαζε στήν «ἀνεξέλεγκτον καί ἀπρόσκοπτον δρᾶσιν διαφόρων συμμοριῶν» καί στίς «συνεχεῖς ἐπιθέσεις καί ἐνέδρας εἰς βάρος τῶν ἀνδρῶν τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Χωροφυλακῆς»… Δέν μπορῶ νά πῶ, μᾶλλον δέν τολμῶ νά πῶ, ὅτι διανύουμε ἀνάλογη περίοδο. Ὅτι τῆς μοιάζει πολύ, ὅμως, ἐτοῦτο πού ζοῦμε, μπορῶ νά τό πῶ καί νά τό γράψω. Ἀκόμη… Μαζεύονται, πού λέτε, καμμιά πενηνταριά μάγκες, αὐτοαποκαλούμενοι «ἀντιεξουσιαστές» (ἔτσι τούς ἀποκαλοῦν, ἐπισήμως πλέον καί τά ἑλληνικά ΜΜΕ) καί κάνουν «ἐξακρίβωση στοιχείων» σέ ἀστυνομικούς ἤ ξυλοφορτώνουν ἄνδρες τῆς ὁμάδας «Δίας» χωρίς καμμία συνέπεια καί μάλιστα μέ τήν ἀνοχή τῶν κυβερνώντων, ἀλλά καί τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν δυνάμεων τῆς Ἀστυνομίας.

Ἀρκεῖ μιά καταγγελία ἀλλοδαπῶν λαθρεμπόρων, ὅτι ὁ ἀστυνομικός τόν ὁποῖο εἶχαν «συλλάβει» καί βασανίσει «πῆγε νά τούς ληστέψει» γιά νά ὁδηγηθεῖ στήν φυλακή ὁ παθών καί νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ λαθρέμποροι! Ἔτσι καί ἀντιληφθοῦν οἱ «μάγκες» ἀστυνομικό μέ πολιτική περιβολή καί τούς φανεῖ «ὕποπτος», δέν τό ἔχουν σέ τίποτε νά τόν ξυλοφορτώσουν! Ἀφῆστε δέ πού ὅπου νά ’ναι θά δοῦμε καί διαπομπεύσεις ἀστυνομικῶν ἀπό «ἀντιεξουσιαστές».

Σάν νά τή βλέπω τήν εἰκόνα, ὅπως ἐκείνη μέ τούς «τέντυ-μπόυς» τοῦ ’60, ἀλλά ἀπό τήν ἀνάποδη! Θά κρατοῦν οἱ «ἀναρχικοί» τούς ἀστυνομικούς καί θά τούς περιφέρουν στούς δρόμους ἀφοῦ θά τούς ἔχουν κρεμάσει στόν λαιμό ταμπέλα πού θά γράφει: «Εἶμαι μπάτσος. Παρακολουθοῦσα τί γίνεται στήν γειτονιά σας!»…

Ἀλήθεια, δέν νομίζω νά ὑπάρχει ἄλλη εὐρωπαϊκή χώρα στήν ὁποία συμβαίνουν αὐτά τά πράγματα· νά ξυλοφορτώνουν οἱ «ἀναρχικοί» τούς ἀστυνομικούς, νά καλοῦν ἐκεῖνοι σέ βοήθεια τούς συναδέλφους τους καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς δυνάμεως νά λέει στούς ἄνδρες του: «Μήν ὀξύνετε τά πράγματα, ἀφῆστε τους νά φύγουν»!

Θά μοῦ πεῖς, καί τί νά κάνει ὁ ἄνθρωπος; Ἔτσι καί κάνουν οἱ ἀστυνομικοί τήν δουλειά τους, νά βουτήξουν, δηλαδή, τούς «ἀναρχικούς» καί νά τούς «πακετάρουν» γιά τό Τμῆμα, τό λιγότερο πού θά εἰσπράξουν εἶναι ἡ δυσαρέσκεια τῶν ἀνωτέρων τους ἀλλά καί ὁ κίνδυνος νά τούς «σταμπάρουν» οἱ συμμορίες καί νά «τούς τή στήσουν», κάποια στιγμή, προσεχῶς… Δέν νομίζω ἐπίσης νά ὑπάρχει σέ ἄλλη χώρα «κατάληψη» τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου τοῦ Ἐθνικοῦ Πολυτεχνείου ἀπό «ἀντιεξουσιαστές», νά ἔχει μετατραπεῖ τό ὑπόγειο τοῦ κτιρίου σέ ἄντρο ἀνομίας καί ἐργαστήριο παρασκευῆς «μολότωφ», καί ἡ ἀστυνομία νά μήν περνᾶ οὔτε ἀπ’ ἔξω! Δέν νομίζω νά ὑπάρχει ἄλλη χώρα, ὅπου τό κτίριο τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου νά ἔχει μετατραπεῖ σέ ὑπαίθριο χῶρο πωλήσεως λαθραίων τσιγάρων καί ναρκωτικῶν, καί οἱ ἀρχές νά κάνουν ὅτι «δέν τρέχει τίποτε»…

Καί, πραγματικά, ἀνησυχῶ. Ἀνησυχῶ πολύ, ὅταν σκέπτομαι τί θά γίνει ἄν ἡ Ἀστυνομία ἀποφασίσει ξαφνικά νά κάνει σωστά τήν δουλειά της!

Απόψεις

Tό Bερολῖνο πιέζει τήν Ἀθήνα γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νήσων

Εφημερίς Εστία
Μέ «δόλωμα» τήν ἀπόσυρση τῆς Τέταρτης Στρατιᾶς στά βάθη τῆς Ἀνατολίας

Ἡ παγίδα τοῦ «dispute»

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ ΜΙΑ ἀπό τίς πρῶτες του ἐπισκέψεις στήν Θράκη ἀμέσως μετά τήν μεταπολίτευση…

Ἐπίσκεψις Μητσοτάκη στά Σκόπια

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ θέλει νά ἐπισκεφθεῖ ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός…

Ἀπό τήν Λαρίγκοβα στό Χάιντ Πάρκ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἀφιερώσουμε τήν σημερινή μας στήλη σέ φίλους ἀναγνῶστες

Σάββατον, 17 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ