Εἴμαστε, πράγματι, ἡ μόνη χώρα…

Ἄν ζοῦσε ὁ πατέρας μου κι ἔβλεπε τί γίνεται ἐτοῦτο τόν καιρό στή χώρα θά μοῦ ἔλεγε ὅτι «εὑρισκόμεθα εἰς περίοδον ὁμοίαν ἐκείνης ἡ ὁποία προηγήθη τῶν “Δεκεμβριανῶν”».

Ἀπ’ ὅσο θυμᾶμαι, ὅταν μοῦ ἔλεγε ἱστορίες γιά ἐκείνη τήν ταραγμένη ἐποχή ἑστίαζε στήν «ἀνεξέλεγκτον καί ἀπρόσκοπτον δρᾶσιν διαφόρων συμμοριῶν» καί στίς «συνεχεῖς ἐπιθέσεις καί ἐνέδρας εἰς βάρος τῶν ἀνδρῶν τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Χωροφυλακῆς»… Δέν μπορῶ νά πῶ, μᾶλλον δέν τολμῶ νά πῶ, ὅτι διανύουμε ἀνάλογη περίοδο. Ὅτι τῆς μοιάζει πολύ, ὅμως, ἐτοῦτο πού ζοῦμε, μπορῶ νά τό πῶ καί νά τό γράψω. Ἀκόμη… Μαζεύονται, πού λέτε, καμμιά πενηνταριά μάγκες, αὐτοαποκαλούμενοι «ἀντιεξουσιαστές» (ἔτσι τούς ἀποκαλοῦν, ἐπισήμως πλέον καί τά ἑλληνικά ΜΜΕ) καί κάνουν «ἐξακρίβωση στοιχείων» σέ ἀστυνομικούς ἤ ξυλοφορτώνουν ἄνδρες τῆς ὁμάδας «Δίας» χωρίς καμμία συνέπεια καί μάλιστα μέ τήν ἀνοχή τῶν κυβερνώντων, ἀλλά καί τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν δυνάμεων τῆς Ἀστυνομίας.

Ἀρκεῖ μιά καταγγελία ἀλλοδαπῶν λαθρεμπόρων, ὅτι ὁ ἀστυνομικός τόν ὁποῖο εἶχαν «συλλάβει» καί βασανίσει «πῆγε νά τούς ληστέψει» γιά νά ὁδηγηθεῖ στήν φυλακή ὁ παθών καί νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ λαθρέμποροι! Ἔτσι καί ἀντιληφθοῦν οἱ «μάγκες» ἀστυνομικό μέ πολιτική περιβολή καί τούς φανεῖ «ὕποπτος», δέν τό ἔχουν σέ τίποτε νά τόν ξυλοφορτώσουν! Ἀφῆστε δέ πού ὅπου νά ’ναι θά δοῦμε καί διαπομπεύσεις ἀστυνομικῶν ἀπό «ἀντιεξουσιαστές».

Σάν νά τή βλέπω τήν εἰκόνα, ὅπως ἐκείνη μέ τούς «τέντυ-μπόυς» τοῦ ’60, ἀλλά ἀπό τήν ἀνάποδη! Θά κρατοῦν οἱ «ἀναρχικοί» τούς ἀστυνομικούς καί θά τούς περιφέρουν στούς δρόμους ἀφοῦ θά τούς ἔχουν κρεμάσει στόν λαιμό ταμπέλα πού θά γράφει: «Εἶμαι μπάτσος. Παρακολουθοῦσα τί γίνεται στήν γειτονιά σας!»…

Ἀλήθεια, δέν νομίζω νά ὑπάρχει ἄλλη εὐρωπαϊκή χώρα στήν ὁποία συμβαίνουν αὐτά τά πράγματα· νά ξυλοφορτώνουν οἱ «ἀναρχικοί» τούς ἀστυνομικούς, νά καλοῦν ἐκεῖνοι σέ βοήθεια τούς συναδέλφους τους καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς δυνάμεως νά λέει στούς ἄνδρες του: «Μήν ὀξύνετε τά πράγματα, ἀφῆστε τους νά φύγουν»!

Θά μοῦ πεῖς, καί τί νά κάνει ὁ ἄνθρωπος; Ἔτσι καί κάνουν οἱ ἀστυνομικοί τήν δουλειά τους, νά βουτήξουν, δηλαδή, τούς «ἀναρχικούς» καί νά τούς «πακετάρουν» γιά τό Τμῆμα, τό λιγότερο πού θά εἰσπράξουν εἶναι ἡ δυσαρέσκεια τῶν ἀνωτέρων τους ἀλλά καί ὁ κίνδυνος νά τούς «σταμπάρουν» οἱ συμμορίες καί νά «τούς τή στήσουν», κάποια στιγμή, προσεχῶς… Δέν νομίζω ἐπίσης νά ὑπάρχει σέ ἄλλη χώρα «κατάληψη» τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου τοῦ Ἐθνικοῦ Πολυτεχνείου ἀπό «ἀντιεξουσιαστές», νά ἔχει μετατραπεῖ τό ὑπόγειο τοῦ κτιρίου σέ ἄντρο ἀνομίας καί ἐργαστήριο παρασκευῆς «μολότωφ», καί ἡ ἀστυνομία νά μήν περνᾶ οὔτε ἀπ’ ἔξω! Δέν νομίζω νά ὑπάρχει ἄλλη χώρα, ὅπου τό κτίριο τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου νά ἔχει μετατραπεῖ σέ ὑπαίθριο χῶρο πωλήσεως λαθραίων τσιγάρων καί ναρκωτικῶν, καί οἱ ἀρχές νά κάνουν ὅτι «δέν τρέχει τίποτε»…

Καί, πραγματικά, ἀνησυχῶ. Ἀνησυχῶ πολύ, ὅταν σκέπτομαι τί θά γίνει ἄν ἡ Ἀστυνομία ἀποφασίσει ξαφνικά νά κάνει σωστά τήν δουλειά της!

Απόψεις

«Νά ἀπευθυνθεῖτε στό ΝΑΤΟ σέ περίπτωση τουρκικῆς εἰσβολῆς»

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἐκπληκτική ἀπάντησις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Νέντ Πράις τήν ὥρα πού ὁ Τσαβούσογλου ἀπειλεῖ ὅτι «δέν μπλοφάρουμε γιά τά νησιά»

Ἀναζητῶντας τήν συναίνεση τοῦ συστήματος

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΙ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης

Τό Ἵδρυμα Μπότση βραβεύει τόν Ἐλευθέριο Γ. Σκιαδᾶ τῆς «Ἑστίας»

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς…

Εὐχολόγια καί ὑπεκφυγές, ἀλλά τό αἷμα, αἷμα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔχουν προκαλέσει δέος, ὀργή, θλίψη…

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ