ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Δύο γενναῖες γυναῖκες δείχνουν τόν δύσκολο δρόμο

Προχθές ἡ Φώφη Γεννηματᾶ, χθές ἡ Ντόρα Μπακογιάννη

Θά πεῖτε «μά, εἶναι χιλιάδες οἱ γυναῖκες πού διαγιγνώσκονται κάθε τόσο μέ καρκῖνο». Ναί, εἶναι, ἀλλά, δυστυχῶς, δέν τίς γνωρίζουμε ὅλες. Καί πιανόμαστε ἀπό τίς πλέον γνωστές προσωπικότητες, προκειμένου νά μιλήσουμε γι’ αὐτήν τήν διαβολοαρρώστια, πού δέν λέει νά παραδώσει τά μυστικά της, ὥστε νά μπορέσουμε νά τήν ἀντιμετωπίσουμε ἀποτελεσματικά.

Βεβαίως, ἔχουν γίνει βήματα μεγάλα, ἔχουμε φθάσει κοντά στήν καταπολέμηση τῆς ἐπαράτου ἀσθενείας, ἀλλά ἀκόμη δέν φθάσαμε στό «Νενικήκαμεν». Δίνονται μάχες σκληρές «στά μαρμαρένια ἁλώνια», τίς περισσότερες φορές, ὅμως, τά ἀποτελέσματα δέν εἶναι τά ἐπιθυμητά.

Θαρραλέες καί οἱ δύο κυρίες τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, γνωστοποίησαν ἀμέσως τήν περιπέτειά τους καί θά δώσουν τήν μάχη τους ὅπως ταιριάζει στούς δυνατούς καί κατατοπισμένους ἀνθρώπους. Πάει πιά ἡ ἐποχή πού οἱ πολιτικοί, ὅταν ἀσθενοῦσαν, προσπαθοῦσαν νά κρύψουν τήν ἀσθένειά τους. Κανείς τους, μέχρι μερικά χρόνια πρίν, δέν ἔσπευδε νά ἀποκαλύψει ὅτι ἔπασχε ἀπό σοβαρή ἀσθένεια.

Πάντα ὁ περίγυρός τους ἔκρυβε ὅσο καλύτερα μποροῦσε τό «μυστικό», ὅτι ὁ κύριος βουλευτής ἤ ὁ κύριος ὑπουργός εἶχε τόν ξορκισμένο, ὅπως ἀποκαλοῦσαν τόν καρκῖνο οἱ παλαιότεροι. Οἱ πολιτικοί «ἔπρεπε νά εἶναι ὑγιεῖς» καί νά μήν γνωρίζει κανείς τίς περιπέτειες τῆς ὑγείας τους. Κι ὅταν κάποιος ἀσθενοῦσε βαρειά, ὁ περίγυρός του ἄρχιζε νά ἀφήνει νά διαρρεύσουν ἐλάχιστες πληροφορίες. Θυμᾶμαι ὅταν εἶχε ἀρρωστήσει ὁ Βασιλεύς Παῦλος, πού μαθαίναμε τά νέα μέ τό σταγονόμετρο, μέ κάποιες λακωνικές καί ἐνίοτε δύσκολο νά γίνουν ἀντιληπτές ἀνακοινώσεις «ἐκ τοῦ Μεγάλου Βασιλικοῦ Αὐλαρχείου».

Θυμᾶμαι ἀκόμη ὅτι ἡ φιλόμουση θεία μας ἔβγαζε τό συμπέρασμα γιά τήν πορεία τῆς ἀσθενείας τοῦ Βασιλέως ἀπό τό εἶδος τῆς μουσικῆς τήν ὁποία μετέδιδε τό «Ἐθνικόν Ἵδρυμα Ραδιοφωνίας». Κατά τήν περίοδο τῆς ἐπιδεινώσεως τῆς ὑγείας τοῦ Βασιλέως, τό ραδιόφωνο μετέδιδε κλασσική μουσική. Ἐκεῖνο τό μεσημέρι, ἡ θεία ἦταν σαφέστατη: «Σήμερα θά μᾶς ἀφήσει χρόνους ὁ ἄναξ! Ἄρχισε ἡ μετάδοση τῶν ὀρατορίων!» Καί εἶχε δίκιο, καθώς ἡ ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ Παύλου ἀνακοινώθηκε ἐνῶ τό ραδιόφωνο μετέδιδε ὀρατόρια! Ἀργότερα, ἄρχισαν, σιγά-σιγά νά ἀνακοινώνονται κάποιες περιπτώσεις ἀσθενείας πολιτικῶν. Ἀλλά καί πάλι μέ ὑπονοούμενα ἤ μέ μισόλογα. Τόν «γόρδιο δεσμό» ἔλυσαν οἱ Ἀμερικανοί, οἱ ὁποῖοι, ἀπό τό 1970 καί ἐντεῦθεν, ἀνακοίνωναν τήν ἀσθένεια ἤ τίς ὅποιες περιπέτειες τῆς ὑγείας τῶν Προέδρων τους.

Μεγάλη ἦταν ἡ «φασαρία» πού εἶχε γίνει μέ ἕναν καρκῖνο –ὁ ὁποῖος χειρουργήθηκε εὔκολα καί ἀποτελεσματικά– τοῦ Προέδρου Ρήγκαν.

Ἐδῶ, ἐμεῖς, περιμέναμε ἀπό τίς γυναῖκες νά δείξουν γενναιότητα!

Ποιός ξεχνᾶ τά «ἰατρικά ἀνακοινωθέντα» σχετικά μέ τήν ὑγεία τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, τά ὁποῖα «ἔλεγαν πολλά χωρίς νά λένε τίποτε».

Πολύ ἀργότερα μάθαμε ὅτι εἶχαν μεταδοθεῖ ἀνακοινωθέντα περί «συνομιλίας» τοῦ ἀρρώστου πρωθυπουργοῦ μέ στελέχη τῆς κυβερνήσεώς του στό «Ὠνάσειο», ἐνῶ ὁ ἴδιος δέν μποροῦσε νά ἐπικοινωνήσει μέ τό περιβάλλον!

Ἀγαπητή Ντόρα Μπακογιάνη, γνωρίζουμε ὅτι εἶστε ἄνθρωπος μέ σθένος καί γενναιότητα καί ὅτι θά «τά φέρετε βόλτα» μιά χαρά. Ὅπως καί σεῖς, ἀγαπητή Φώφη Γεννηματᾶ, πού ἔχετε μάθει πῶς νά πολεμήσετε τόν ἐχθρό σας.

Εὐχόμεθα τά καλύτερα! Καί εἴμαστε βέβαιοι γιά τήν νίκη σας!

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;