Διότι δέν συνεμορφώθη πρός τό «σύστημα»

Ἡ ἀπελευθέρωση (ὑπό τόν ὅρο νά ὀμολογήσει ἐνοχή) τοῦ Τζούλιαν Ἀσσάνζ, ἀποτελεῖ, τό δίχως ἄλλο, νίκη τῆς ἐλεύθερης δημοσιογραφίας.

Μπορεῖ νά λένε ὅ,τι θέλουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τά κράτη τά ὁποῖα συνετέλεσαν στήν ἀπίστευτη ταλαιπωρία ενό ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος δέν ἔπραξε παρά τό καθῆκον τοῦ δημοσιογράφου νά ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια καί νά δημοσιεύει ἀκόμη καί «ἀπόρρητα» ἔγγραφα, ἀλλά ἡ ἀπηνής δίωξη τοῦ Αὐστραλοῦ ἱδρυτοῦ τῶν WikiLeaks κατέδειξε ὅτι οἱ μέθοδοι τῆς Σοβιετίας βρίσκουν ἐφαρμογή καί στήν ἐλεύθερη Δύση…

Φυσικά, τό ὅλον «στήσιμο» τοῦ διωγμοῦ τόν ὁποῖο ὑπέστη ὁ βραβευμένος Αὐστραλός δημοσιογράφος, οἱ δῆθεν κατηγορίες περί «βιασμοῦ καί παρενοχλήσεων», οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στήν ἀρχική σύλληψή του, τό 2012 στήν Σουηδία, χώρα -ὑποτίθεται- φιλελεύθερη, ἔδειχνε καθαρά ὅτι ἐπρόκειτο περί σκευωρίας.

Στό ἴδιο μοτίβο κινήθηκε καί ἡ Ἀγγλία, ὅπου ὁ Ἀσσάνζ πίστεψε ὅτι (ὡς πολίτης χώρας-μέλους τῆς Κοινοπολιτείας) θά εὕρισκε καταφύγιο καί ἠρεμία. Ὅλοι θυμόμαστε τόν ἑκούσιο ἐγκλεισμό του στήν πρεσβεία τοῦ Ἰσημερινοῦ στό Λονδῖνο, ὅπου παρέμεινε μέχρι τό 2019, ὁπότε ἡ κυβέρνηση τῆς κεντροαμερικανικῆς χώρας ὑπέκυψε στίς ἀμερικανικές πιέσεις καί ἦρε τήν ἀσυλία τήν ὁποία ἕως τότε τοῦ προσέφερε, ἐπιτρέποντάς του νά παραμένει ἔγκλειστος σέ ἕνα δωμάτιο τῆς πρεσβείας.

Ἔτσι, ἑπτά ὁλόκληρα χρόνια ἔπειτα ἀπό τήν ἀρχή τῆς περιπέτειάς του, ὁ Ἀσσάνζ συνελήφθη καί φυλακίσθηκε σέ μιά «σύγχρονη» βρεταννική φυλακή, σέ ἕναν χῶρο «δύο ἐπί τρία», ὅπου παρέμεινε ἄλλα πέντε χρόνια, μέχρι -προχθές- νά ἀπελευθερωθεῖ, προκειμένου νά δικασθεῖ στήν Σαϊπάν, μιά πόλη σέ ἕνα ἀπό τά νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ τά ὁποῖα ἀνήκουν στίς ΗΠΑ. Ἐκεῖ θά «ὀμολογήσει» τήν ἐνοχή του, θά συμψηφισθεῖ ἡ ποινή πού θά τοῦ ἐπιβληθεῖ μέ τά χρόνια κρατήσεώς του καί θά ἀφεθεῖ ελεύθερος.Φυσικά, μέχρι νά συμβεῖ αὐτό, ἄς «κρατᾶμε μικρό καλάθι».

Οἱ δυνάμεις τοῦ «συστήματος» εἶναι τέτοιες πού τίποτε δέν μπορεῖ κανείς νά ἀποκλείσει. Καί μήν νομίζετε ὅτι διαφέρει πολύ τό «σύστημα» ἀνά τόν κόσμο. Ὑπάρχει παντοῦ καί εἶναι παντοδύναμο, ἐλέγχει τήν Δικαιοσύνη, ἐπιβάλλει τήν ἄποψή του καί αλλοίμονο σέ ἐκεῖνον πού «δέν θά πάει μέ τά νερά του»…

Μπορεῖ νά ἀκούγεται ὑπερβολικό, ἀλλά «τό σύστημα» εἶναι παντοῦ, ἐπιβάλλει τήν θέλησή του, καταστρέφει πρόσωπα, διαλύει οἰκογένειες, φυλακίζει ἀδίκως ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι «δέν συνεμορφώθησαν πρός τάς ὑποδείξεις»…

Ἡ περίπτωση τοῦ Τζούλιαν Ἀσσάνζ, ὁ ὁποῖος, μέσω τῆς πλατφόρμας τήν ὁποία διήθυνε, ἀπεκάλυψε καί δημοσιοποίησε χιλιάδες «ἀπόρρητα» ἔγγραφα τῶν ΗΠΑ, πρᾶγμα τό ὁποῖον τό ἀμερικανικό «σύστημα» θεώρησε ἔγκλημα, εἶναι μία ἀπό τίς πολλές, ἀλλά -χάρις στήν δική του ἐπιμονή καί δύναμη- ἔγινε εὐρύτατα γνωστή.

Κάθε χρόνο, ἀνά τόν κόσμο, χάνουν τήν ζωή τους δημοσιογράφοι, ἐπειδή «δέν συνεμορφώθησαν». Ἡ ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς δημοσιογραφίας διώκεται παντοῦ. Δέν ὑπάρχει χώρα πού νά ἀνέχεται τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ Τύπου. Καμμία!

Μήν ἀμφιβάλλετε ὅτι «τό σύστημα» δρᾶ καί στήν Ἑλλάδα. Ὁμιλῶ ἐκ πείρας.Έχει τά «πιόνια» του σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐξουσίας καί «τακτοποιεῖ» τά πράγματα ὅπως ἐκεῖνο κρίνει.

Ἔχουμε καί ἐδῶ «ἀδέκαστους» καί «ἀδαμάντινους» σέ ὅλα τά πόστα, οἱ ὁποῖοι, ὅποτε τούς χρειασθεῖ «τό σύστημα», κλίνουν τήν κεφαλή καί ἐκτελοῦν ἐν ψυχρῷ τίς ἐντολές του!

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924