Διαβάζοντας, ἀντικειμενικότατα, τόν ξένο Τύπο

Ἡ Οὐκρανία φλέγεται, τά Βαλκάνια δέχονται ἤδη τίς δονήσεις ἀπό τήν ρωσσική ἔκρηξη ἀναθεωρητισμοῦ

Ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μέ τό τί γράφουν γιά ἐμᾶς τά ξένα ἔντυπα. Λές καί δέν ἔχουμε ξαναδεῖ πρωτοσέλιδα πού διακωμωδοῦν ἤ κάποια ἄρθρα πού «πυροβολοῦν» ἑλληνικές κυβερνήσεις ἤ Ἕλληνες πολιτικούς. Διαβάζουμε καί παρακολουθοῦμε -κατά τό δυνατόν- τόν διεθνῆ Τύπο καί ἐνημερωνόμαστε (ὅσο μποροῦμε περισσότερο) ἀπό τούς τηλεοπτικούς σταθμούς τῆς Εὐρώπης ἀλλά καί τούς πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ὅσο καί ἄν πολλοί ἀρέσκονται στήν περιφρόνηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου, βασιζόμενοι σέ ἔρευνες διαφόρων (ἰδιωτικῶν) φορέων, ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι τήν κάνουμε καλά τήν δουλειά μας, ἀποφεύγοντας πάντα τήν παγίδα τῆς «ἀντικεμενικότητος», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ φενάκη ἀλλά καί -ἐν πολλοῖς- ψεῦδος… Ὅλοι μας -λίγο πολύ- γνωρίζουμε τί καπνό φουμάρουν τά περισσότερα -ἔγκυρα ἤ λιγότερο «βαρειά»- ἔντυπα τοῦ ἐξωτερικοῦ. Καί διαβάζουμε μέ προσοχή ἐκεῖνα πού μᾶς ἐνδιαφέρουν.

Ὁ δημοφιλής καί ἔγκυρος ,λοιπόν, “Guardian” τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔγραψε μεταξύ ἄλλων ὅτι «οἱ μισοί Ἀμερικανοί ἀναμένουν ἐμφύλιο πόλεμο στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τά ἑπόμενα χρόνια.»

Κατά τήν ἐφημερίδα, «παρατηρεῖται αὐξανόμενη δυσπιστία γιά τούς δημοκρατικούς θεσμούς ἀπό τήν ἀμερικανική κοινωνία. Αὐξάνονται συνεχῶς οἱ πωλήσεις ὅπλων καί πολῖτες παραδέχονται ὅτι εἶναι ἕτοιμοι νά τά χρησιμοποιήσουν ἐναντίον τῶν πολιτικῶν τους ἀντιπάλων! Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα ὁδηγοῦν στό ὅτι ἡ χώρα βρίσκεται στά πρόθυρα μιᾶς νέας ἐσωτερικῆς συγκρούσεως!»…

Αὐτά τά γράφει ὁ “Guardian”, ὁ ὁποῖος ἐπίσης φιλοξενεῖ καί ἕνα ρεπορτάζ γιά τήν «ἀντίσταση τῶν κατοίκων» τῶν Ἐξαρχείων, πού δέν θέλουν μετρό στήν γειτονιά τους. Καί τά γράφει (τά περί τοῦ νέου ἐμφυλίου) βασιζόμενη σέ μιά ἔρευνα τοῦ δρος Garen Wintemute, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε ἕνα κέντρο γιά τή μελέτη τῆς «διά τῶν ὅπλων βίας» στήν Καλιφόρνια. Ὁ ἐρευνητής, μέχρι πρό τινος, χλεύαζε τίς προειδοποιήσεις ἄλλων μελετητῶν γιά ἕναν ἐπικείμενο ἀμερικανικό ἐμφύλιο πόλεμο, ἀποκαλῶντας τους τρελλούς. Τώρα, ὅμως, ἔχει ἀλλάξει γνώμη καί ἔχει παρατηρήσει ὅτι πρίν ἀπό τίς προεδρικές ἐκλογές, οἱ Ἀμερικανοί προμηθεύονται ὅπλα, ἀλλά ἔπειτα ἀπό τήν ἐκλογή, τό πρᾶγμα ξεθύμαινε. Ὄχι, ὅμως, αὐτή τή φορά.

Ἡ ἐφημερίδα φιλοξενεῖ ἐπίσης δηλώσεις τοῦ ἐρευνητοῦ: «Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020, οἱ πωλήσεις ὅπλων ἐκτοξεύθηκαν στά ὕψη. Σέ ἀντίθεση μέ προηγούμενες ἐκρήξεις στίς ἀγορές, τό φαινόμενο δέν σταμάτησε. Οἱ ἄνθρωποι ἐξακολουθοῦν νά ἀγοράζουν ὅπλα σάν τρελλοί». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἱδρυτής τοῦ «Κέντρου» παρουσίασε μελέτη του, κατά τήν ὁποία «οἱ μισοί Ἀμερικανοί ἀναμένουν ἐμφύλιο πόλεμο τά ἑπόμενα χρόνια καί ἕνας στούς πέντε Ἀμερικανούς πιστεύει ὅτι ἡ πολιτική βία δικαιολογεῖται σέ ὁρισμένες περιπτώσεις.»

Κατά τήν ἔρευνα, περίπου τό 40% δήλωσε ὅτι εἶναι ἕτοιμο νά ἐγκαταλείψει τήν δημοκρατία ὥστε νά ὑπάρξει ἕνας ἰσχυρός ἡγέτης στήν κεφαλή τοῦ κράτους.

«Τά εὑρήματα ὑποδηλώνουν συνεχῆ ἀποξένωση καί δυσπιστία πρός τήν ἀμερικανική δημοκρατική κοινωνία καί τούς θεσμούς της. Σημαντικές μειονότητες τοῦ πληθυσμοῦ ἐγκρίνουν τή βία, συμπεριλαμβανομένου τοῦ θανάτου, γιά τήν ἐπίτευξη πολιτικῶν στόχων» ἀναφέρει ἡ ἔρευνα.

Μιά ἔγκυρη ἐφημερίδα φιλοξενεῖ τήν ἔρευνα ἑνός Ἐρευνητικοῦ Κέντρου τό ὁποῖο ἵδρυσε ἕνας ἰδιώτης. Καί ἀφήνει τόν ἀναγνώστη νά κρίνει ἄν πρόκειται γιά σοβαρή ἔρευνα ἤ γιά «μία ἀκόμη». Αὐτά, γιά νά γνωρίζετε ὅτι παρακολουθοῦμε καί ἐμεῖς τόν Τύπο τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀντικειμενικότατα, νά εἶστε βέβαιοι!

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…