ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

«Ὁ συναντηθείς μετά τοῦ Ρώσσου πρωθυπουργοῦ Νορβηγός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Λάγκε ἀπεκάλυψεν ὅτι ὁ κ. Κρουστσέφ ἐφαίνετο κάπως κουρασμένος μετά τήν περιοδείαν του εἰς Σιβηρίαν, ἀλλ’ ὅτι ἐπέδειξεν οὗτος ἐξαιρετικόν χιοῦμορ, διηγηθείς πολλάς διασκεδαστικάς ἱστορίας». Προφανῶς, αἱ διασκεδαστικαί αὗται ἱστορίαι θά ἦσαν σχετικαί μέ τήν ζωήν εἰς τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Σιβηρίας, ὅπου κρατοῦνται οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοι τοῦ κ. Κροῦστσεφ. Καί εἶναι, πραγματικῶς, νά ξεκαρδίζεται κανείς στά γέλια, ἀφηγούμενος τόν τρόπον, μέ τόν ὁποῖον οἱ δυστυχισμένοι αὐτοί σπάζουν πέτρες ἤ πεθαίνουν τῆς πείνας!…

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας συνέστησεν ἐγγράφως πρός τούς διευθυντάς τῶν Σχολῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως ὅπως ἀπαγορεύουν ἐφεξῆς εἰς τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τά σχολεῖα των κληρικούς ἐκπαιδευτικούς νά ἀναπτύσσουν ἐφημεριακήν ἤ ἐξωσχολικήν δρᾶσιν, ἐφ’ ὅσον αὐτή ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν κυρίων τῶν καθηκόντων ὡς ἐκπαιδευτικῶν. Εἰς εἰδικάς περιπτώσεις δύνανται νά ἐπιτρέπουν τοῦτο, μόνον κατόπιν ἀδείας τῶν οἰκείων Μητροπόλεων.

 

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ