Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

«Ὁ συναντηθείς μετά τοῦ Ρώσσου πρωθυπουργοῦ Νορβηγός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Λάγκε ἀπεκάλυψεν ὅτι ὁ κ. Κρουστσέφ ἐφαίνετο κάπως κουρασμένος μετά τήν περιοδείαν του εἰς Σιβηρίαν, ἀλλ’ ὅτι ἐπέδειξεν οὗτος ἐξαιρετικόν χιοῦμορ, διηγηθείς πολλάς διασκεδαστικάς ἱστορίας». Προφανῶς, αἱ διασκεδαστικαί αὗται ἱστορίαι θά ἦσαν σχετικαί μέ τήν ζωήν εἰς τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Σιβηρίας, ὅπου κρατοῦνται οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοι τοῦ κ. Κροῦστσεφ. Καί εἶναι, πραγματικῶς, νά ξεκαρδίζεται κανείς στά γέλια, ἀφηγούμενος τόν τρόπον, μέ τόν ὁποῖον οἱ δυστυχισμένοι αὐτοί σπάζουν πέτρες ἤ πεθαίνουν τῆς πείνας!…

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας συνέστησεν ἐγγράφως πρός τούς διευθυντάς τῶν Σχολῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως ὅπως ἀπαγορεύουν ἐφεξῆς εἰς τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τά σχολεῖα των κληρικούς ἐκπαιδευτικούς νά ἀναπτύσσουν ἐφημεριακήν ἤ ἐξωσχολικήν δρᾶσιν, ἐφ’ ὅσον αὐτή ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν κυρίων τῶν καθηκόντων ὡς ἐκπαιδευτικῶν. Εἰς εἰδικάς περιπτώσεις δύνανται νά ἐπιτρέπουν τοῦτο, μόνον κατόπιν ἀδείας τῶν οἰκείων Μητροπόλεων.

 

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ