Δευτέρα, 30 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΩΡΑ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΩΝ

«Μετά τήν κ. Τίνα Λιβανοῦ, πρώην Ὠνάση καί νῦν μαρκησίαν τοῦ Μπλάντφορδ, μία ἄλλη Ἑλληνίδα εἰσέρχεται εἰς τήν ὑψηλήν Εὐρωπαϊκήν ἀριστοκρατίαν. Πρόκειται διά τήν νεαρωτάτην δίδα Χ. (κόρην γνωστοῦ βιομηχάνου), ἡ ὁποία νυμφεύεται τόν Ἰταλόν πρίγκηπα τῆς Παπικῆς ἀριστοκρατίας Ρικάρντο Πινιατέλι. Ὁ γάμος θά γίνει εἰς τήν Ἑλβετίαν, ἀρκετοί δέ Ἀθηναῖοι καί Ἀθηναῖες προσεκλήθησαν καί θά μεταβοῦν ἐκεῖ». Ἡ ὥρα ἡ καλή –πού λένε καί εἰς τά Πετράλωνα, ὅταν πρόκειται διά τούς γάμους καμμιᾶς νέας μέ τόν πρίγκηπα τῆς… καρδιᾶς της. Ἦτο καιρός πλέον νά γεμίσῃ καί ἡ Ἑλλάς μαρκησίους, βαρώνους καί πρίγκηπας, πρός μεγάλην καταισχύνην τῆς ἀριστοκρατίας τῆς Εὐρώπης.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Τό ἀπόγευμα, θά ἀναχωρήσῃ ἀεροπορικῶς εἰς Λονδῖνον ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος, προκειμένου νά μετάσχῃ τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἀρχομένου ἐκεῖ αὔριον τήν πρωίαν ἐτησίου συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Ἱστιοπλοϊκῆς Ὁμοσπονδίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τό συνέδριον. Τό συνέδριον θά τερματίσῃ τάς ἐργασίας του τήν προσεχῆ Κυριακήν.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε