ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Δευτέρα, 30 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΩΡΑ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΩΝ

«Μετά τήν κ. Τίνα Λιβανοῦ, πρώην Ὠνάση καί νῦν μαρκησίαν τοῦ Μπλάντφορδ, μία ἄλλη Ἑλληνίδα εἰσέρχεται εἰς τήν ὑψηλήν Εὐρωπαϊκήν ἀριστοκρατίαν. Πρόκειται διά τήν νεαρωτάτην δίδα Χ. (κόρην γνωστοῦ βιομηχάνου), ἡ ὁποία νυμφεύεται τόν Ἰταλόν πρίγκηπα τῆς Παπικῆς ἀριστοκρατίας Ρικάρντο Πινιατέλι. Ὁ γάμος θά γίνει εἰς τήν Ἑλβετίαν, ἀρκετοί δέ Ἀθηναῖοι καί Ἀθηναῖες προσεκλήθησαν καί θά μεταβοῦν ἐκεῖ». Ἡ ὥρα ἡ καλή –πού λένε καί εἰς τά Πετράλωνα, ὅταν πρόκειται διά τούς γάμους καμμιᾶς νέας μέ τόν πρίγκηπα τῆς… καρδιᾶς της. Ἦτο καιρός πλέον νά γεμίσῃ καί ἡ Ἑλλάς μαρκησίους, βαρώνους καί πρίγκηπας, πρός μεγάλην καταισχύνην τῆς ἀριστοκρατίας τῆς Εὐρώπης.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Τό ἀπόγευμα, θά ἀναχωρήσῃ ἀεροπορικῶς εἰς Λονδῖνον ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος, προκειμένου νά μετάσχῃ τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἀρχομένου ἐκεῖ αὔριον τήν πρωίαν ἐτησίου συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Ἱστιοπλοϊκῆς Ὁμοσπονδίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τό συνέδριον. Τό συνέδριον θά τερματίσῃ τάς ἐργασίας του τήν προσεχῆ Κυριακήν.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.