ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Δευτέρα, 30 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΩΡΑ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΩΝ

«Μετά τήν κ. Τίνα Λιβανοῦ, πρώην Ὠνάση καί νῦν μαρκησίαν τοῦ Μπλάντφορδ, μία ἄλλη Ἑλληνίδα εἰσέρχεται εἰς τήν ὑψηλήν Εὐρωπαϊκήν ἀριστοκρατίαν. Πρόκειται διά τήν νεαρωτάτην δίδα Χ. (κόρην γνωστοῦ βιομηχάνου), ἡ ὁποία νυμφεύεται τόν Ἰταλόν πρίγκηπα τῆς Παπικῆς ἀριστοκρατίας Ρικάρντο Πινιατέλι. Ὁ γάμος θά γίνει εἰς τήν Ἑλβετίαν, ἀρκετοί δέ Ἀθηναῖοι καί Ἀθηναῖες προσεκλήθησαν καί θά μεταβοῦν ἐκεῖ». Ἡ ὥρα ἡ καλή –πού λένε καί εἰς τά Πετράλωνα, ὅταν πρόκειται διά τούς γάμους καμμιᾶς νέας μέ τόν πρίγκηπα τῆς… καρδιᾶς της. Ἦτο καιρός πλέον νά γεμίσῃ καί ἡ Ἑλλάς μαρκησίους, βαρώνους καί πρίγκηπας, πρός μεγάλην καταισχύνην τῆς ἀριστοκρατίας τῆς Εὐρώπης.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Τό ἀπόγευμα, θά ἀναχωρήσῃ ἀεροπορικῶς εἰς Λονδῖνον ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος, προκειμένου νά μετάσχῃ τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἀρχομένου ἐκεῖ αὔριον τήν πρωίαν ἐτησίου συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Ἱστιοπλοϊκῆς Ὁμοσπονδίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τό συνέδριον. Τό συνέδριον θά τερματίσῃ τάς ἐργασίας του τήν προσεχῆ Κυριακήν.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…