Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΦ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Τό προεδρεῖον τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ ἀπήλλαξε τῶν καθηκόντων του τόν κ. Ἀνθρώπωφ, ὁ ὁποῖος ἀπό τοῦ 1953 κατεῖχε τήν θέσιν τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργίας καί τοῦ ὑπεδάφους». Ὡς συνήθως, οἱ Ρῶσσοι δέν ἐξηγοῦν, διά τί ἀπελύθη ὁ Ὑπουργός των· προφανῶς, ὅμως, αὐτός ὁ Ἀνθρώπωφ θά ἀπεδείχθη… Παληανθρώπωφ, ὅπως συμβαίνει δυστυχῶς, μέ πολλούς «βασιλικούς ἄνδρας», ἐντεῦθεν καί ἐκεῖθεν τοῦ Παραπετάσματος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΑΙΤΟΥΣΑ ΕΠΙ 40 ΕΤΗ

Ὑπό ὀργάνων τῆς ὑπηρεσίας περισυλλογῆς ἐπαιτῶν συνελήφθη εἰς τήν στοάν Φέξη ἡ γραῖα ἐπαίτις Α. Μ., ἡ ὁποία κατά τρόπον φορτικόν, ἐζήτει βοήθειαν ἀπό διαβάτας. Ἐνεργηθείσης ἐρεύνης ἐπ’ αὐτῆς ἀνευρέθησαν 22.000 δραχμῶν, 65 χρυσαῖ λίραι καί πληθώρα νομισμάτων. Ἡ επαίτις, ἡ ὁποία διαμένει εἰς τήν Νίκαιαν, ἰσχυρίσθη ὅτι αἱ κατασχεθεῖσαι λίραι καί δραχμαί εἶναι προϊόν ἐπαιτείας 40 ἐτῶν καί ὅτι προορίζονται διά προῖκα μιᾶς ἀνεψιᾶς της. Αὐτή θά ἀποσταλῇ σήμερον εἰς τόν Εἰσαγγελέα.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ