Δέν εἶναι στραβός ὁ γιαλός…

Ὅπως εἴχαμε προβλέψει, ἔγινε πάλι τῆς τρελῆς στήν Ἀθήνα «πρός τιμήν» τῆς ἐπετείου τοῦ Πολυτεχνείου.

Γιά μία ἀκόμη φορά οἱ μπαχαλάκηδες, πού τά τελευταῖα χρόνια ἀπολαμβάνουν τῆς ἀνοχῆς τῆς κρατούσης καταστάσεως, ἔκαναν παρανάλωμα τοῦ πυρός τήν πρωτεύουσα. Ἀρκεῖ νά σᾶς πῶ ὅτι ὑπάρχουν πρακτορεῖα ἐκδρομῶν στό ἐξωτερικό πού ἔχουν εἰδικό πρόγραμμα «γιά τά ἐπεισόδια τοῦ Νοέμβρη στήν Ἀθήνα». Ἔχει γίνει δηλαδή τουριστική ἀτραξιόν ὁ ἀνταρτοπόλεμος μεταξύ «ἀντιεξουσιαστῶν» καί Ἀστυνομίας.

Ὅταν μιλᾶμε βέβαια γιά τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία θά πρέπει νά κάνουμε ἕναν σαφῆ διαχωρισμό. Ἔχουμε τήν Ἀστυνομία τῆς ὁποίας οἱ διωκτικές ὑπηρεσίες σημειώνουν ἐπιτυχίες τόσο στόν πόλεμο κατά τοῦ ἐμπορίου ναρκωτικῶν ὅσο καί ἐναντίον ὀργανωμένων ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων καί συμμοριῶν.

Ἔχουμε ὅμως καί τήν Ἀστυνομία ἡ ὁποία μέ ἐντολή τῶν ἀνωτέρων δέν παρεμβαίνει τόσο σέ ἐπιθέσεις πού δέχεται ἀπό τούς γνωστούς-ἀγνώστους ὅσο καί σέ διάφορα «ἄβατα» τῶν Ἀθηνῶν, τῶν περιχώρων καί τῆς Θεσσαλονίκης. Ἔτσι, ἀπολαύσαμε γιά μία ἀκόμη «ἐπέτειο» βομβαρδισμό μέ μολότωφ, ἐπιθέσεις μέ πέτρες, κατεδαφίσεις ρείθρων καί πεζοδρομίων καί ὅλα αὐτά ἐναντίον μιᾶς Ἀστυνομίας τῆς ὁποίας τά στελέχη ἔχουν λάβει ἐντολή γιά «αὐτοπροστασία».

«Καί τί θέλεις; Νά ξαναγυρίσουμε στήν Ἀστυνομία πού γιά ψύλλου πήδημα σέ συνελάμβανε καί ἐξαφανιζόσουν γιά κάμποσο καιρό, γιά νά ἐπιστρέψεις στό σπίτι σου –ἄν ἐπιστρέψεις– μέ τά σημάδια τῆς «περιποιήσεως»; Ὄχι ἀσφαλῶς. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τήν ἀπόλυτη ἀσυδοσία ὑπάρχει μεγάλη διαφορά. Καί δέν θά μπῶ σέ λεπτομέρειες, ἀλλά ὡς παλαιός ἀστυνομικός συντάκτης γνωρίζω ὅτι ὅταν ἡ Ἀσφάλεια συνελάμβανε κλέφτες, διαρρῆκτες, μπουκαδόρους, γρυλλάκηδες, ἐμπόρους ναρκωτικῶν ἤ ἄλλου εἴδους κακοποιούς, μέσα σέ ἐλάχιστο χρόνο οἱ συλληφθέντες εἶχαν ὁμολογήσει, εἶχαν παραπεμφθεῖ, καί συνήθως εἶχαν καταδικασθεῖ. Πόσοι ἄραγε ἀπό τίς ἀνωτέρω συνομοταξίες παρανόμων συλλαμβάνονται σήμερα καί πόσοι ἀπ’ αὐτούς καί πόσοι τιμωροῦνται; Στέλεχος τῆς Ἀστυνομίας μοῦ ἔλεγε τά ἑξῆς: «Μέ τό πού τούς πιάνουμε σπεύδει πρός ὑπεράσπισή τους ὁλόκληρη ὁμάδα δικηγόρων. Ἡ συνήθης ὁδός εἶναι νά συνταχθοῦν δικογραφίες, νά παραπεμφθοῦν στό δικαστήριο, νά πάρουν ἀναβολή καί τακτική δικάσιμο καί… μήν τούς εἴδατε». Αὐτή εἶναι δυστυχῶς σήμερα ἡ εἰκόνα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Οἱ παράνομοι ἐκσυγχρονίζονται, ἐξοπλίζονται, ὀργανώνονται, καί ἡ Ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἐπίσης ἐξοπλίζεται καί ὀργανώνεται, δέν μπορεῖ νά τούς ἀντιμετωπίσει. Ὁπωσδήποτε κάτι φταίει.

«Καί ποιός σοῦ εἶπε ὅτι ἡ Ἀστυνομία ἐξοπλίζεται καί διαθέτει τά κατάλληλα μέσα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς μοντέρνας ἐγκληματικότητος; Οὔτε περιπολικά, οὔτε λάστιχα γιά τά αὐτοκίνητα, οὔτε ἀνταλλακτικά, οὔτε ἀλεξίσφαιρα γιλέκα, οὔτε κἄν βενζίνη μποροῦμε νά ἐξασφαλίσουμε εὔκολα» μοῦ λένε οἱ ἀστυνομικοί. Εἶναι δέ γνωστό ὅτι κάποιοι εὔποροι συμπατριῶτες μας φροντίζουν μέ δικά τους ἔξοδα νά καλύψουν τίς ἀνωτέρω ἐλλείψεις.

Καί ἐρωτᾶ ὁ ἀφελής πολίτης: «Εἶναι αὐτή εἰκόνα σύγχρονου κράτους δικαίου; Εἶναι αὐτή εἰκόνα μιᾶς χώρας τῆς ὁποίας οἱ διωκτικές ἀρχές εἶναι σέ θέση νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἐγκληματικότητα;». Δυστυχῶς, ὄχι. Καί αὐτή εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια. Ἀντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς εὔκολα πόσο δυσχερές εἶναι σήμερα τό ἔργο τῶν δύο κυριῶν, στίς ὁποῖες ἡ Κυβέρνηση ἀνέθεσε τήν πολιτική εὐθύνη τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας. Καί εἶναι βέβαιο ὅτι δέν εἶναι στραβός ὁ γιαλός.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ