ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Δέκα Ἕλληνες πλοιοκτῆτες στούς ἑκατό κορυφαίους

Εἴθισται, κάθε χρόνο, κάποιοι δημοσιογραφικοί ὀργανισμοί νά…

… παρουσιάζουν «Τίς ἑκατό κορυφαῖες προσωπικότητες» διαφόρων κλάδων τῆς Οἰκονομίας καί τοῦ Ἐμπορίου.

Ὁ ἀγγλικός οἶκος Lloyd’s, ὁ ὁποῖος μέχρι πρό ἐτῶν ἐξέδιδε τήν οἰκονομική-ναυτιλιακή ἐφημερίδα Lloyd’s List, τήν ὁποία μετέτρεψε σέ ἱστοσελίδα (προφανῶς τό ἔντυπο εἶχε χάσει τήν μεγάλη κυκλοφορία του), ἐπιλέγει κάθε χρόνο τίς «Ἑκατό κορυφαῖες προσωπικότητες» (καί) ἀπό τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας. Οἱ διακρίσεις ἀφοροῦν στίς «Ἑκατό προσωπικότητες πού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στήν παγκόσμια ναυτιλία γιά τό 2022». Πέρυσι εἴχαμε στόν πίνακα δέκα Ἕλληνες, ἐφέτος ἔχουμε τρεῖς περισσότερους. Ἐπιχειρηματίες πού διακρίνονται στόν χῶρο τῆς ποντοπόρου ναυτιλίας, στήν ὁποία ἡ χώρα μας ἐπαξίως κρατᾶ τά σκῆπτρα! Τώρα τό πῶς ἡ πρώτη δύναμη στήν παγκόσμια ναυτιλία ἔχει μόνο δέκα ἐκπροσώπους σέ ἕναν πίνακα ἑκατό προσωπικοτήτων καί πῶς ἐπιλέγονται οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Κινεζικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος (ἐκεῖ ἀνήκει ἡ κινεζική Cosco) μεταξύ τῶν «κορυφαίων παραγόντων» μιᾶς ἐπιχειρηματικῆς πρωτοβουλίας τήν ὁποία χαρακτηρίζει ὁ ἐλεύθερος ἀνταγωνισμός, εἶναι μᾶλλον «τεχνικό θέμα»…

Στήν δέκατη θέση, λοιπόν, τοῦ σχετικοῦ πίνακα, ἡ Μαρία Ἀγγελικούση (Angelicoussis Group), πρώτη μεταξύ τῶν συμπατριωτῶν μας.

Στήν δέκατη πέμπτη θέση ὁ Γιῶργος Προκοπίου (Dynacom-Dynagas-Seatraders), ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπίσης τό κουράγιο νά ἐμπλακεῖ στήν προσπάθεια γιά τήν διατήρηση ἐν ζωῇ τῶν Ναυπηγείων Σκαραμαγκᾶ!

Στήν δέκατη ἔνατη θέση, ἡ Καρδαμυλίτισσα καπετάνισσα Ἀγγελική Φράγου (Navios) καί στήν εἰκοστή τρίτη (γιά πρώτη φορά στόν κατάλογο) ἡ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν, Μελίνα Τραυλοῦ (Neptuyne Lines).

Στήν εἰκοστή ἐνάτη θέση, ὁ Πέτρος Παππᾶς, πού ἡγεῖται τῆς Star Bulk καί ἐγκαινίασε, πρό ἡμερῶν, τά Ναυπηγεῖα Ἐλευσίνας, ὁδηγῶντας ἐκεῖ σκάφος τῆς ἑταιρείας, τό πρῶτο «στήν νέα ἐποχή» τῶν πολύπαθων Ναυπηγείων.

Στήν τριακοστή πρώτη θέση ὁ Γιῶργος Οἰκονόμου (TMS Group) καί στήν τριακοστή ἑβδόμη ὁ Κωστῆς Κωσταντακόπουλος (Costamare). Ὁ Πῆτερ Λιβανός (GasLog/DryLog) στήν τεσσαρακοστή θέση καί στήν τεσσαρακοστή πρώτη ὁ Εὐάγγελος Μαρινάκης (Capital), ἐνῶ στήν ἑξηκοστή βρίσκουμε τόν Μιχαήλ Λογοθέτη (Libra Group). Στήν ἑβδομηκοστή τρίτη ἡ Σεμίραμις Παληοῦ (Diana Shipping) καί στήν ὀγδοηκοστή τρίτη ἡ Ἔλπη Πετράκη, πρόεδρος τῆς WISTA. Ἐκπλήσσει ἡ παρουσία τῆς Προέδρου τῆς ΕΕ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν στήν πρώτη θέση, μαζί μέ τόν Φράντς Τίμμερμανς, τήν Μάγδα Κοπζύνσκα καί τήν Ἀντίνα Βαλεάν. Προφανῶς ἐπελέγησαν λόγῳ τῶν (ἀλλεπάλληλων) μέτρων τά ὁποῖα λαμβάνονται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος.

Στήν δεύτερη θέση οἱ Γουάν Μίν καί ὁ Μιάο Γιανμίν (Cosco/China Merchants) καί στήν τρίτη οἱ Ρόμπερτ Οὔγκλα (AP Moller Holdings) καί Σόρεν Σκού (AP Moller Maersk).

Ἄν διερωτᾶται κανείς ποιός ἐπιμελεῖται τόν σχετικό πίνακα καί ποιός προτείνει τούς ὑποψηφίους, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Οἱ δημοσιογράφοι καί ἀνταποκριτές τῆς Lloyd’s List σέ ὅλον τόν κόσμο.

Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἀπό τό ἑπόμενο ἔτος ἀνάλογο πίνακα θά παρουσιάζει ἡ ἔγκυρη ἑλληνική οἰκονομική ἐφημερίδα Ναυτεμπορική, ἡ μία ἀπό τίς δύο εὐρωπαϊκές οἰκονομικές ἐφημερίδες (ἡ ἄλλη εἶναι ἡ νορβηγική Tradewinds), ἡ ὁποία ἀσχολεῖται ἐνδελεχῶς μέ τήν Ἐμπορική Ναυτιλία.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.