Δευτέρα, 8 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

Ἀπό τάς μικράς οἰκονομικάς εἰδήσεις: «Ἠλεκτρονικός ἐγκέφαλος, γερμανικῆς κατασκευῆς, θά χρησιμοποιηθῇ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν διά τόν ὑπολογισμόν τοῦ φόρου εἰσοδήματος βάσει τῶν ὑποβαλλομένων εἰς τάς ἐφορίας δηλώσεων, θά καταρτίζῃ δέ συγχρόνως τούς χρηματικούς καταλόγους καί τάς πρός τούς φορολογούμενους εἰδοποιήσεις». Εἶναι, πράγματι, τόσοι οἱ φόροι, τούς ὁποίους ἔχει ἐπιβάλει ἡ Εὐνοιοκρατία εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν, ὥστε οἱ φορολογικοί ὑπάλληλοι δέν προφθαίνουν νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τόν ὄγκον τῆς σχετικῆς ἐργασίας, καί εἶναι δικαιολογημένη ἡ προμήθεια ἠλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου! Φυσικά, ἐάν οἱ κυβερνῆται μας εἶχαν… ἀπό τόν ἄλλον ἐγκέφαλον· ὅλα αὐτά θά ἦσαν περιττά, ἀλλά δέν ἔχουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ Ν.Α.Τ.Ο.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Οἱ ἀφιχθέντες ἐνταῦθα πρός παρακολούθησιν τῆς ἀσκήσεως «Ταχεῖα τοῦ Νότου», διοικηταί τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων Νοτίου καί Κεντρικῆς Εὐρώπης, ναύαρχος Ράσσελ καί στρατηγός Ζακώ, εἰς δηλώσεις των ἐτόνισαν ὅτι οἱ ἐπιτελάρχαι τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ εἶχον τήν εὐκαιρίαν κατά τήν ἐνεργηθεῖσαν ὑπ’ αὐτῶν ἀεροπορικήν ἀναγνώρισιν τῆς βορείου Ἑλλάδος νά διαπιστώσουν καί ἐκτιμήσουν τήν μεγάλην στρατηγικήν σημασίαν τοῦ χώρου αὐτῆς.

Ἐπίσης ἐξῆρον οὗτοι τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἐφαρμοσθέντος συστήματος τῆς ἀερογεφύρας, διά τήν μεταφοράν τῶν κινητῶν χερσαίων δυνάμεων τῆς συμμαχίας.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!