Δευτέρα, 8 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

Ἀπό τάς μικράς οἰκονομικάς εἰδήσεις: «Ἠλεκτρονικός ἐγκέφαλος, γερμανικῆς κατασκευῆς, θά χρησιμοποιηθῇ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν διά τόν ὑπολογισμόν τοῦ φόρου εἰσοδήματος βάσει τῶν ὑποβαλλομένων εἰς τάς ἐφορίας δηλώσεων, θά καταρτίζῃ δέ συγχρόνως τούς χρηματικούς καταλόγους καί τάς πρός τούς φορολογούμενους εἰδοποιήσεις». Εἶναι, πράγματι, τόσοι οἱ φόροι, τούς ὁποίους ἔχει ἐπιβάλει ἡ Εὐνοιοκρατία εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν, ὥστε οἱ φορολογικοί ὑπάλληλοι δέν προφθαίνουν νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τόν ὄγκον τῆς σχετικῆς ἐργασίας, καί εἶναι δικαιολογημένη ἡ προμήθεια ἠλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου! Φυσικά, ἐάν οἱ κυβερνῆται μας εἶχαν… ἀπό τόν ἄλλον ἐγκέφαλον· ὅλα αὐτά θά ἦσαν περιττά, ἀλλά δέν ἔχουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ Ν.Α.Τ.Ο.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Οἱ ἀφιχθέντες ἐνταῦθα πρός παρακολούθησιν τῆς ἀσκήσεως «Ταχεῖα τοῦ Νότου», διοικηταί τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων Νοτίου καί Κεντρικῆς Εὐρώπης, ναύαρχος Ράσσελ καί στρατηγός Ζακώ, εἰς δηλώσεις των ἐτόνισαν ὅτι οἱ ἐπιτελάρχαι τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ εἶχον τήν εὐκαιρίαν κατά τήν ἐνεργηθεῖσαν ὑπ’ αὐτῶν ἀεροπορικήν ἀναγνώρισιν τῆς βορείου Ἑλλάδος νά διαπιστώσουν καί ἐκτιμήσουν τήν μεγάλην στρατηγικήν σημασίαν τοῦ χώρου αὐτῆς.

Ἐπίσης ἐξῆρον οὗτοι τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἐφαρμοσθέντος συστήματος τῆς ἀερογεφύρας, διά τήν μεταφοράν τῶν κινητῶν χερσαίων δυνάμεων τῆς συμμαχίας.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923