Δευτέρα, 8 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

Ἀπό τάς μικράς οἰκονομικάς εἰδήσεις: «Ἠλεκτρονικός ἐγκέφαλος, γερμανικῆς κατασκευῆς, θά χρησιμοποιηθῇ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν διά τόν ὑπολογισμόν τοῦ φόρου εἰσοδήματος βάσει τῶν ὑποβαλλομένων εἰς τάς ἐφορίας δηλώσεων, θά καταρτίζῃ δέ συγχρόνως τούς χρηματικούς καταλόγους καί τάς πρός τούς φορολογούμενους εἰδοποιήσεις». Εἶναι, πράγματι, τόσοι οἱ φόροι, τούς ὁποίους ἔχει ἐπιβάλει ἡ Εὐνοιοκρατία εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν, ὥστε οἱ φορολογικοί ὑπάλληλοι δέν προφθαίνουν νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τόν ὄγκον τῆς σχετικῆς ἐργασίας, καί εἶναι δικαιολογημένη ἡ προμήθεια ἠλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου! Φυσικά, ἐάν οἱ κυβερνῆται μας εἶχαν… ἀπό τόν ἄλλον ἐγκέφαλον· ὅλα αὐτά θά ἦσαν περιττά, ἀλλά δέν ἔχουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ Ν.Α.Τ.Ο.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Οἱ ἀφιχθέντες ἐνταῦθα πρός παρακολούθησιν τῆς ἀσκήσεως «Ταχεῖα τοῦ Νότου», διοικηταί τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων Νοτίου καί Κεντρικῆς Εὐρώπης, ναύαρχος Ράσσελ καί στρατηγός Ζακώ, εἰς δηλώσεις των ἐτόνισαν ὅτι οἱ ἐπιτελάρχαι τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ εἶχον τήν εὐκαιρίαν κατά τήν ἐνεργηθεῖσαν ὑπ’ αὐτῶν ἀεροπορικήν ἀναγνώρισιν τῆς βορείου Ἑλλάδος νά διαπιστώσουν καί ἐκτιμήσουν τήν μεγάλην στρατηγικήν σημασίαν τοῦ χώρου αὐτῆς.

Ἐπίσης ἐξῆρον οὗτοι τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἐφαρμοσθέντος συστήματος τῆς ἀερογεφύρας, διά τήν μεταφοράν τῶν κινητῶν χερσαίων δυνάμεων τῆς συμμαχίας.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος