ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 7 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΦΘΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ!

Ἐκ Μαδρίτης τηλεγραφοῦν: «Ἀπό 1ης Ἰανουαρίου, οἱ κρατικοί ραδιοσταθμοί τῆς Ἱσπανίας δέν κλείνουν πλέον τάς ἐκπομπάς των μέ τό σύνθημα: “Βίβα Φράνκο! Ἀρρίμπα Ἐσπάνια”. Οὔτε ὁ ὕμνος τῆς Φάλαγγος παίζεται». Φαίνεται, ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ Φράνκο θά ἐβαρύνθη πλέον αὐτά τά στερεότυπα συνθήματα! Τό πολύ τό «Κύριε ἐλέησον!» τό βαρυέται κι’ ὁ παππᾶς, λέγει ἡ λαϊκή σοφία. Καί τό ἴδιον ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τόν Ἑλληνικόν λαόν, ὅταν ἀκούῃ συνεχῶς τούς ραδιοφωνικούς ὕμνους πρός τόν «πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως κύριον Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν»!… Οὔτε νά γελάσῃ πλέον δέν ἔχει διάθεσιν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΑΡΧΗΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Ὁ Διάδοχος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἀνωτάτου Ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ, θά πραγματοποιήσῃ περιοδείαν εἰς τά συμμαχικά στρατηγεῖα, Μονάδας καί Βάσεις. Ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Διάδοχος θά ἀναχωρήσῃ τήν Πέμπτην καί θά ἐπισκεφθῇ τό κεντρικόν στρατηγεῖον τοῦ ΝΑΤΟ εἰς Παρισίους, ὅπου θά ἔχῃ συνομιλίας μετά τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων καί ἄλλων ἐπιτελῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐν συνεχείᾳ θά μεταβῇ εἰς Δυτ. Γερμανίαν, τό Βέλγιον καί τήν Ὁλλανδίαν, ὅπου θά ἐπισκεφθῇ ἀεροπορικάς, ναυτικάς καί χερσαίας βάσεις τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡ περιοδεία θά διαρκέσῃ συνολικῶς 12 ἡμέρας.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ