Δευτέρα, 7 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΦΘΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ!

Ἐκ Μαδρίτης τηλεγραφοῦν: «Ἀπό 1ης Ἰανουαρίου, οἱ κρατικοί ραδιοσταθμοί τῆς Ἱσπανίας δέν κλείνουν πλέον τάς ἐκπομπάς των μέ τό σύνθημα: “Βίβα Φράνκο! Ἀρρίμπα Ἐσπάνια”. Οὔτε ὁ ὕμνος τῆς Φάλαγγος παίζεται». Φαίνεται, ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ Φράνκο θά ἐβαρύνθη πλέον αὐτά τά στερεότυπα συνθήματα! Τό πολύ τό «Κύριε ἐλέησον!» τό βαρυέται κι’ ὁ παππᾶς, λέγει ἡ λαϊκή σοφία. Καί τό ἴδιον ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τόν Ἑλληνικόν λαόν, ὅταν ἀκούῃ συνεχῶς τούς ραδιοφωνικούς ὕμνους πρός τόν «πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως κύριον Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν»!… Οὔτε νά γελάσῃ πλέον δέν ἔχει διάθεσιν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΑΡΧΗΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Ὁ Διάδοχος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἀνωτάτου Ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ, θά πραγματοποιήσῃ περιοδείαν εἰς τά συμμαχικά στρατηγεῖα, Μονάδας καί Βάσεις. Ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Διάδοχος θά ἀναχωρήσῃ τήν Πέμπτην καί θά ἐπισκεφθῇ τό κεντρικόν στρατηγεῖον τοῦ ΝΑΤΟ εἰς Παρισίους, ὅπου θά ἔχῃ συνομιλίας μετά τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων καί ἄλλων ἐπιτελῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐν συνεχείᾳ θά μεταβῇ εἰς Δυτ. Γερμανίαν, τό Βέλγιον καί τήν Ὁλλανδίαν, ὅπου θά ἐπισκεφθῇ ἀεροπορικάς, ναυτικάς καί χερσαίας βάσεις τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡ περιοδεία θά διαρκέσῃ συνολικῶς 12 ἡμέρας.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ