ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Δευτέρα, 7 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΦΘΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ!

Ἐκ Μαδρίτης τηλεγραφοῦν: «Ἀπό 1ης Ἰανουαρίου, οἱ κρατικοί ραδιοσταθμοί τῆς Ἱσπανίας δέν κλείνουν πλέον τάς ἐκπομπάς των μέ τό σύνθημα: “Βίβα Φράνκο! Ἀρρίμπα Ἐσπάνια”. Οὔτε ὁ ὕμνος τῆς Φάλαγγος παίζεται». Φαίνεται, ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ Φράνκο θά ἐβαρύνθη πλέον αὐτά τά στερεότυπα συνθήματα! Τό πολύ τό «Κύριε ἐλέησον!» τό βαρυέται κι’ ὁ παππᾶς, λέγει ἡ λαϊκή σοφία. Καί τό ἴδιον ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τόν Ἑλληνικόν λαόν, ὅταν ἀκούῃ συνεχῶς τούς ραδιοφωνικούς ὕμνους πρός τόν «πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως κύριον Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν»!… Οὔτε νά γελάσῃ πλέον δέν ἔχει διάθεσιν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΑΡΧΗΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Ὁ Διάδοχος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἀνωτάτου Ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ, θά πραγματοποιήσῃ περιοδείαν εἰς τά συμμαχικά στρατηγεῖα, Μονάδας καί Βάσεις. Ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Διάδοχος θά ἀναχωρήσῃ τήν Πέμπτην καί θά ἐπισκεφθῇ τό κεντρικόν στρατηγεῖον τοῦ ΝΑΤΟ εἰς Παρισίους, ὅπου θά ἔχῃ συνομιλίας μετά τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων καί ἄλλων ἐπιτελῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐν συνεχείᾳ θά μεταβῇ εἰς Δυτ. Γερμανίαν, τό Βέλγιον καί τήν Ὁλλανδίαν, ὅπου θά ἐπισκεφθῇ ἀεροπορικάς, ναυτικάς καί χερσαίας βάσεις τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡ περιοδεία θά διαρκέσῃ συνολικῶς 12 ἡμέρας.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…