Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ

«Εἰς τήν λαϊκήν ἑορτήν πού ὀργανώνει ἡ ΧΕΝ εἰς τό Ἄλσος Κηφισιᾶς ὑπό τόν τίτλον “Πράματα καί Θάματα”, θά διεξαχθῇ πρωτότυπος διαγωνισμός φωτογένειας, εἰς τόν ὁποῖον νέοι καί νεάνιδες θά δυνηθοῦν νά δοκιμάσουν τά προσόντα των διά τόν κινηματογράφον. Εἰδικός φωτογράφος θά φωτογραφίζῃ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά μετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν». Ὑποθέτομεν, ὅτι θά μετάσχουν καί τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία παρουσιάζει κάθε τόσον «πράματα καί θάματα» εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν· μόνον, ὅτι ἡ ἰδική της δραστηριότης δέν στηρίζεται εἰς τήν φωτογένειαν, ἀλλά, μᾶλλον, εἰς τά… φωτοφρύδια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ 10 ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ-. Ἀνεκοινώθη, ὅτι 10 σταθμοί ἐξυπηρετήσεως ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων θά ἱδρυθοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα, χάρις εἰς δάνειον 585.000 δολλαρίων Ὀργανισμοῦ Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τό δάνειον θά παρασχεθῇ εἰς δραχμάς ἐξ Ἀμερικανικῶν κεφαλαίων πρός τήν «Μόμπιλ Ὄιλ» (Ἑλλάς), Ἑλληνικόν παράρτημα τῆς «Σόκονυ Μόμπιλ» τῆς Νέας Ὑερσέης πρός χρηματοδότησιν τῆς ἱδρύσεως τῶν ἐν λόγῳ σταθμῶν. Τό δάνειον θά ληφθῇ ἐκ κεφαλαίων εἰς δραχμάς, αἱ ὁποῖαι συνεκεντρώθησαν εἰς τήν Ἑλλάδα κατόπιν πωλήσεως τῶν πλεοναζόντων Ἀμερικανικῶν γεωργικῶν προϊόντων.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…