Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ

«Εἰς τήν λαϊκήν ἑορτήν πού ὀργανώνει ἡ ΧΕΝ εἰς τό Ἄλσος Κηφισιᾶς ὑπό τόν τίτλον “Πράματα καί Θάματα”, θά διεξαχθῇ πρωτότυπος διαγωνισμός φωτογένειας, εἰς τόν ὁποῖον νέοι καί νεάνιδες θά δυνηθοῦν νά δοκιμάσουν τά προσόντα των διά τόν κινηματογράφον. Εἰδικός φωτογράφος θά φωτογραφίζῃ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά μετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν». Ὑποθέτομεν, ὅτι θά μετάσχουν καί τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία παρουσιάζει κάθε τόσον «πράματα καί θάματα» εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν· μόνον, ὅτι ἡ ἰδική της δραστηριότης δέν στηρίζεται εἰς τήν φωτογένειαν, ἀλλά, μᾶλλον, εἰς τά… φωτοφρύδια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ 10 ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ-. Ἀνεκοινώθη, ὅτι 10 σταθμοί ἐξυπηρετήσεως ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων θά ἱδρυθοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα, χάρις εἰς δάνειον 585.000 δολλαρίων Ὀργανισμοῦ Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τό δάνειον θά παρασχεθῇ εἰς δραχμάς ἐξ Ἀμερικανικῶν κεφαλαίων πρός τήν «Μόμπιλ Ὄιλ» (Ἑλλάς), Ἑλληνικόν παράρτημα τῆς «Σόκονυ Μόμπιλ» τῆς Νέας Ὑερσέης πρός χρηματοδότησιν τῆς ἱδρύσεως τῶν ἐν λόγῳ σταθμῶν. Τό δάνειον θά ληφθῇ ἐκ κεφαλαίων εἰς δραχμάς, αἱ ὁποῖαι συνεκεντρώθησαν εἰς τήν Ἑλλάδα κατόπιν πωλήσεως τῶν πλεοναζόντων Ἀμερικανικῶν γεωργικῶν προϊόντων.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ