ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ

«Εἰς τήν λαϊκήν ἑορτήν πού ὀργανώνει ἡ ΧΕΝ εἰς τό Ἄλσος Κηφισιᾶς ὑπό τόν τίτλον “Πράματα καί Θάματα”, θά διεξαχθῇ πρωτότυπος διαγωνισμός φωτογένειας, εἰς τόν ὁποῖον νέοι καί νεάνιδες θά δυνηθοῦν νά δοκιμάσουν τά προσόντα των διά τόν κινηματογράφον. Εἰδικός φωτογράφος θά φωτογραφίζῃ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά μετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν». Ὑποθέτομεν, ὅτι θά μετάσχουν καί τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία παρουσιάζει κάθε τόσον «πράματα καί θάματα» εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν· μόνον, ὅτι ἡ ἰδική της δραστηριότης δέν στηρίζεται εἰς τήν φωτογένειαν, ἀλλά, μᾶλλον, εἰς τά… φωτοφρύδια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ 10 ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ-. Ἀνεκοινώθη, ὅτι 10 σταθμοί ἐξυπηρετήσεως ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων θά ἱδρυθοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα, χάρις εἰς δάνειον 585.000 δολλαρίων Ὀργανισμοῦ Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τό δάνειον θά παρασχεθῇ εἰς δραχμάς ἐξ Ἀμερικανικῶν κεφαλαίων πρός τήν «Μόμπιλ Ὄιλ» (Ἑλλάς), Ἑλληνικόν παράρτημα τῆς «Σόκονυ Μόμπιλ» τῆς Νέας Ὑερσέης πρός χρηματοδότησιν τῆς ἱδρύσεως τῶν ἐν λόγῳ σταθμῶν. Τό δάνειον θά ληφθῇ ἐκ κεφαλαίων εἰς δραχμάς, αἱ ὁποῖαι συνεκεντρώθησαν εἰς τήν Ἑλλάδα κατόπιν πωλήσεως τῶν πλεοναζόντων Ἀμερικανικῶν γεωργικῶν προϊόντων.

Απόψεις

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.