ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ

«Εἰς τήν λαϊκήν ἑορτήν πού ὀργανώνει ἡ ΧΕΝ εἰς τό Ἄλσος Κηφισιᾶς ὑπό τόν τίτλον “Πράματα καί Θάματα”, θά διεξαχθῇ πρωτότυπος διαγωνισμός φωτογένειας, εἰς τόν ὁποῖον νέοι καί νεάνιδες θά δυνηθοῦν νά δοκιμάσουν τά προσόντα των διά τόν κινηματογράφον. Εἰδικός φωτογράφος θά φωτογραφίζῃ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά μετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν». Ὑποθέτομεν, ὅτι θά μετάσχουν καί τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία παρουσιάζει κάθε τόσον «πράματα καί θάματα» εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν· μόνον, ὅτι ἡ ἰδική της δραστηριότης δέν στηρίζεται εἰς τήν φωτογένειαν, ἀλλά, μᾶλλον, εἰς τά… φωτοφρύδια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ 10 ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ-. Ἀνεκοινώθη, ὅτι 10 σταθμοί ἐξυπηρετήσεως ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων θά ἱδρυθοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα, χάρις εἰς δάνειον 585.000 δολλαρίων Ὀργανισμοῦ Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τό δάνειον θά παρασχεθῇ εἰς δραχμάς ἐξ Ἀμερικανικῶν κεφαλαίων πρός τήν «Μόμπιλ Ὄιλ» (Ἑλλάς), Ἑλληνικόν παράρτημα τῆς «Σόκονυ Μόμπιλ» τῆς Νέας Ὑερσέης πρός χρηματοδότησιν τῆς ἱδρύσεως τῶν ἐν λόγῳ σταθμῶν. Τό δάνειον θά ληφθῇ ἐκ κεφαλαίων εἰς δραχμάς, αἱ ὁποῖαι συνεκεντρώθησαν εἰς τήν Ἑλλάδα κατόπιν πωλήσεως τῶν πλεοναζόντων Ἀμερικανικῶν γεωργικῶν προϊόντων.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ