Δευτέρα, 29 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
«ΤΟΠΛΕΣΣ»

Μαίνεται ἡ εἰδησεογραφία τῶν δωδεκασελίδων γύρω ἀπό τά «εξώστηθα» μαγιώ: «Στά λουτρά τῆς Οὖλεν τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου ἐνεφανίσθη προχθές τό πρῶτο μπικίνι “τόπλεςς”. Τό έφερεν γνωστόν μέλος τοῦ χοροῦ ἀρχαίας τραγωδίας τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, ἡ Μ. Μ., παλαιά πρωταθλήτρια στίβου, πού φημίζεται διά τό καλλίγραμμο μελαψό σῶμα της». Ἀφοῦ ἡ προέλευσις τοῦ μαγιώ αὐτοῦ ἀποδίδεται εἰς τάς ἀρχαίας Ἑλληνίδας, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι τό ἐφόρεσε μία ἑρμηνεύτρια ἀρχαίας τραγωδίας – ἀρκεῖ μόνον νά μή ἦτο τό στῆθος της… δρᾶμα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕ ΚΛΟΥΒΙΑ ΑΥΓΑ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΟΙ
ΟΙ ΜΠΗΤΛΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

Οἱ ἀκτένιστοι Βρεταννοί τραγουδισταί (Μπήτλς) ἀνεκοίνωσαν ὅτι ἐματαίωσαν ὅλας τάς ἐνταῦθα δημοσίας ἐμφανίσεις των ἐκτός τῶν τεσσάρων προγραμματισθεισῶν συναυλιῶν. Τοῦτο δέ λόγῳ τῆς ὑποδοχῆς, ἡ ὁποία τούς ἐγένετο εἰς τό ἀεροδρόμιον καί κατά τήν ὁποίαν νεαροί ἔρριψαν ἐναντίον των κλούβια αυγά καί ντομάτες. Οἱ νεαροί τραγουδισταί τοῦ Λίβερπουλ ἐδήλωσαν ὅτι ἠσθάνθησαν ἀηδίαν καί ἀπογοήτευσιν καί ἐπροκάλεσαν τούς νεαρούς ὅπως τούς συναντήσουν. Ὁ ἐπί τοῦ Τύπου γραμματεύς τῶν Μπήτλς ἐδήλωσε τά ἑξῆς: «Ἐκεῖνο τό ὁποῖον θέλουν εἶναι νά ἀντιμετωπίσουν τούς ἀνθρώπους αὐτούς κατά πρόσωπον».

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924