ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 27 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΣΧΗΜΙΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

«Ἡ ὑπόθεσις τῆς λειτουργίας τῶν ἐξοχικῶν κέντρων εἰς τήν περιοχήν Παραδείσου τοῦ Ἀμαρουσίου, τά ὁποῖα ἐνοχλοῦν τούς κατοίκους, διότι κατά τάς ἀνακοινώσεις τῶν συλλόγων των, συμβαίνουν ἐκεῖ ἀσχημίαι, ἀπησχόλησε καί πάλιν χθές τήν Ἀστυνομίαν καί τό Τριμελές Πλημμελειοδικεῖον Ἀθηνῶν». Δέν εἶναι καθόλου περίεργον ὅτι δυσφοροῦν οἱ γείτονες τοῦ «Παραδείσου». Διότι εἶναι γνωστόν, τέλος πάντων, ὅτι καί εἰς τόν Παράδεισον εἶχον συμβῇ… ἀσχημίαι, κατόπιν τῶν ὁποίων ἠναγκάσθη καί ὁ Πανάγαθος νά ἐκδιώξῃ ἐκεῖθεν τούς πρωτοπλάστους. Ἀκριβῶς δέ καθήκοντα Ἀμέσου Δράσεως, ἐπετέλει τότε ὁ Ἄγγελος Κυρίου, μέ τήν ρομφαίαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΑΠΟ ΧΙΜΠΑΤΖΗΝ

Οἱ γιατροί τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μισσισιππῆ ἀπεκάλυψαν, ὅτι ἡ καρδιά, ἡ ὁποία εἶχε μεταμοσχευθῇ εἰς θνῆσκον ἄτομον εἰς τό Πανεπιστημιακόν νοσοκομεῖον, προήρχετο ἀπό χιμπατζῆν καί ὄχι ἀπό ἄνθρωπον. Ὁ ἀσθενής ἀπέθανε τήν παρελθοῦσαν Παρασκευήν, μίαν ὥραν μετά τήν ἐγχείρησιν. Εἰς τήν σχετικήν ἀνακοίνωσιν, ἀναφέρεται, ὅτι οἱ ἰατροί προετίθεντο κατ’ ἀρχάς νά χρησιμοποιήσουν τήν καρδίαν ἀτόμου, τό ὁποῖον εἶχεν ἀποθάνει συνεπείᾳ τραύματος εἰς τόν ἐγκέφαλον. Διά τόν λόγον, ὅμως, ὅτι τοῦτο δέν κατέστη δυνατόν, λόγῳ τῆς διαφορᾶς τήν ὁποίαν παρουσίαζον οἱ δύο ὀργανισμοί, οἱ ἐπιστήμονες ἐχρησιμοποίησαν καρδίαν χιμπατζῆ, ἡ ὁποία «διετηρεῖτο γιά τόν σκοπόν αὐτόν».

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.