Δευτέρα, 25 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΤΑ ΧΕΡΙΑ»!…

«Ἡ Ἑλληνική ταινία «Τά χέρια», μέ τήν ὁποία ἀντιπροσωπεύεται ἡ Ἑλλάς εἰς τό ἀρξάμενον χθές 12ον Κινηματογραφικόν Φεστιβάλ, καθωρίσθη, ὅπως προβληθῇ τήν Πέμπτην. Ἡ ταινία εἶναι χωρίς διάλογον ἀλλά καί χωρίς παντομίμαν καί κατά τούς εἰδικούς ἀποτελεῖ πρωτοτυπίαν διά τόν κινηματογράφον». Εἰς τήν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν, ἐκσπᾶ καθημερινῶς καί ἀπό ἕνα σκάνδαλον, ὀρθῶς ἡ Ἑλλάς ἀντιπροσωπεύεται εἰς τό φεστιβάλ ἀπό «Τά χέρια». Διά νά εἶναι δέ περιττός ὁ διάλογος, ἀλλά καί αὐτή ἡ παντομίμα, φαίνεται ὅτι τά ἐν λόγῳ «χέρια» θά ὁμιλοῦν εὐγλώττως στρεφόμενα περί τόν ἀντίχειρα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΥΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΙΜΟΝ

Τήν ἑσπέραν τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ὑπέστησαν ἐγκαύματα, κατά τήν ὑπερπήδησιν τῶν πυρῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 15 ἀνήλικοι.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐγνώσθη, σήμερον, ὅτι ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἑνώσεως Κέντρου ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τόν πρόεδρον τῆς νομαρχιακῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἑ. Κ. Πατρῶν, ὅπως ὑποβάλῃ, ἐντός τῆς ἡμέρας, εἰς τήν Ἀστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρῶν αἴτησιν συγκεντρώσεως ἐν ὑπαίθρῳ τῶν ὀπαδῶν τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, τήν προσεχῆ Κυριακήν, εἰς τήν πλατεῖαν τῶν «Τριῶν Συμμάχων».

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ