Δευτέρα, 25 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΤΑ ΧΕΡΙΑ»!…

«Ἡ Ἑλληνική ταινία «Τά χέρια», μέ τήν ὁποία ἀντιπροσωπεύεται ἡ Ἑλλάς εἰς τό ἀρξάμενον χθές 12ον Κινηματογραφικόν Φεστιβάλ, καθωρίσθη, ὅπως προβληθῇ τήν Πέμπτην. Ἡ ταινία εἶναι χωρίς διάλογον ἀλλά καί χωρίς παντομίμαν καί κατά τούς εἰδικούς ἀποτελεῖ πρωτοτυπίαν διά τόν κινηματογράφον». Εἰς τήν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν, ἐκσπᾶ καθημερινῶς καί ἀπό ἕνα σκάνδαλον, ὀρθῶς ἡ Ἑλλάς ἀντιπροσωπεύεται εἰς τό φεστιβάλ ἀπό «Τά χέρια». Διά νά εἶναι δέ περιττός ὁ διάλογος, ἀλλά καί αὐτή ἡ παντομίμα, φαίνεται ὅτι τά ἐν λόγῳ «χέρια» θά ὁμιλοῦν εὐγλώττως στρεφόμενα περί τόν ἀντίχειρα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΥΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΙΜΟΝ

Τήν ἑσπέραν τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ὑπέστησαν ἐγκαύματα, κατά τήν ὑπερπήδησιν τῶν πυρῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 15 ἀνήλικοι.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐγνώσθη, σήμερον, ὅτι ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἑνώσεως Κέντρου ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τόν πρόεδρον τῆς νομαρχιακῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἑ. Κ. Πατρῶν, ὅπως ὑποβάλῃ, ἐντός τῆς ἡμέρας, εἰς τήν Ἀστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρῶν αἴτησιν συγκεντρώσεως ἐν ὑπαίθρῳ τῶν ὀπαδῶν τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, τήν προσεχῆ Κυριακήν, εἰς τήν πλατεῖαν τῶν «Τριῶν Συμμάχων».

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ