Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΥΣΣΑ ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΥ

Ἐξ ἀφορμῆς ἀποφάσεως τοῦ Δημ. Συμβουλίου περί μετονομασίας τῆς στάσεως Λυσσιατρείου εἰς στάσιν «Ἀδελφῶν Καλουτᾶ», ἡ πρωινή Καραμανλίς γράφει: «… Θά φθάσωμεν κάποτε εἰς τό σημεῖον νά διατυπώνουν παρομοίαν ἀξίωσιν καί οἱ καστανᾶδες. Διατί ὄχι;…». Βεβαίως, ἡ ὀνομασία τῶν διαφόρων στάσεων δέν καθορίζεται ἀπό τό δημοτικόν συμβούλιον. Δεδομένου, ὅμως, ὅτι τό Λυσσιατρεῖον δέν ὑπάρχει πλέον ἐκεῖ, ἐνῶ ὑπάρχει τό θέατρον τῶν ἀδελφῶν Καλουτᾶ, δέν βλέπομεν διά ποῖον λόγον κατελήφθη ἀπό τόσην ἀγανάκτησιν ἡ Καραμανλίς ὑπέρ τοῦ… Λυσσιατρείου!… Εἰς τό κάτω-κάτω, ἡ στάσις Κολιάτσου διατί τῆς ἀρέσει;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Κατά σημερινάς πληροφορίας, φθάνει εἰς Ἀθήνας μεθαύριον Τετάρτην ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς διάσημος Ρῶσσος ἀεροπόρος, Βλαδίμηρος Κοκκινάκης, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ρωσσικῆς ἀντιπροσωπείας, ἡ ὁποία θά μετάσχῃ τοῦ ἀρχομένου τήν Παρασκευήν συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς ἀστροναυτικῆς ὁμοσπονδίας. Ὁ στρατηγός Βλαδίμηρος Κοκκινάκης εἶναι τώρα δοκιμαστής τῶν ὑπερηχητικῶν ἀεροπλάνων.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;