ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 1963

O ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

«Σήμερον τήν πρωίαν, βελτιωθέντος τοῦ καιροῦ τό ἐπιβατηγόν ἀτμόπλοιον “Καραϊσκάκης” εἰσῆλθεν ἐκ τοῦ ὅρμου Τριάντων εἰς τόν λιμένα Ρόδου. Αἱ λιμενικαί ἀρχαί συνέλαβον τούς προταιτίους τῆς ἐξεγέρσεως καί κακοποιήσεως τοῦ πλοιάρχου, διότι, κατά τόν πλοῦν πρός Ρόδον, ἀναγκασθείς ὑπό τῆς σφοδρᾶς τρικυμίας νά καταφύγῃ εἰς τόν ὅρμον Τριάντων ἐσκέφθη νά ζητήσῃ ἀσφαλέστερον καταφύγιον». Νά ἐπαναστατήσῃ πλήρωμα κατά τοῦ πλοιάρχου, δέν εἶναι πρωτάκουστον. Ἀλλά νά ἐπαναστατήσουν οἱ ταξιδιῶται ἐναντίον τοῦ πλοιάρχου εἶναι κάτι ἀπολύτως ἀπρόοπτον –ἰδίως, μάλιστα, ὅταν προέρχεται ἀπό Ἕλληνας ἐπιβάτας, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπαναστατοῦν, ἀκόμη καί ὅταν τούς στοιβάζουν σάν σαρδέλλες, τό καλοκαίρι, εἰς τά σκάφη τῆς ἀκτοπλοΐας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

Ποικιλοτρόπως ἐσχολιάζετο, μεταξύ τῶν πολιτικῶν κύκλων, τό δημοσίευμα μιᾶς ἐφημερίδος τῆς «Ἔ, ρέ!», ἥτις εἰς κύριον ἄρθρον της λαμβάνει σαφῆ θέσιν ὅπως, ἐν περιπτώσει ἐκλογῶν, ἡ Δεξιά κατέλθῃ ἀνανεωμένη, μέ συμμετοχήν τοῦ κ. Μαρκεζίνη, εἰς τόν ὁποῖον θά ἀνετίθετο καί ἡ ἀρχηγία τοῦ προεκλογικοῦ ἀγῶνος. Δεδομένου ὅτι ὁ κ. Μαρκεζίνης οὐδεμίαν ἀνάμιξιν εἶχεν εἰς τά γραφέντα, ταῦτα θεωροῦνται ὡς ἀπηχοῦντα τήν διάχυτον ἀνησυχίαν τῶν παλαιῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Συναγερμοῦ, ὅπως μή μείνῃ ἄνευ ἐνισχύσεως ἡ Δεξιά, μετά τάς ἐπιθέσεις τοῦ κυβερνητικοῦ ἀριστερισμοῦ.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ