ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΝ
ΜΟΤΕΛ

«Μέ τήν βροχήν τοῦ προπαρελθόντος Σαββάτου, 31ης Αὐγούστου, διέτρεξαν κίνδυνον νά βραχοῦν οἱ ἔνοικοι τοῦ μοτέλ Λαρίσης. Ἕνας ἀπό τούς ἁρμοδίους τοῦ μοτέλ ἔδωσε τήν ἐξήγησι: “Τά θεμέλια δέν εἶχαν κατασκευασθῇ καλά κι’ ἔτσι τά κτίρια “ἔκατσαν”, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνοίξουν αἱ στέγαι τῶν διαφόρων κτιρίων τῶν μοτέλ εἰς ὡρισμένα σημεῖα…”. Πολύ εἶχαν πανηγυρίσει ὁ κ. Ροδόπουλος καί αἱ ἐφημερίδες τῆς “Ἔ, ρέ!” διά τήν κατασκευήν τοῦ κομματικοῦ αὐτοῦ “μοτέλ”, τοῦ ὁποίου τά κτίρια “ἔκατσαν” ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς ἁπλῆς βροχῆς!» Ἀλλά πλησιάζει ὁ καιρός, πού οἱ καραμανλικοί ἐργολάβοι θά… καθήσουν καί αὐτοί στό σκαμνί, μαζῆ μέ τούς κυρίους των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΙΑΣΥΜΜΑΧΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΙΣ ΠΟΙΟΣ
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ

Ἀπό χθές ἤρχισε διεξαγομένη εἰς τόν Ἑλληνοτουρκικόν χῶρον ἡ διασυμμαχική ἄσκησις «Σάουθεξ 63» μέ συμμετοχήν χερσαίων ἀεροπορικῶν καί ναυτικῶν δυνάμεων τῶν κρατῶν-μελῶν τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Διευκρινίζεται ὅτι ἡ ἄσκησις δέν ἀποτελεῖ ἐπίδειξιν δυνάμεως, διεξαγομένης πλησίον τῶν συνόμων τῆς Βουλγαρίας, ὡς ἐγράφη ὑπό ἐφημερίδος τῆς Μόσχας, ἀλλά εἶναι ἡ κατ’ ἔτος προγραμματισμένη καί διεξαγομένη τήν ἰδίαν ἐποχήν ἄσκησις, ἡ ὁποία ἀποβλέπει εἰς τόν ἔλεγχον τῆς ἑτοιμότητος τῶν δυνάμεων καί τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος τῆς Συμμαχίας.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ